Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En urolig tid - for hvem? Sosialarbeiderdagen 2016 Trygve G. Nordby VID, Oslo, 15. mars 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En urolig tid - for hvem? Sosialarbeiderdagen 2016 Trygve G. Nordby VID, Oslo, 15. mars 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 En urolig tid - for hvem? Sosialarbeiderdagen 2016 Trygve G. Nordby VID, Oslo, 15. mars 2016

2

3

4

5

6 Uro eller alarmisme? Det er krig i Syria og voldelige konflikter i land som Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea og Etiopia som gjør at mange flykter. Og det er: noe mer migrasjon i verden nå enn for 15 år siden. men ingen migrasjonsbølge mot Europa fra andre enn land i krig og konflikt. Hva er det vi er urolige for? Er det noen som er tjent med at vi er redde? Det er i hvert fall noen som taper på det.

7 Fem store utfordringer for migranter 1.Det gjenomgående negative synet på migrasjon - og dermed migranter. 2.Manglende forståelse og aksept for transnasjonalitet. 3.Manglende humanitære hensyn. 4.Aksentuering av påståtte motsetninger mellom statsinteresser og migranters menneskerettigheter. 5.Fravær av sentrale politiske aktører (migrasjon er ingen vinner-sak).

8 En historie om migrasjon i vår tid La oss tenke oss seks brødre og søstre fra et land i krig, konflikt og fattigdom - og med manglende evne og vilje til å beskytte sin egen befolkning. Som alle oss andre er de opptatt av å sikre seg og sine et tryggere liv. Dette kan være Syria, men også Afghanistan, Irak, Somalia eller Eritrea.

9 Hvordan gikk det med dem? En lever fortsatt under uvisshet og frykt i hjemlandet. En bor nå i en flyktningleir i nabolandet. En emigrerte og har fått jobb i Canada. En søkte asyl i Sverige og fikk det. En søkte asyl i Norge, fikk avslag og oppholder seg nå i Europa som papirløs (og kriminalisert). Og en druknet antakeligvis i Middelhavet.

10 Migrasjon skjer Migrasjon skjer – også uavhengig av myndigheters planer, lover og kontrolltiltak Migrasjon skjer tvunget og frivillig Migrasjon skjer lovlig og ulovlig Migrasjon skjer oftest i sammenheng med arbeid (og studier). Den andre store driveren er familie Noen søker internasjonal beskyttelse. Alle land har irregulære migranter.

11 Oslo kommune, flytkningekoord jan Ikke-nordiske innvandringer, etter innvandringsgrunn Flere enn før kommer på grunn av arbeid og familie. Kilde: Statistisk sentralbyrå I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning Ukjent

12 Oslo kommune, flytkningekoord jan

13 Internasjonal migrasjon millioner lever utenfor landet de ble født i Andelen migranter har økt med 0,5 % på 15 år Nesten halvparten er kvinner 8 prosent er flyktninger prosent er irregulære 40 % flytter fra sør til nord 35 % flytter fra sør til sør 20% flytter fra nord til nord 5% flytter fra nord til sør Tall fra FN og IOM

14 Arbeidsmigrasjon Migrantene sendte i 2015 over 440 milliarder USD tilbake til utviklingsland (remittances) Disse overføringene utgjør over 10 prosent av brutto nasjonalinntekt i 24 land. Stater vil helst ha migranter med høy kompetanse og oppsparte penger. Dobbeltmoralen rår når det gjelder ufaglært arbeidskraft. Vestlige land har ikke sluttet seg til FNs menneskerettighetskonvensjon om arbeidsmigranter og deres familier (1990)

15 Når migrasjon fremmer utvikling For opphavslandet: Pengeoverføringer, kunnskap og kompetanse. Noen ganger lette i befolkningstrykk For mottakerlandet (ofte et utviklingsland): Arbeidskraft, kompetanse, kapital For begge: Utvidet kunnskap og nettverk for handel og kulturell utveksling, økt sosial kapital

16 Oslo kommune, flytkningekoord jan -16 Arbeidsinnvandrere i prosent av folketallet,

17 Familiemigrasjon Totalt personer fikk flyktningstatus, var familiegjenforente til flyktninger i Norge ga totalt familietillatelser i I gjennomsnitt trekker en flyktning med seg 0,3 familiemedlem over tid. Familiegjenforening begrenses ved nedre aldersgrense, underholdskrav og botid. Familiekontakt begrenses av visumpolitikken. Vanskeliggjøres nå ytterligere som ledd i innstramminger i innvandringspolitikken.

