Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den amerikanske revolusjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den amerikanske revolusjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den amerikanske revolusjon

2

3 Koloniseringen av Nord-Amerika
På 1600-tallet begynte europeerne for alvor å kolonisere Nord-Amerika. Europeerne trodde det fantes store rikdommer i Amerika. Mange mennesker flyttet til den nye verden fordi de ønsket frihet og sin egen jord. På 1600-tallet begynte europeerne for alvor å gjøre forsøk på å kolonisere Nord-Amerika. Spania og Portugal hadde som sagt lenge vært de ledende sjøfartsnasjonene, men nå ville også land som England, Frankrike og Nederland skaffe seg kolonier. Engelskmennene hadde lenge vært misunnelige på spaniernes kolonier i Amerika, og man ønsket gjerne å få kontroll over de store landområdene i nord. Mange så på Amerika som en mulighet til å skaffe seg rikdom og gull, og tidlig på 1600-tallet grunnla en gruppe engelske kjøpmenn kolonien Virginia. De første årene var harde. Kolonistene kjempet mot både sult, sykdommer og indianere, som de hadde tatt landet fra. Og til tross for at mange døde, overlevde noen og kolonien bestod. Til områdene lenger nord kom etter hvert grupper med folk som ønsket større religiøs frihet enn den man hadde i Europa. Mange håpet nok at man i Amerika kunne begynne et nytt liv hvor man kunne praktisere sin kristne tro uten innblanding fra den engelske kirken. Etter hvert reiste stadig flere engelskmenn over til Amerika, de fleste frivillig, mens andre ble sendt dit fordi de var lovbrytere i hjemlandet. Uansett; drømmen om et nytt liv der det var overflod av jord og der alle hadde rettigheter, gjorde det attraktivt å forlate Europa. Med tiden vokste det fram 13 engelske nybyggersamfunn. Over: Mayflower, skipet som fraktet pilegrimer til Amerika i 1620. Under: Pilegrimer holder Bibelen og ber. Med tiden vokste det fram tretten engelske nybyggersamfunn i Nord-Amerika.

4 Koloniseringen av Nord-Amerika
Kartet viser europeiske kolonier i Nord-Amerika omkring år 1750. Britiske kolonier Franske kolonier Spanske kolonier Russiske kolonier Kartet viser europeiske lands kolonier i Nord-Amerika omkring år 1750.

5 USA var ikke noe land Storbritannia bestemte over 13 kolonier (Massachusetts, New York osv) To millioner kolonister Det var noen indianere i disse områdene også, men de hadde stort sett fremdeles beholdt sine områder lenger vest Nye ord: Koloni: et landområde som et anna land bestemmer over Kolonister: folk som hadde flytta fra heimlandet til koloniene

6 Konflikt mellom to kolonimakter
I perioden 1757 – 1763 var det krig mellom flere land i Europa: Sjuårskrigen Krigen spredte seg til Amerika Frankrike må gi Canada til Storbritannia

7 Misnøye med britisk herredømme
Den langvarige krigen hadde kostet britene dyrt. Storbritannias gjeld var blitt fordoblet og man økte avgifter /skatter for å få mer inntekter nå en rekke skatter og avgifter på all handel mellom hjemlandet og de amerikanske koloniene. Britene innførte avgifter på all handel mellom koloniene og hjemlandet Avgift på viktige varer som te, papir, maling og lær Storbritannia innførte

8 «No taxation without representation»
Kolonistene var ikke fornøyd! De mente at hvis de skulle betale avgifter og skatter til Storbritannia, måtte de få lov til å sende representanter til parlamentet i London Mange kolonister nekta å kjøpe britiske varer, smuglinga økte og det var en stigende konflikt

9 Andre grunner til konflikt…
Kolonister ønska å ta seg land lenger vest, i området til indianerne Britene ønska ikke at kolonistene skulle øke konflikten med indianerne Mange av kolonistene hadde få følelser for Storbritannia. Man var født og oppvokst i Amerika, og man følte seg derfor ikke som briter.

10 Teselskapet i Boston Boston Tea Party
I 1773 kom tre skip lastet med te til Boston. Britene krevde at kolonistene skulle betale toll på teen. Kolonistene kledde seg ut som indianere, gikk om bord og kastet teen på sjøen. Hvem var Sons of Liberty? Militære kamper 1 år etter teselskapet Amerikanere slutta å drikke te, og gikk over til kaffe i stedet!

11 Oppsummering to og to Les opp overskriftene på s. 13-17 for hverandre
Fortell så godt du kan hva dette avsnittet handler om uten å se i boka!

12 Uavhengighetserklæringen
«Skal vi sitte uvirksomme og se den ene provinsen etter den andre falle for despotismen?» George Washington «Nå gjelder det å henge sammen, for ellers blir vi hengt hver for oss.» Benjamin Franklin

13 I 1775 var det ikke lenger mulig å unngå krig.

14 Den 4. juli 1776 ble den amerikanske uavhengighetserklæringen underskrevet
De 13 koloniene kalte seg nå Amerikas forente stater En ny nasjon er født

15 Erklæringen sa at alle mennesker var født frie og like.
Alle var født frie og like, men svarte slaver og indianere hadde ingen rettigheter. Kvinner kunne heller ikke delta i valg o.l. Erklæringen sa at alle mennesker var født frie og like. Landet skulle styres etter folkets vilje. Siden folket i koloniene ikke ønsket å bli styrt fra Storbritannia, erklærte man forbindelsen som oppløst. «Vi anser dette for å være opplagte sannheter: At alle mennesker er født like, og at de har fått av sin skaper visse rettigheter som ingen kan ta fra dem. Blant disse er retten til liv, til frihet og til å søke etter lykke.»

16 Krigen mot Storbritannia
Til å begynne med var den britiske hæren sterkest. Kolonistenes hær var uerfaren, og mange soldater måtte tidvis dra hjem for å passe på gårdsbruk og familie. Kolonistene var leda av George Washington George Washington Thomas Jefferson Theodore Roosevelt Abraham Lincoln

17 Amerikanerne fikk viktig støtte fra Frankrike og Spania
Sammen med franske tropper vinner amerikanerne krigen Storbritannia godtar USAs selvstendighet i 1783 Canada forble britisk

18 Verdens eldste grunnlov 1787
Republikk: en stat som styres av en valgt leder, ofte en president USA skal være en republikk En president, valgt i frie valg, skal lede landet De fleste hvite menn hadde stemmerett Hovedstaden ble oppkalt etter….?

19 Drømmen om Amerika Konger og adelsmenn bestemte i Europa
Få land kunne velge sin øverste leder Den amerikanske revolusjon gjorde dypt inntrykk i Frankrike Frihetsgudinnen i New York ble gitt som en gave til USA fra det franske folk i 1886

20 Latin-Amerika var stort sett spanske kolonier
Opprørere mot kolonistyret ønska å danne et forent styre for Latin-Amerika, slik som i Nord- Amerika I løpet av 1820-årene ble det danna flere selvstendige republikker

21 Årsak – virkning s. 25 4 punkter på årsak 3 punkter på virkning
To og to, lær disse utenat!

22 Oppsummering den amerikanske revolusjon
Har du gjort Husker du? 1-11? Har du svart på spørsmål 1-4 s. 26? Oppgave 3 og 4 s. 27

23 Boston Tea Party https://www.youtube.com/watch?v=RCIbX6sOozw

24 Kilder Powerped Underveis Historie 8


Laste ned ppt "Den amerikanske revolusjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google