Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lions prosjekt ”De glemte flyktningbarna” ID Svein Berntsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lions prosjekt ”De glemte flyktningbarna” ID Svein Berntsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lions prosjekt ”De glemte flyktningbarna” ID Svein Berntsen

2 ”De glemte flyktningbarna” * Hovedprosjekt nr. 1 og 2, Libanon * Hovedprosjekt 3. Båtflyktninger, i havområdene mellom Tyrkia og Hellas ID Svein Berntsen

3 ”De glemte flyktningbarna” Hovedprosjekt nr 1. Libanon ID Svein Berntsen

4 Libanon en nabostat til Syria. 4 Fakta Syria Borgerkrig i 5 år Befolkning, 23 millioner 11-12 millioner flyktninger i eller utenfor Syria. 50% har flyktet utenlands Libanon 10.500 km2(ca Hedmark fylke) Befolkning, 4.5 millioner 1.5-2.0 mill. Syriske flyktninger 50% er barn (3-18 år 300’ + har ikke skoletilbud Fakta Syria Borgerkrig i 5 år Befolkning, 23 millioner 11-12 millioner flyktninger i eller utenfor Syria. 50% har flyktet utenlands Libanon 10.500 km2(ca Hedmark fylke) Befolkning, 4.5 millioner 1.5-2.0 mill. Syriske flyktninger 50% er barn (3-18 år 300’ + har ikke skoletilbud

5 5 ID Svein Berntsen Protese produksjon. Tel Chihqa Hospital Skole prosjekt i Bekaa, i samarbeid med Ministry of Education. Lions Safe Center, kombinert med etablering av lager og sikker logstikk rundt utdeling av klær mv. Prosjekt kandidater i Libanon. (Evaluert ved studiereise i desember 2015)

6 6 ID Svein Berntsen (A) Lions Safe Center, (B) kombinert med etablering av lager og sikker logstikk rundt utdeling av klær mv. (Prioritet nr. 1) Skoleprosjekt in Bekaa, i samarbeide med Ministry of Education. (Prioritet nr. 2) Protese produksjon. (ikke prioritert, mulig klubb prosjekt.) Tel Chihqa Hospital (ikke prioritert). Prosjekt kandidater i Libanon.

7 (A)Hva er et Safe Center? 7 Bildet viser et Unicef Safe Center. Vi skal bygge lions Safe Center,drevet av og i samarbeid med lokal en ngo, Beyond. Lions er utbygger av SC.

8 (A)Hva er et Safe Center? 8 Et fristed der barn får lov å være barn, bestående av 5-telt eller brakker rundt en leke/forsamlingsplass Gir undervisning for å forberede for skolegang i offentlig skole Kreative og stimulerende barne – aktiviteter som musikk, dans, teater, tegning mm Primærhelsesenter med psykolog, sykepleier osv

9 Hva koster et Safe Center? 9 Unicef anslår kostnader ved etablering, inkl. utstyr og 2 års drift til ca 1 mill nok. Våre undersøkelser tilsier at vi ved vår direkte prosjektmodell vil kunne gjøre det noe billigere ( anslag 20% billigere). De siste forhandlinger gjenstår og pris er også avhengig av størrelse ( antall telt eller prefabs) Antall Safe Centers avhenger av innsamlingsresultat.

10 (B)Etablering av et lager og sikker logstikk rundt utdeling av klær mv. 10 Det er et stort behov for å leie eller bygge et enkelt og sikkert lager for å kunne organisere, systematisere innsamlede klær og for å kunne distribuere dette på en effektiv og kontrollert måte. Det har både praktiske og økonomiske effekter. Vi satser på å leie et eksisterende bygg i Bekaa og sette inn enkle reolsystem.

11 Hva koster lager og distribusjonsystemet ? 11 Kostnad er ikke endelig fastslått, og vi forhandler med lokale myndigheter om leie – helst gratis – av et passende lokale. For å være på den sikre siden budsjetterer vi med 0,6 mill. nok for leie, innredning og et par års drift.

12 ”De glemte flyktningbarna” Hovedprosjekt nr 2. - skoleprosjekt i Bekaa dalen i Libanon ID Svein Berntsen

13 Skoleprosjekt i Bekaa dalen 13 Skolesystemet i Libanon bryter sammen. Allerde brukes skolene i en to-skifts ordning. Men flere hundre tusen flyktningbarn og libanesiske barn faller utenfor tilbudet. Skoleprosjektet i Bekaa, i samarbeid med Ministry of Education går kort og godt ut på å bygge en barneskole, eller et eller flere anneks til eksisterende skoler. Ministry of Education står for utbygging og prosjektledelse, i samarbeid med lions i Libanon, og garanterer lærekrefter. Det søkes støtte fra LCIF Oppstart i løpet av fiskalåret 2016 - 2017

14 Hva koster skoleprosjektet i Bekaa dalen? 14 Vi har samtaler med Ministry of Education og kostnad ved et nytt skolebygg avhenger selvsagt av hvor mye og stort vi vil bygge. Behovet er nærmest uendelig for både skoler og materiell. Vi har snakket om å kunne bidra med ca 2,5 mill. nok og vi vil få en meget brukbar skolebygning for et slikt beløp. Det kan tilpasses innsamlingsresultatet. Det er plukket ut et par aktuelle kandidater og igangsetting kan skje meget raskt.

