Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende i norden på lønnsom miljøsertifisering av virksomheter i det private og offentlige.

3 Sertifiseringssystemer Internasjonalt: NS-EN ISO 14001:2004 Europa: EMAS Norge: Miljøfyrtårn

4 Nettverk og roller Tekst Bedrifter/virksomheter Tiltak før sertifisering og kontinuerlig forbedring Konsulenter miljøanalyse, pådriver, markedsføring Kommunene sertifiserer, oppfølging, kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling, drift og kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling, drift og kommunikasjon Stiftelsens styre

5 Stiftere 13. november 2003 ble Stiftelsen Miljøfyrtårn dannet. 19 stiftere står bak stiftelsen: Bedriftsforbundet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge Næringslivets Hovedorganisasjon Kommunenes Sentralforbund Innovasjon Norge Bergen kommune Drammen kommune Haram kommune Kristiansand kommune Larvik kommune Oslo kommune Ringsaker kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Ålesund kommune Buskerud fylkeskommune Nordland fylkeskommune

6 Miljøfyrtårnets begynnelse Tor Justnæs, fra Hansen & Justnæs AS 1996 : MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET  “Jeg har noen miljøsvin på skogen, - Hva gjør jeg nå ? “ “Når jeg har “ryddet opp,” vil jeg ha et synlig bevis på dette !”

7 Resultat Miljøfyrtårn = Vinn/Vinn Reduserte renovasjons-kostnader Lavere strømforbruk Lavere forsikringspremie Sparte transportkostnader Mindre utslipp til kloakk Bedre arbeidsmiljø Teambygging og firmatilhørighet – medarbeidere Hansen og Justnæs trevarefabrikk 1997

8 Fremtidsbildet Tekst Bedrifter/virksomheter Tiltak før sertifisering og kontinuerlig forbedring Konsulenter miljøanalyse, pådriver, markedsføring Kommunene sertifiserer, oppfølging, kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling, drift og kommunikasjon Stiftelsen Miljøfyrtårn Utvikling, drift og kommunikasjon Stiftelsens styre

9 Antall sertifikater 1997-2011

10 Topp 20 bransjekrav 01.11.11 1 Kontorvirksomhet847 2 Butikk460 3 Barnehage389 4 Skole200 5 Grossist155 6 Hotell109 7 Sykehjem80 8 Elektroentreprenør69 9 Dagligvare60 10 Beboerinstitusjon55 11 Grafisk bedrift52 12 Malermester47 13 Restaurant og kafé45 14 Rørlegger44 15 Kjøpesenter43 16 Krav til alle bransjer41 17 Byggmester40 18 Tannlegekontor40 19 Grønne arrangementer38 20 Mekanisk verksted38

11 Privat/offentlig/statlig

12 Fordeling av sertifiseringer

13 Miljøfyrtårn er Miljøledelse! M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres i HMS Årlig miljørapportering m/handlingsplan Resertifisering hvert 3. år

14 Miljøfyrtårn er miljøhandling! Strakstiltak Bransjekrav (som tilfredsstilles før sertifisering) Stadig miljøforbedring

15 Miljøfyrtårn og klima Tekst Handlingsplan og k limaregnskap Iverksette tiltak Engasjere ansatte, kunder og forretningsforbindelser Bevisstgjøring, øke kunnskapen om klima!! http://www.klimaloftet.no/Klimaloftet/Bedrift/Hva-er-Klimaloftet-for-bedrifter /

16 Årlig resultatundersøkelse Miljørapporten danner grunnlaget for resultatundersøkelsen som utarbeides hvert år. Virksomhetens prestasjoner innen energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og sykefravær har blitt registrert og målt via miljørapporten som blir levert innen1.april hvert år. Samarbeid med NTNU Ønsker dere å lese undersøkelsen går dere inn på: Hva er MFT, og ”publikasjoner”: http://www.miljofyrtarn.no/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=51

17 Miljøsertifiserte virksomheter oppnår fordeler! Miljøfyrtårnbedriften Bach Johansen Håndverk AS i Larvik har fått 3-års kontrakt på kommunale vedlikeholdsoppdrag takket være sin miljøfyrtårnsertifisering.

18 Samfunnsaktive kommuner! Innkjøp-Trondheim kommune Kvalifikasjonskrav til leverandører: «Finnes det et miljøstyringssystem iht. ISO 14001, EMAS eller Miljøfyrtårn i virksomheten? Er virksomheten sertifisert?» 30 nye bedrifter i gang. Med Miljøfyrtårn etter ny innkjøpsinstruks! Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik delte ut 15 sertifikater på Formannskaps-møtet 9. juni.

19 Steen og Strøm 27 kjøpesentere er MFT sertifisert

20 Hvorfor i Princess-kjeden? Princess Lofotensenteret, Vestvågøy: Mer tekstiler av økologiske materialer Mer miljøvennlig emballasje Sparer strøm Flinkere til å sortere søppel ”Kundene krever at vi blir mer miljøvennlige, det er ikke lov å være kjeltring lenger!”

21 Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat til Terje Håkonsen. The Arctic Challenge tenker gjenvinning og økologisk fra start til slutt. FOTO: INGAR HAUG STEINHOLT

22 Konsern - samfunnsansvar MFT portefølje inneholder konsern og kjeder Feie for egen dør-utøve samfunnsansvar Tillit og omdømme

23 Nytteeffekt Omdømme Miljøbevissthet Miljøforbedringer Utført av Sentio Norge juni. 09 652 svar - 38% God representativitet

24 Miljøfyrtårn per 04 nov.-11 Ca 3535 gyldige sertifikater 74 bransjekrav Forankret i kommuneplan eller tilsvarende i en rekke norske kommuner. ( 282 kommuner har sertifiseringer, de fleste byene er med!)

25 Hvorfor Miljøfyrtårn? Spare penger på drift Spare miljøet Bedre arbeidsmiljø Samfunnsansvar Markedsføres som miljøbedrift Oppfylle miljøkrav som underleverandør Oppfylle regnskapslovens krav om årsberetning Feie for egen dør Være i forkant av utviklingen Klimatiltak - klimaløftet

26 Hvorfor Miljøfyrtårn? Økt seriøsitet Styrket merkenavn (CRB) Konkurransefortrinn Stolte ansatte Økt salg / Bedre resultat. Miljø er ”inn”. Vi var først. Også om 20 år En god følelse

27 Suksesskriterier 1. Miljøfyrtårn er godt forankret i ledelsen, HMS- avdelingen, AMU osv. 2. Virksomheten har et eiendomsforhold til Miljøfyrtårn (vilje og evne til forbedring) 3. Ansatte deltar aktivt i miljøarbeidet 4. Det ytre miljø er likestilt med andre saker innenfor HMS- arbeidet. 5. Rutinene er handlingsrettede, enkle og forståelige.

28 Vi vet det haster Alle kan gjøre litt


Laste ned ppt "Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google