Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge mot 2030 Hvilken rolle får vindenergi? Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge mot 2030 Hvilken rolle får vindenergi? Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge mot 2030 Hvilken rolle får vindenergi? Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå

2 Kilde: BP Statistical Review of World Energy

3

4

5

6 Kilde: International Energy Outlook 2013 og SSB (tall for Norge for 2012, øvrige anslag 2015)

7

8 2012 ●  Norsk kraftforsyning i hovedsak basert på vannkraft (97 % i 2012) - Vannkraft (142 TWh) - Gasskraft (3,4 TWh) - Vindkraft (1,6 TWh)  Trekk ved utviklingen - Stor eksportør av vannkraft: 144 TWh siden 1980 - Nettoeksportør i normalår Utviklingen i norsk produksjon og forbruk av elektrisitet Kilde: Kjell Bendiksen/UiO Energi

9 Kraftsektoren i Norge: Utviklingen frem mot 2030 1.Mer effektiv energibruk og næringsutviklingen gir lav vekst i etterspørselen 2.Opprusting og utvidelser av eksisterende vannkraft vil gi betydelig økt kapasitet 3.Vi risikerer betydelig overskudd av kraft i Norge. Risikabelt å satse på kostbar kapasitetsutbygging. Kan ”brenne inne” med ny kapasitet

10 Er det nødvendig å bruke verdifulle landskaper for å skaffe nok energi? Eller har verden andre arealer som heller bør brukes?

11 Sluttmerknader 1.Norge har høyt energiforbruk per person – stort potensial for effektivisering. 2.Redusert bruk av fossil energi må først og fremst skje ved å gjøre fossil energi dyrere i bruk – Subsidiering av alternativer gir lave energipriser og følgelig et forbruksmønster preget av lite effektiv bruk (sløsing) 3.Vi kan klare oss uten vindmøllene for egen del. Og Europas betalingsvilje for denne kraften kan bli lav. 4.Skal landbasert vindkraft bli viktig i den norske energiforsyningen vil det medføre svært omfattende naturødeleggelser. 5.Verden trenger mer fornybar elektrisitet. Men det finnes muligheter for å produsere dette i mindre verdifulle områder. 6.På en overbefolket klode vil vakker natur bli et svært begrenset og verdifullt gode. Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på vårt unikt vakre landskap og vår uberørte natur.


Laste ned ppt "Norge mot 2030 Hvilken rolle får vindenergi? Bjart Holtsmark Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google