15 Hovedprosjekt nr 3. Hjelp til båtflyktninger, i havområdet Tyrkia - Hellas, et samarbeid mellom Lions og Redningsselskapet

16 Vi har alle i media sett de umenneskelige lidelsene som båtflyktninger utsettes for. Sammen med Redningsselskapet vil lions nå samle inn penger til å kjøpe en spesialutstyrt båt, som vil tjenestegjøre i havområdene utenfor Hellas. Redningsselskapet vil stå for opplæring og drift og lions vil bidra med 1,7 mill nok til kjøp av båten. Båten vil tydelig bære lions logo og vi blir promotert også i andre sammenhenger Prosjektet gjennomføres i fiskalåret 2016 - 2017 16 Hjelp til båtflyktninger

17 More than 140 000 have arrived so far in 2016 In 2015, 856 723 refugees arrived Greece by sea

18 We have rescued over 4,500 refugees so far. Foto: Harald Henden, VG

19 Budget NOKEUR 9 rescue boats (RIB) and engines 9.000.000954 000 Rescue- and navigation equipment (electronic navigation eq., VHF, AIS, lights, heat seeking cameras) 2.700.000286 200 First aid equipment 450.00047 700 Operation costs and maintenance of 9 rescue boats per year 3.600.000381 600 Courses and training for volunteers in HRT, inc. travel, room and board. 3.000.000318 000 Other travel expences 750.00079 500 Administration 500.00053 000 Total 20.000.000 2 120 000

20 ID Svein Berntsen Norge er prosjektenes initiativtaker og prosjektleder Bidragsytere, i tillegg til Norge, er skandinaviske land, noen europeiske land og LCIF Innsamlingsperiode starter våren 2016 Prosjektperiode 2016 – 2018 Presenteres DM og RM 2016

21 Pengeinnsamlig for prosjekt 1-3. Innsamling vil foregå på frivillig basis ved henvendelse til klubber i MD 104 og i øvrige Skandinaviske land. Irland og England har også meldt interesse. Prosjektet er forespeilet støtte fra LCIF Det planlegges også innsamlingsaktiviteter mot utvalgte virksomheter og norske myndigheter. Målet er 10 mill nok, men prosjektet kan dimensjoneres i forhold til innsamlingsresultat ved bl.a antall Safe Centers. Norske lions, inkl. nok 500’ bevilget fra katastrofefondet, har allerede samlet ca 1.2 mill nok.

22 Hva skjer med utstyr og eierskap etter prosjektperioden ? 22 ID Svein Berntsen 1. Safe Centers overtas av lokale myndigheter 2. Lagerlokaler overtas av lokale myndigheter 3. Skolebygninger overtas av lokale myndigheter 4. Båten gis til Redningsselskapet som etter opplæring vil gi den videre til lokale rednings- aktiviteter.

23 Neste steg: Informasjon og penge – innsamling, og oppstart i Libanon Informasjon på DM og RM Informasjon og søknad til klubber, skandinaviske MD, øvrige europeiske land, lions’ internasjonale flyktningkomite, LCIF, utvalgte bedrifter og norske myndigheter Prosjektreise sammen med IP Dr. Yamada til Libanon i mai 2016 Fysisk oppstart av bygging Safe Centers og lager mai/juni 2016 23

24 Prosjektorganisering Prosjektet rapporter til GR i MD 104 som ansvarlig styringsgruppe. Det er utpekt en prosjektgruppe bestående av: – ID Svein Berntsen (ansvarlig prosjektleder, koordinering, rapportering til GR og lions internasjonalt). – Lion Einar Lyngar, (PR pluss prosjektarbeid i Libanon) – MD IRC Nils Ørum (hovedprosjektansvarlig i Libanon) – MD LCI koordinator Morten Singsaas (søknader og kontakt LCIF) – Lion Jon Hansen (søknader og kontakt med norske myndigheter) – IRC distrikt 104E6 Annette Pemmer ( informasjon til og koordinering av innsamling i distrikt og klubber) Det er etableres en referansegruppe med representanter fra øvrige skandinaviske land og øvrige giverland. Lionskontoret i MD 104 fører prosjektregnskap. 24

25 Where there is a needing child there is a lion 25 ID Svein Berntsen Gi ditt bidrag til prosjekt “De glemte barna”! Konto nr 9001 23 04403 - Takk !


Laste ned ppt "Lions prosjekt ”De glemte flyktningbarna” ID Svein Berntsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google