Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M&L2 Kap. 4 - ver.1 Markeds- undersøkelser Oslo, sept 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M&L2 Kap. 4 - ver.1 Markeds- undersøkelser Oslo, sept 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 M&L2 Kap. 4 - ver.1 Markeds- undersøkelser Oslo, sept 2010

2 Hva er markedsundersøkelser? Det er en prosess hvor vi gjennom problemformulering, innsamling og analyse av data kan få nyttig informasjon om markedet. Formålet med markedsundersøkelser: * Medvirke til bedre fremtidige beslutninger * Kontrollere resultatet av tidligere beslutninger

3 1. fase: Problemfasen Hvilke beslutninger skal bedriften gjennomføre? Hva slags informasjon trenger bedriften for å gjennomføre beslutningen? Hva skal resultatene fra undersøkelsen benyttes til? Hvor mye penger og ressurser har bedriften tilgjengelig?

4 Problemfasen er helt avgjørende for videre suksess. Eksempel på beslutningsproblem: Bedriften ønsker å utvikle emballasje til nytt produkt. (Selve undersøkelsen blir å teste emballasjetyper på målgruppen.)‏ Eksempel på beslutningsproblem: Bedriften vurderer om den skal åpne ny butikk. (Selve undersøkelsen blir å spørre markedet om det er behov for en slik butikk i nærmiljøet.)‏ 1. fase: Problemfasen

5 2. fase: Valg av utforming Utforskende utforming Beskrivende utforming Sammenlignende utforming Problemstillingen bestemmer hva slags utforming markedsundersøkelsen skal ha.

6 2. fase: Valg av utforming Utforskende utforming –Målet er å skaffe innsikt i hvordan mennesker tenker eller handler –Benyttes når vi er usikre på hva vi egentlig skal/vil undersøke –Benyttes når vi vil forbedre eksisterende problemstilling –Benyttes når vi trenger mer informasjon om beslutningsproblemet –Utformingen benytter ofte sekundærundersøkelser, intervju av folk med spesiell kompetanse eller observasjon Kanskje kan vi intervjue Jan Thomas for å få mer kunnskap om hva som er trendy innen kroppspleie før vi definerer endelig problemstilling?

7 2. fase: Valg av utforming Beskrivende utforming –Utformingen benyttes når du vil bekrefte/avkrefte en hypotese eller antagelse –Dette er den vanligste utformingen –Krever en klar og konkret problemstilling –Utformingen benytter gjerne intervjuer (surveys)‏ For å kunne si noe om folk foretrekker Levis eller Diesel jeans, kan vi gjennomføre en spørreundersøkelse. Problemstillingen gjør at vi velger en beskrivende utforming.

8 2. fase: Valg av utforming Sammenlignende utforming –Vi bruker denne utformingen når vi vil måle virkningen av et tiltak –Til denne utformingen benytter vi gjerne eksperimenter Eksperiment er ikke nødvendigvis så komplisert som det høres ut som. Vi kan f.eks. teste ulik vareplassering i butikken.

9 3. fase: Valg av innsamlingsmetode Sekundærundersøkelse –Innhenting av rapporter og data som er laget tidligere, f.eks. SSB.no, bransjestatistikker, forskningsrapporter, div. databaser osv. Primærundersøkelser –Innhenting av data direkte fra markedet –Det kan skje gjennom intervju, eksperiment eller observasjon Intervjuer du folk på gaten, foretar du en primærundersøkelse.

10 Intervjumetodenes egenskaper NB! Egenskapene til personlig intervju er svært avhengig av intervjuerens kvaliteter.


Laste ned ppt "M&L2 Kap. 4 - ver.1 Markeds- undersøkelser Oslo, sept 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google