Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kandidatundersøkelsen 2013 og Studiebarometeret Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kandidatundersøkelsen 2013 og Studiebarometeret Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kandidatundersøkelsen 2013 og Studiebarometeret Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret

2 Kandidatundersøkelsen kartlegger: 2  Overgangen mellom studier og jobb: Nåværende jobb, stillingsgrad og nivå, sektor og bransje, arbeidsoppgaver lønn, tilfredshet med jobb og relevans av utdanning, arbeidssøking etter fullført grad, og første jobb. Ressurser benyttet i overgangen til arbeidslivet.  Arbeidserfaring i løpet av utdanningen: Deltidsjobber og frivillig (student)aktivitet under studiene.  Vurdering av utdanningen: Analytisk og metodisk kompetanse, kommunikasjon og formidling, prosjektledelse og samarbeid, arbeidslivskompetanse. Studier i utlandet og studierelatert kontakt med arbeidslivet.  Utdypende spørsmål om høyeste grad: Spørsmål knyttet spesielt til de ulike gradene. Denne delen ble sendt som en ekstraundersøkelse i ettertid.  Avslutning: Tilfredshet med utdanningen, utdanningens attraktivitet på arbeidsmarkedet og UiAs strategiske mål.  Etter- og videreutdanning: Interesse for etter- og videreutdanning ved UiA.

3 Kandidatundersøkelsen 3  Undersøkelsen ble sendt til kandidater som avla en grad ved UiA i perioden 2010 – vår 2013, og som hadde en registrert post- og/eller e-postadresse.  Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 28.10.-28.11.2013.  Svarprosent på 48 % - 2497 kandidater  Last ned hele rapporten: http://www.uia.no/om-uia/tall-og-fakta/kandidatundersoekelsen http://www.uia.no/om-uia/tall-og-fakta/kandidatundersoekelsen

4 Hva er din hovedbeskjeftigelse pr. 1. oktober 2013? (n=2497) 4 Menn: 58 % Kvinner: 47 % Master: 71 % TEKREAL: 65 % LU: 59 % KUNST: 20 % Kvinner: 25 % Menn: 12 % Allmennlærer: 35 % HELID: 32 % KUNST: 43 %

5 Kandidatenes avtalefestede stillingsandel (n=1897) 5 Menn: 86 % Kvinner: 65 % Master: 90 % TEKREAL: 96 % ØKSAMF: 86 % LU: 83 % Kvinner: 27 % Menn: 10 % Bachelor: 27 % HELID: 48 % KUNST: 38 % KUNST: 28 %

6 I hvilken sektor er din nåværende stilling? (n=1893) 6 Kvinner: 58 % Menn: 31 % Allmennlærer: 92 % HELID: 74 % KUNST: 67 % LU: 65 % Menn: 60 % Kvinner: 30 % TEKREAL: 73 % ØKSAMF: 54 % HELID: 17 % TEKREAL: 11 % HUMPED: 4 % KUNST: 5 % ØKSAMF: 4 %

7 Estimert* brutto gjennomsnittlig årslønn blant kandidater som jobber heltid i én stilling (i 1000 NOK) (n=1343) 7 *Opprinnelig svarskala er ‘Under 200.000 kroner’, ‘200.000 - 299.999 kroner’, ‘300.000-399.000 kroner’, ‘400.000 – 499.999 kroner’, ‘500.000 - 599.999 kroner’, ‘600.000 - 699.999 kroner’, ‘700- 000-799.999 kroner’, ‘800.000 - 999.999 kroner’, ‘1.000.000 kroner eller mer’. Disse er omkodet til henholdsvis ‘150.000’, ‘250.000’, ‘350.000’, ‘450.000’, ‘550.000’, ‘650.000’, ‘750.000’, ‘900.000’, ‘1.050.000’

8 Kandidatene uttrykker stor tilfredshet med deres nåværende stilling 8 Hvor tilfreds er du med din nåværende stilling?

9 Kandidatene opplever å ha stillinger som er relevante for utdanningen deres 9 Hvor relevant er utdanningen for din nåværende stilling?

10 Vest-Agder og Oslo har netto positiv tilvekst av kandidater fra UiA. Aust-Agder har negativ netto tilvekst [kandidater som er i arbeid, n=1897] 10 Tilvekst (antall) Tilvekst (%) Østfold-25-58 % Akershus-18-19 % Oslo144192 % Hedmark-15-71 % Oppland-10-45 % Buskerud-22-40 % Vestfold-35-49 % Telemark-50-49 % Aust-Agder-50-12 % Vest-Agder11618 % Rogaland-19-10 % Hordaland-14-23 % Sogn og Fjordane-6-60 % Møre og Romsdal-4-25 % Sør -Trøndelag-3-16 % Nord-Trøndelag-4-57 % Nordland-7-47 % Troms-2-14 % Finnmark5100 % Utlandet19380 %

11 Nær 8 av 10 kandidater er tilfredse med utdanningen fra UiA 11 Jeg er alt i alt tilfreds med utdanningen min fra UiA

12 Studiebarometeret En nasjonal undersøkelse om studentenes syn på kvalitet i egen utdanning – ble gjennomført av NOKUT høsten 2013. 2.- og 5. års-studenter ved alle norske læresteder I underkant av 60 000 studenter 1 700 bachelor- og mastergradsstudier Temaer: bakgrunn for valg av studieprogram, undervisning og veiledning studie- og læringsmiljø, relevans for arbeidslivet, forventninger, tilfredshet, motivasjon, vurdering av eget læringsutbytte, studieinnsats, vurderingsformer (eksamens- og innleveringsformer), medvirkning Resultatene ble publisert 3. februar 2014 på Studiebarometeret.no

13 Studiebarometeret.no Målgrupper: Studiesøkere og studenter Institusjonene Studierådgivere i videregående utdanning Arbeidslivet Myndighetene Media og andre Hver enkelt kan finne informasjon om og sammenlikne studentenes oppfatninger av kvaliteten i hvert enkelt studietilbud på landsbasis Søke etter informasjon om resultater for ulike studieprogram Sammenlikne resultater mellom ulike studieprogram

14 Utfordring I grunnlaget for undersøkelsen hadde 465 av totalt 1700 studietilbud (27%) 10 eller færre studenter, mens hele 1182 hadde 30 eller færre. For portalen betyr dette at kun 40% av tilbudene (riktignok med 71 % av studentene) har et antall svar som gjør at de kan publiseres med resultater fra undersøkelsen. UiA har en samlet svarprosent på 26 %. Det kreves at minimum 10 % og 10 respondenter fra hvert enkelt studieprogram svarer for at resultatene kan bli publisert. Studiebarometeret


Laste ned ppt "Kandidatundersøkelsen 2013 og Studiebarometeret Merethe Westberg Cummings, Karrieresenteret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google