Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt design for videregående skoler i Akershus sine nettsider Trude sæle, 1. juni 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt design for videregående skoler i Akershus sine nettsider Trude sæle, 1. juni 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt design for videregående skoler i Akershus sine nettsider Trude sæle, 1. juni 2012

2

3 Agenda i dag Status – hva har skjedd så langt? Utgangspunkt: Grafisk profil, mål og designtrender Statistikk – viser hva brukerne mener er viktig Brukertest og spørreundersøkelse: Hva sier målgruppene? Hva sier webmedarbeiderne? Veien videre for redesign av nettsidene: Oppsummering av noen indikasjoner/konlusjoner Designprinsipper og prosessen videre Workshop (fasilitert av konsulentbyrå)

4 Status Arbeidsgruppe er nedsatt Beate Schilling, Wilhelm Egeland, Anne-Grethe Gundersen, Kjersti Garstad, Katrine F. Spydevold og Trude Sæle (leder). Arbeidet til arbeidsgruppa så langt Gått gjennom statistikker fra skolenes nettsider Gjort en systematisk gjennomgang av skolenes nettsider – har resultert i en liste over endringsønsker Gjennomgått brukertest mot målgruppen Gjennomgått spørreundersøkelse mot webmedarbeiderne Sett på elevarbeid om skolenes nettsider Designbyrå er ansatt – Fete typer

5 Utgangspunkt og mål Nytt design skal bygge på ny grafisk profil for Akershus fylkeskommune og være i tråd med den. Nytt design skal ha stor fleksibilitet og mulighet for at den enkelte skole skal kunne utrykke sin unike identitet. Designet skal underbygge nettsidene som moderne kommunikasjonskanal med fleksibilitet til å ta i bruk/integrere ny teknologi og nye medier. Bidra til å levere effektive og gode tjenester til brukerne av nettsidene. Bidra til å rekruttere nye elever og ansatte. Bidra til å bygge et godt omdømme og skolemiljø. Redesignet skal ikke skape mye ekstraarbeid for Webredaktørene.

6

7

8

9

10 Designtrender anno 2012 Fokus på enkelhet Intuitivt brukegrensesnitt Minimalisme – begrense valg og mengden tekst!!!!!! Integrering av sosiale medier Responsive design Det er lov å tenke stort og by på seg selv –Design med fokus på typografi –Store bakgrunnsbilder –Mye bruk store illustrasjoner, ikoner og informasjonsgrafikk Flotte informasjonsbokser (lightboxes) el. ”flip preview”.

11

12

13

14

15

16 Hva viser statistikken? Gjennomgang av statistikk fra 10 skoler viser at brukerne er mest interessert i følgende innhold: 1.Kontakt oss/Ansatteoversikten 2.Kalenderen 3.Nyheter 4.Utdanningsprogram 5.Stilling ledig I tillegg pekte skoler med særlige tilbud seg ut, med at disse ble mye besøkt på den skolen. Eks. produktsalg Undersider som ”finn fram” under kalender eller ”skoleruta” og ”eksamensdatoer” under kalender pekte seg også ut som mye besøkt.

17 Bruker er konge Vi spør derfor – hva synes brukerne? Brukerne er det samme som målgruppen. Det viktigste på en nettside er om sidene fungerer mot de ulike målgruppene og om folk finner det de skal finne.

18 Fakta om brukertest 16 testpersoner fikk 42 spørsmål Brukertest ble gjort i to runder  Før nettsidene ble utviklet ble det gjennomført en brukertest med 10 brukere på et demo-web.  I etterkant fulgte vi opp med en brukertest der 6 brukere testet siden i ferdig tilstand. Andre rundt var en oppfølging av opprinnelig brukertest og bekrefter i store drag denne Brukertesten ble gjennomført med 2 observatører som noterte hvordan brukerne bevegde seg på skjermen Drømtorp videregående skole sine nettsider ble brukt som testside.

19 Nøkkelspørsmål Finner brukerne informasjonen de søker? Hvordan går brukerne fram for å finne informasjonen de trenger? Hvordan navigerer brukerne? Forstår brukerne hvordan de forskjellige navigeringselementene fungerer? Forstår brukeren terminologien brukt i menyelementene? Klarer brukeren å finne innhold?