18 Flyktninger millioner flyktninger (UNHCR og UNWRA) 38 millioner internflyktninger 16 millioner statsløse Mer enn 30 millioner fordrevet pga klima og naturkatastrofer En million asylsøkere til Europa asylsøkere til Norge Mange millioner låst i langvarige flyktningsituasjoner (dvs. mer enn fem år)

19

20 Oslo kommune, flytkningekoord jan

21 Det store paradokset Da Europa måtte håndtere millioner av flyktninger etter andre verdenskrig støttet vi etableringen av flyktningkonvensjonen og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Gjennom de etterfølgende tiår med kriger og konflikter har Norge mant andre stater over hele verden - som har mottatt hundretusener og millioner av flyktninger - til å vise humanitært sinnelag og åpne grensene for flyktninger. Når vi mottar asylsøkere i 2015 spør vi om flyktningkonvensjonen har utspilt sin rolle og ønsker å endre hele systemet.

22 Europa – fortsatt håp Schengen og Dublin under sterkt press Felles europeisk asylsystem (CEAS) på plass Felles europeisk støttekontor for asylhåndtering (EASO) på plass Frontex på plass og videreutvikles System for ansvar- og byrdefordeling under utvikling, men fungerer ikke - enda. Folk som Merkel og Jagland holder stand

23 ..og mer kan gjøres 1.Store antall krever tilstrekkelig kapasitet til å redde liv, sikre menneskerettigheter ved ankomst, i mottak, i asylprosedyrer, ved integrering og ved retur. 2.Presset mot Europas yttergrenser krever forpliktende byrdefordeling innen EU/Schengen/Dublin-området. 3.Behovet for grensekontroll krever sterkt fokus på menneskerettigheter i Frontex.

24 … og enda mer 4.Vold, fattigdom og ulikhet krever fredsarbeid, utvikling og fattigdomsbekjempelse. 5.Det må åpnes for flere lovlige migrasjonskanaler slik at færre risikerer livet. 6.Man bør vurdere å ta i mot asylsøknader ved europeiske ambassader. 7.Faktisk tilstedeværelse over tid krever regularisering av irregulære.

25 Irregulære - utfordringer Store antall i alle land. Følger gjerne andre migrasjonsstrømmer og flukt. Tusenvis av mennesker uten oppholdstillatelse befinner seg «under overflaten» i våre samfunn. Alle har menneskerettigheter - uavhengig av statsborgerskap og juridisk status. Pragmatisk inkluderingspolitikk eller bare retur, retur, retur?

26 Behov for faglig og politisk engasjement For å få opp en kunnskapsbasert og positiv diskusjon om migrasjon. For å styrke menneskerettigheter og humanitære hensyn når det gjelder beskyttelse, barn, familier og irregulære. For å forstå og akseptere transnasjonalitet når det gjelder integrering, statsborgerskap og visumpolitikk. For å definere migrasjon og utvikling som eget programområde. For å få arbeidslivets parter inn på den humanitære migrasjonsarenaen

27 En urolig tid – for hvem? Ta definisjonsmakten tilbake med fakta og kunnskap! Gratulerer med den internasjonale sosialarbeiderdagen!

28 Takk for oppmerksomheten

29 Anekdote- eller faktabasert uro? Mini-quiz Antall med pakistansk bakgrunn – første og andre generasjon i Norge? Antallet muslimer i Norge? Andelen flyktninger som ender opp i Oslo? Omfang av familiegjenforening med flyktninger? Utflytting fra Norge?

30 Svar på quiz Antall med pakistansk bakgrunn: Ca (tilsvarende innbyggertallet i Moss) Antallet muslimer i Norge: I underkant av fra i muslimske land. I overkant av (55%) registrert i muslimske trossamfunn. Andelen flyktninger som ender opp i Oslo. Historisk 25 %, men synker slik at det i dag er under 15%. Omfang av familiegjenforening med asylsøkere: 0,3 (dvs. en per tre flyktninger). Utflytting fra Norge: Ca per år


Laste ned ppt "En urolig tid - for hvem? Sosialarbeiderdagen 2016 Trygve G. Nordby VID, Oslo, 15. mars 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google