Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.oslo-universitetssykehus.no Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: 02770 Hydrocephaluspoliklinikken Et tilbud til deg som er behandlet for medfødt eller sekundær hydrocephalus ved nevrokirurgisk voksenpost, Rikshospitalet Nevrokirurgisk voksenpost, Rikshospitalet Nevroklinikken Hydrocephaluspoliklinikken Nevrokirurgisk voksenpost, Rikshospitalet Nevroklinikken Målgruppe: Voksne pasienter med medfødt eller sekundær hydrocephalus Faglig ansvarlig: Professor/seksjonsoverlege Per Kristian Eide Sykepleiere: Camilla Edeklev og Merete Halvorsen Dato: 03.02.16

2 Årsakene til hydrocephalus er mange og ofte sammensatte. De fleste med hydrocephalus har behov for kirurgisk behandling. Denne brosjyren henvender seg til deg som har blitt behandlet for medfødt eller sekundær hydrocephalus ved nevrokirurgisk voksenpost på Rikshospitalet. Sekundær hydrocephalus vil si hydrocephalus som har oppstått som en følgetilstand til for eksempel hjernesvulst, hjernecyste, eller hjernehinnebetennelse. Pasienter med ideopatisk intrakraniell hypertensjon omfattes også av tilbudet. Å leve med hydrocephalus oppleves høyst individuelt. For noen får det liten eller ingen betydning i hverdagen, for andre kan det påvirke hele livssituasjonen. Noen kan for eksempel oppleve å måtte leve varierende grad av kroniske smerter eller kognitive utfordringer. Hydrocephaluspoliklinikken ønsker å gi deg helhetlig oppfølging etter utskrivelse fra sykehuset, og bidra til at du mestrer å leve med hydrocephalus på best mulig måte. Hydrocephaluspoliklinikken er sykepleiedrevet og samarbeider tverrprofesjonelt med lærings- og mestringstjenesten, sosionom, fysioterapeut og nevrokirurger. Vi samarbeider også med sykepleiere ved sykehusets smerteteam og nevrokirurgisk voksenpost. I tillegg arrangerer Hydrocephaluspoliklinikken temakvelder og seminarer for pasienter og pårørende, samt gruppeveiledning for pasienter. Vi holder til ved nevrokirurgisk poliklinikk på Rikshospitalet. Hos oss kan du få oppfølging per telefon eller komme til samtale. Dersom du har blitt operert ved nevrokirurgisk voksenpost vil du bli kontaktet av sykepleier ved Hydrocephaluspoliklinikken 2-3 uker etter utskrivelse*. Dette gjør vi for å høre hvordan det går med deg etter operasjonen, og for å kartlegge om du har behov for oppfølging fra oss framover. Dersom du mottar denne brosjyren og ikke har vært innlagt den siste tiden, er du velkommen til å kontakt. *Pasienter med normaltrykkshydrocephalus eller hydrocephalus etter hjerneblødning inkluderes ikke automatisk, men må henvises via nevrokirurg. Pasienter med hjernecyster eller Arnold Chiari malformasjon kan også henvises selv om de ikke er blitt behandlet for hydrocephalus. Sykepleier Sykepleiernes funksjon er å gi pasienter og pårørende råd, veiledning og støtte tilpasset den enkeltes situasjon. Sykepleierne har også en koordinerende funksjon i og er også tilgjengelig for spørsmål fra helsepersonell utenfor Rikshospitalet. I tillegg gjør sykepleierne kliniske vurderinger og utfører shuntjusteringer. Sosionom Sosionom kan bidra med råd og veiledning i forhold til arbeid, skole og økonomiske forhold. Fysioterapeut Fysioterapeuten kan være behjelpelig med å etablere kontakt med fysioterapeut i kommunen dersom du har fått henvisning til dette. Fysioterapeuten kan også bidra med råd om trening og aktivitet. Nevrokirurg Nevrokirurgene er ansvarlig for den kirurgiske behandlingen av din sykdom. Det er de som avgjør hvilken oppfølging du skal ha videre ved vår avdeling. Ved Hydrocephaluspoliklinikken er det ingen leger til stede, men sykepleierne kan ta kontakt med lege ved behov. Hydrocephaluspoliklinikken har ikke mulighet til å legge pasienter inn ved nevrokirurgisk avdeling. Dersom du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du kontakte fastlege, legevakt eller ambulanse. Tilbudet ved Hydrocephaluspoliklinikken Kontaktinformasjon Åpningstider: Mandag og fredag 08.00-15.00 Tlf: 915 61 242 E-post: hydrocephalus@ous-hf.nohydrocephalus@ous-hf.no


Laste ned ppt "Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google