20 Navigeringskonsept – meny og struktur Positive ting: Alle melder at menyen fungerer godt. TP fant lett fram. TP opplever ikke at noe mangler i sidene – sidene fremstår som innholdsrike Megamenytekster blir brukt og fungerer bra som hjelp til å finne fram. Negative ting: Forsiden er vanskelig å finne fram i og blir karakterisert som ”rotete”. Menypunkter og innhold stemmer ofte ikke helt med hverandre. Sideblindhet: Enkelte menypunkt er plassert utenfor midten eller i toppfanen blir ikke sett. Eks. Timeplan

21 Utdanningsprogram og tjenester for elever Utdanningsprogram: Elevene trekkes mot dette punktet De fleste har god forståelse for både innhold og oppbygning på denne siden. Man finner lett fram Bør ha lenke/kontaktinfokort til rådgiver/yrkesveiledning og kontaktperson for programmet. Bør ha lenke til bedrift for de fagene som har det. Tjeneste for elever Elevene trekkes mot dette punktet (elever er triggerord) Fungerer godt, men hva betyr ”tjenester” spør de yngste. Elev- og lærlingombudet er ikke så kjent og plasseringen av menypunktet må diskuteres. Det er vanskelig for bruker å skjønne hvor i strukturen det bør ligge.

22 Hva skjer og Slik jobber vi Hva skjer Nyheter fungerer greit Kalender er svakt som triggerord. Kalender er heller ikke så grei å finne fram i og funksjon for listing bør på plass. Dårlig utfylt for det meste. Eksamensdatoer bør legges inn i kalender. Slik jobber vi TP syntes det var vanskelig å vite hva som skulle ligge under dette punktet. Omformulering kan vurderes. Elevene forstår ikke begrepet. De voksne har også problemer med å forstå begrepet.

23 Regler og rutiner og Kontakt oss Regler og rutiner TP syntes det var vanskelig å vite hva som skulle ligge under dette punktet. Omformulering kan vurderes. Alt om eksamen bør settes på samme sted. Nytt menypunkt – tidspunkter for eksamen. Elevforsikring bør flyttes til tjeneste for elever Kontakt oss Visning av sorteringsknapp, navnet må endres fra ”vis” til ”sorter etter” og visuelt fremheves. Defoult må endres til sortering på etternavn.

24 Konklusjoner og indikasjoner Konklusjoner Siste nytt: Menypunkt bør visuelt sett bli mer framtredende (særlig nyhetsarkiv blir usynlig). ”Siste nytt” bør hete ”nyheter”. Ledige stillinger i forsiden. Ikke synlig for bruker. Innholdsjobben viktigst: Det mangler innhold i mange sider. Sammenheng mellom menypunkt og informasjonen vi finner under punktet. Særlig for menypunktene Slik jobber vi og Regler og rutiner. Viktige menypunkt mangler: Beredskapsplan og Skoledagen savnes. Indikasjoner: Redesign av forsiden trengs. Ikke lett å finne fram her. (Full av reklame, rot, sausete,alt skal ha oppmerksomhet med en gang. ) Megamenytekster må ikke være over 3 linjer, - bruker blir blind for menypunktet. Menypunkter må fremheves mer visuelt. Menypunkt på nivå en må bli større. Diverse menypunkter på nivå tre bør vurderes flyttet: Eks. Elevforsikring, Eksamen.

25 Vurdere endring/flytting av av følgende menypunkt: Slik jobber vi Regler og rutiner Beredskapsplan Skoledagen Mobbing og trakassering Elevforsikring Eksamen Kalender - svakt triggerord? Arkivsider – burde bare være synlig kun når det er innhold?

26 Hvor fornøyd er webmedarbeiderne Webmedarbeiderne er de som skal jobbe med publiseringsverktøyet og sidene til daglig. Det er derfor viktig at de er fornøyd. Vi spurte derfor 86 webmedarbeider hvorav 33 svarte rundt hvor fornøyd de var med nye sider og nytt publiseringsverktøy.

