Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen med barn til Kleppe skole. Læring i et trygt og godt miljø Skolen skal være en trygg og god arbeidsplass, der alle får utviklet sine evner og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen med barn til Kleppe skole. Læring i et trygt og godt miljø Skolen skal være en trygg og god arbeidsplass, der alle får utviklet sine evner og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen med barn til Kleppe skole

2 Læring i et trygt og godt miljø Skolen skal være en trygg og god arbeidsplass, der alle får utviklet sine evner og anlegg Forutsetninger:  At skolen tar barna og foreldre på alvor, og yter sitt beste  At skolen gjør sitt beste for å skape trivsel og godt læringsmiljø  At barn, foreldre og skole møter hverandre med positive forventninger

3 Kleppe som Pals skole  Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i skolen  Involverer hele skolen  Presentert i FAU, på skolens hjemmeside og i Askøyværingen  Vil bli ”representert” på alle trinn til høsten.

4 Hvorfor Pals  Vi startet fordi det er et program som omfatter hele skolen – både faglig og sosialt  Vi har mange elever som tror de kan si hva de vil til andre.  Vi har mange elever som tror at voksne ikke kan bestemme over dem.  Vi må ha felles fokus for å hjelpe barn til å bli trygge.

5 Dette er 3 viktige ord som vi skal bygge vår opplæring på. Hjem og skole vil ha ulike oppgaver for å sikre at elevene er i stand til å klare en utfordrende dag med læring og sosialt samvær Ansvar – Respekt - Omsorg

6 Foreldrenes ansvar  Ansvar for at elever møter uthvilte  Ansvar for at elevene har spist  Respekt for lærerne ved at barna har riktige klær til riktig aktivitet, årstid og vær  Omsorg for barna og lærerne slik at barna har med god og sunn skolemat og drikke

7 Skolens/lærernes ansvar  Ansvar for å tilpasse undervisningen til det enkelte barn  Ansvar for å gi elevene grunnleggende ferdigheter  Respekt for elevenes egenart  Omsorg for elevene og hjemmene ved positiv tilbakemelding og samarbeid

8 Rektor Først og fremst der for elevene - ikke først og fremst lærernes støttespiller Ambisjon om å lytte til elever og foreldre - ikke alltid å gi ”kunden” rett – men lytte Ta raskt kontakt med skolen! – ikke vent til saker er blitt store og vanskelige

9 Nye ordninger – ny skolehverdag Basisgrupper -  Basisgruppen vil ikke være sammen hele tiden, slik klassene til vanlig har vært  De to basisgruppene vil bli delt i forskjellige arbeidsgrupper på tvers av basisgruppene Kontaktlærer –  Er elevens viktigste voksenperson på skolen  Har ansvar for elevens ve og vel og læring på skolen (i samarbeid med dere hjemme)  Kontaktlærer er bindeledd mellom hjem og skole

10 Tilpasset opplæring Likeverdig og inkluderende opplæring Alle elever har rett til opplæring etter sine forutsetninger

11 Dette innebærer at Gjennomsnittseleven ikke finnes forskjellsbehandling kan være rettferdig

12 LÆRINGSTRYKK Læringstrykket har økt. Forventningene til hva elevene skal kunne på ulike trinn er fastsatt fra direktoratet. Skolen og lærerne får hjelp av nasjonale prøver for å se om vi er på riktig vei. Prøvene skal gi oss hjelp til å hjelpe det enkelte barn.

13 Praktiske opplysninger Skoleplikt og fri  Klassestyrer kan bare innvilge en dag fri (ikke fri for å reise på tur), ut over dette må det søkes rektor Innesko – egne sko til innebruk – må ikke sverte Klær  Uteklær, byttetøy og merking av tøy Melke- fruktordning – se skolens hjemmeside Buss og busskort – spør dersom du mener barnet har krav på busskort

14 SFO  Påmelding:  + barn fra 1. trinn.  Oppsigelsestiden er 1. mnd.  Endringer skjer fra 1. i påfølgende mnd.  Åpningstider:  På Kleppe åpner SFO kl. 7.00. Stenger kl. 16.30.  Vi holder stengt planleggingsdager.

