Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tariffkonferanse i Larvik 10. juni 2010 Nytt fra KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tariffkonferanse i Larvik 10. juni 2010 Nytt fra KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tariffkonferanse i Larvik 10. juni 2010 Nytt fra KS

2 IA- avtalens overordnete mål Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

3 IA- avtalens delmål på nasjonalt nivå Reduksjon i sykefraværet med 20% i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5.6% Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet. Avtalene i de enkelte virksomhetene skal ta utgangspunkt i virksomhetenes utfordringer og sette mål som støtter opp om de nasjonale målene og de ulike delmålene må sees i sammenheng.

4 52 mrd kroner til sykelønn i 2010

5 Sykefraværsprosenten i 4. kvartal 2009 Tabell: Sykefraværsprosent Fylke Kvinner Menn Totalt Samme kvartal i fjor Endring fra i fjor (prosentpoeng) Østfold 9,1 6,3 7,5 6,9 0,6 Akershus 8,0 4,6 6,2 5,7 0,4 Oslo 7,1 4,2 5,6 5,2 0,4 Hedmark 8,6 6,1 7,2 6,7 0,5 Oppland 9,0 6,1 7,4 6,8 0,6 Buskerud 8,6 5,4 6,9 6,4 0,5 Vestfold 7,9 4,9 6,2 5,9 0,3 Telemark 8,0 5,6 6,7 6,4 0,3 Aust-Agder 8,2 5,6 6,7 6,2 0,5 Vest-Agder 8,1 5,4 6,5 5,9 0,7 Rogaland 6,9 3,9 5,2 4,8 0,3 Hordaland 8,1 4,8 6,2 6,0 0,3 Sogn og Fjordane 6,8 4,3 5,4 5,5 0,0 Møre og Romsdal 8,1 5,1 6,4 5,9 0,5 Sør-Trøndelag 8,4 4,7 6,4 6,2 0,2 Nord-Trøndelag 8,8 5,9 7,2 6,6 0,5 Nordland 8,5 5,5 6,9 6,6 0,3 Troms 9,5 5,8 7,5 7,3 0,2 Finnmark 9,6 6,5 8,0 7,4 0,5 Landet 8,1 5,0 6,4 6,0 0,4

6 Sykefraværsprosenten i 4. kv 2008 – 3. kv 2009 i kommunene/fylkeskommunene Buskerud10, 3% Vestfold 9,4% Telemark 9,4%

7 Hvordan arbeide med sykefraværet i den enkelte virksomhet Resultatene av et godt IA- arbeid skapes i den enkelte virksomhet Gode resultater krever et sterkt ledelsesengasjement, langsiktig tenkning og systematisk samarbeid over lengre tid Sette klare mål for arbeidet Rette innsatsen mot områder med særlige utfordringer Tilpasset arbeidssituasjon, omstilling m.m Å arbeide for et godt arbeidsmiljø med vekt på toleranse og mangfold – gode forebyggingstiltak

8 Hvordan arbeide med sykefraværet i den enkelte virksomhet Hvordan arbeides det med sykefraværet i din kommune? Settes det mål, er IA- arbeid satt på dagsorden, ansvarliggjøres lederne, hvordan ivaretas den enkelte ansatte, det forebyggende arbeidet, tilrettelegging, god forebygging er god økonomi

9 Fra personal til HR KS BTV har i samarbeid med BI invitert til et kompetanseprogram – fra personal til HR. Målet med programmet er å gi personalsjefer kompetanse og verktøy for å bistå rådmann og enhetsledere i ulike prosesser knyttet til organisasjons- og personalutvikling Oppstartssamling 17. – 19. august

10 Fra personal til HR Ønsker med dette å sette fokus på en ”nyorganisering” av personalfunksjonen i kommunene/fylkeskommunene. Ved å videreutvikle dagens personalfunksjon til kompetente HR- miljøer vil rådmenn og enhetsledere få et viktig rådgivnings- og støtteapparat i egen organisasjon.

11 Fra personal til HR Målstetningen med den første samlingen er: Drøfte hvilke HR- kompetanse kommunene/fylkeskommunene trenger for å utvikle organisasjonen og medarbeidere. Avklare om det er behov/ønske at KS BTV arbeider videre med oppfølgingssamlinger innen fagområdet.

12 Fra personal til HR Dag 3 hvor rådmenn deltar: Hvilken nytte kan rådmannen ha av HR- funksjonen i utvikling og styring av kommuneorganisasjonen? Konsekvenser for praktisering av HRM i kommuner og fylkeskommuner Kompetansebehov knyttet til å ta HR i bruk i kommunen?

13 Fra personal til HR Forelesere/prosessdriver er professor Bård Kuvaas og høgskolelektor Anders Dysvik fra BI Oslo. 43 påmeldte


Laste ned ppt "Tariffkonferanse i Larvik 10. juni 2010 Nytt fra KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google