Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Lions er gode venner som

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Lions er gode venner som"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Lions er gode venner som
HVEM ER LIONS? ”Lions er gode venner som hjelper andre” PROSJEKTER LC Trondheim Lokalt: LC Trondheim bidro sammen med de øvrige lionsklubbene i Trondheim til etablering av rullestolløypa rundt Haukvatnet, en av de første asfalterte rullestolløyper i landet som ble bygd i perioden Løypa er på 2,2 km og kostet den gang ca 2 mill. kr . Prosjekt Sri Lanka: Foto fra åpningen av boliger bygget sør på Sri Lanka i regi av LC Trondheim Lions er en frivillig organisasjon med ca 470 klubber og medlemmer i Norge — menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre.  Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag i Lions mål og etiske norm. Som medlem i en Lionsklubb blir du medlem i et verdensomspennende nettverk av lionsklubber. I Lionsklubben planlegger vi aktiviteter og tiltak til beste for lokalmiljøet. Vi støtter også nasjonale og internasjonale tiltak. Det gis mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Det er normalt månedlige møter fra september til juni. Penger som samles inn av lionsklubbene går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av klubbene dekkes av medlemskontingenten. Vi ønsker flere medlemmer til Lions Club Trondheim. Er du interessert? TA KONTAKT MED OSS! Internasjonalt: LC Trondheim har bidratt med støtte til: - Lions internasjonale hjelpefond- LCIF Lions norske øyehelseprosjekt i Uganda og Malawi, ”Campaign Sight First 1 og 2 1980-tallet: Bygging og drift av barnehjem i Vaddukodai nord på Sri Lanka Etter år 2000: Støttet etablering og drift av barnehjem i Estland- «Maria Children Home» Finansiert bygging av 8 nye boliger syd på Sri Lanka etter tsunamien i 2004 Bygging av skolebygg, «Queen of Peace» Primary School i Butaleja, Uganda Brønnboring i Zambia 2014 Prosjekt Uganda: FOTO «Queen of Peace» gammel og ny skole. LC Trondheim finansierte 1. etappe av prosjektet, mens Lionsdistriktet har overtatt ansvaret for videre utbygging. Det gjelder utbygging av skolekjøkken og lærerboliger.

2 LCT- HUMANITÆRE AKTIVITETER
Lions Club Trondheim til tjeneste Lions Club Trondheim ble stiftet som den første Lionsklubb i Trondheim. Klubben avholder medlemsmøter første mandag i hver måned på Strinda videregående skole.. LIONS CLUB TRONDHEIM satser på sosialt samvær mellom medlemmene ved klubbmøter, bedriftsbesøk, dugnader med mer. Inntektsbringende aktiviteter som skaffer penger til våre aktiviteter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt: Årlige nekaksjoner Lions Club Trondheim har i mange år hatt pakking og salg av julenek som et sosialt og inntektsbringende arrangement. Salg egenproduserte fuglekasser med fargekamera Klubben har i flere år produsert egne fuglekasser med fargekamera. De fleste har vært solgt til barnehager, men vi har også solgt mange kasser til barne- familier og besteforeldre, i alt ca 100 kasser. Vi har gjennom årene også hatt inntekter ved ulike dugnadsaktiviteter og diverse egne arrangementer. Vi har også som humanitær organisasjon mottatt konsesjonsbetinget støtte fra bingovirksomhet. Lions Røde fjær Vi har deltatt i nasjonale Lions Røde Fjær-aksjoner fra 1966 der inntektene blant annet har gått til bygging av Beitostølen helsesportsenter (1966-8,6 mill kr), Montebellosenteret for kreftpasienter på Lillehammer ( mill kr) , Hurdal syns- og mestringssenter ( mill kr) LCT- HUMANITÆRE AKTIVITETER Lokalt satses på: arbeid for funksjonshemmede, forebyggende ungdomsarbeid og rusomsorg ungdomsutveksling og ungdomsleire hjelpetrengende i lokalmiljøet. Noen lokale aktiviteter Rusken Munkholmen – en årlig ryddeaksjon på Munkholmen Rusforebyggende arbeid: Lions årlige tulipanaksjoner finansierer kursene ”Det er mitt valg”, et undervisningsopplegg for grunnskolen og videregående skoler. Vi støtter lokale ungdommer som deltar i Lions ungdomsutveksling, nasjonalt og internasjonalt. Tidligere støtte og tiltak; kjøring av kreftpasienter og pårørende ved Miljøhuset, beboere ved Munkvoll sykehjem, Trondsletten Cerebral Paresehjem, Bakklandet Aldershjem arrangement for funksjonshemmede ved Haukvatnet helsesportsanlegg, hundekjøring for funksjonshemmede mm.. Prosjekter de siste årene:  Fra 2014 har LC Trondheim støttet Kirkens Bymisjon sitt arbeid i Vår Frue kirke, og har bidratt med kr til innkjøp av bil til Bymisjonens prosjekt «Mot og mestring». Kontaktpersoner Lions Club Trondheim lionsåret 2016/17: President: Marit Klokkerhaug, tel Sekretær: John Ivar Mogseth, tel ,


Laste ned ppt "”Lions er gode venner som"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google