15  Rutiner:  Vi spiser frokost frem til 8.00. Går ut kl. 8.15.  Etter skolen bruker barna ”knotter” for å fortelle hvor de vil være.  Barna kan velge aktiviteter.  Avtaler:  Kun skriftlige avtaler. Skriv i meldingsboken og legg den framme i meldemappen.  Bruk telefon kun i krisesituasjoner.

16 SFO  Mat:  Vi har smøremåltid hver dag. Av og til varm mat.  Meld fra hvis barna har allergier eller lignende.  Klær  Nok klær. Vi er mye ute.  Merket tøy. Da kan de voksne hjelpe barna.  Byttetøy. Av og til blir barna våte både en og to ganger for dagen.

17 Voksne på 1. klassetrinn Kontaktlærere 1A Elisabeth Norland 1B Katrine N Eidsheim Assistenter: Ann Elisabeth Minde Anja Brodrick Andre Lærere: Marte Kyte SFO: Anne Langøy

18 Timeplan mantirsonstorsfre 1 8.30 – 9.15 XXXXX 2 9.30- 10.15 XXXXX 3 10.15- 11.00. XXXXX 4 11.40 12.25 XXXX 5 12.25- 13.10 XXXX 6 13.25- 14.10

19 Ulike barn skal bli en gruppe Alle vil ses hele tiden Det er smertefullt å dele oppmerksomhet Noen er redd for å ta egne valg, og må trenes i selvhevdelse Noen er så mye frampå at de må dempes, slik at de lærer å slippe andre til Noen er viljesterke og må venne seg til også å kunne innordne seg Det blir litt kaos i starten, men det går bra denne gangen også

20 Forberedelse til skolestart Lag positive forventninger til skolen  Snakk med barnet om skolen - Hva barnet gleder seg til -Hvem det kjenner i andre klasser osv -Hva det skal gjøre  Ikke skrem med skolen - Og ikke la andre større søsken skremme med røverhistorier

21 Mestring gir trygghet, og øving gjør mester Øv på  skolevei  Skoleområdet, hvor er klasserom? SFO? Toalett?  Påkledning  Toalettbesøk  Atskillelse fra foreldre  Vis at barnet er stort –gi ansvar Men viktigst av alt- gi ros og oppmerksomhet

22 Oversiktlighet gir trygghet Sekken er ryddet og meldemappe og meldebok er på plass Alt som skal være i sekken og på skolen er der Barnet vet hvor det skal etter skolen  SFO, buss, gå hjem

23 Samspill med andre Lære å vente på tur  Spille spill  Gjøre noe ferdig først før neste aktivitet Takle motgang  Å spille spill og å tape

24 Les for barnet Lesestund gir gevinst i forhold til lese og skriveopplæring Barnet blir  Glad i bøker  Opplever av at lesing er viktig  Opplever at bøker gir informasjon Høytlesing styrker lytteferdighet  Å kunne lytte for å få informasjon  Utvikle evnen til å behandle lyd (eks. rim)  Utvikler evne til konsentrasjon og utholdenhet

25 Motivasjon for å lære kunsten  Foreldre blir modeller Høytlesing øker ordforråd  Ord som leses/høres går inn i barns aktive ordforråd  Barnet lærer å uttrykke seg bedre Høytlesning forbereder og forbedrer barnets leseforståelse Høytlesing for barnet øker mengden barnet vil lese på egen hånd

26 Og ikke minst Høytlesning  Stimulerer fantasi  Kunnskaper  Og det gir gode fellesopplevelser Biblioteket har bøkene, og deres folk deler gjerne kunnskapen om valg av bøker

27 Opplysninger fra klassestyrere Klasseforeldremøte i september Foreldresamtaler på høsten og rundt påske Informasjonsskriv til foreldre hver uke Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med oss, det være seg;  ris og ros,  små og store problem for barna  Noe dere lurer på  Innspill i forhold til opplegget osv. Ta kontakt

28 Velkommen som samarbeidspartner på Kleppe skole Vår felles oppgave er å dra sammen for å gi barna en god skolegang


Laste ned ppt "Velkommen med barn til Kleppe skole. Læring i et trygt og godt miljø Skolen skal være en trygg og god arbeidsplass, der alle får utviklet sine evner og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google