27 3,4 3,1 3,8 3,3 3,5 3,3

28 Hva forteller undersøkelsen: Design: 3,4: Dere svarer at dere er litt over middels fornøyd til godt fornøyd. Teknisk funksjonalitet: 3,1: Her er man middels fornøyd. Med et relativt kraftig sprik i hvor fornøyd man er. (Kan ha endret seg med utbedringer) Variasjonsmuligheter: 3,1: Dere svarer at dere er middels fornøyd. Hovedvekten ligger på middels og godt fornøyd. Smartredigering: 3,8: Her er dere nærmere godt fornøyd. Hele 45% er godt fornøyd. Brukervennlighet: 3,3: Resultatet blir også her litt over middels fornøyd. Med hovedvekten av besvarelsene på godt fornøyd.

29 Arbeidsgruppens gjennomgang av nettsidene Arbeidsgruppen foretok en systematisk gjennomgang av forsider, seksjonssider og artikkelsider for følgende skoler 5 skoler: –Frogn, Kjelle, Holmen, Hvam og Mailand. –Vi så på sidene: Forside, Bibliotek, Helsesøster, Kantine og Elevrådet.

30 Konklusjon av gjennomgang Forside: Toppen av siden er litt hvit og tam. Toppbanneret tar alt for stor plass Det er mye streker og ikoner i forsiden som er unødvendige Overskriftene er for små og blir usynlige Kontrasten til bakgrunnen er for dårlig. Nyhetsarkivet: Synes for dårlig. Bildet er for lite, bør redesignes. Vanskelig å bygge: Vi ser at en del skoler ikke takler eller har kompetanse til å bruke boksene riktig og dermed ikke lager en presentabel forside. Nederste del/bunnen av siden: fungerer ikke med bokser som ikke står på linje horisontalt. Trengs en redesign for å sikre en bedre utseende og kvalitet på alle skoler. De færreste skolene takler det å få dette gjort ordentlig Bra med siden: Stor valgfrihet, mulighet for å legge inn det man vil. Brukerundersøkelse gjort på Ski vgs. viser at elevene synes siden er ren, pen og oversiktlig.

31 Megameny: Fungerer men de sterke mettede fargene bør bort. Svar på lyst ville fungert bedre Seksjonssider: Vanskelige å bygge. Det er flere seksjonsiden som ikke er presentabel enn de som er det. Mange forsøker å lage artikkelside av seksjonsiden. To breies spalter – hva med å gå mot tre eller fire? Heller ikke i denne siden fungerer bunnen.

32

33 Viktige prinsipp for webdesing Prioritering og kategorisering; Hva vil du brukeren skal oppnå? Her burde du fokusere på 2-3 ting og hold deg til disse. Mer enn dette kan skape kaos. Brukervennlighet: Hvor enkelt kan brukeren navigere i siden? Fokus: Er siden optimalisert for brukerne? Scannbar tekst: Lange avsnitt holder ikke lenger. Ved å heller minimere teksten og strukturere den bedre er det større sannsynlighet for at den blir lest. Mobil- og lesebrettvennlig: Hvordan få siden til å fungere på mobil og andre plattformer. Mobilbruk for nettsider har eksplodert og det må vi ta på alvor

34 Veien videre Sidene vil framstå veldig forskjellige fra de gjør i dag. Vi legger ikke opp til store tekniske endringer eller mye arbeid for webredaktørene. Vi vil gjøre flere tester mot målgruppene. Vi vil teste ut nytt design underveis, hos brukeren og skolene, for å se om vi er på rett spor. Skolene vil i alle fall i to runder få uttale seg rundt designskisser og komme med tilbakemeldinger. Vi vil spørre webmedarbeiderene rundt hvilken retning en redesign bør gå i – hvilket leder til dagens workshop.

35 Din gruppe Gruppe 1 Kristin Gjessing Dagfinn Tvedt Torhild Simble Beate Schilling Jannike Andersen Katrine Spydevold Gruppe 2 Solveig Rødland June Tråstadkjølen Mette Andersen Hanne Lindblad Brage Sandemoen Gruppe 3 Åse Hestnes Elin Walby Lene Haanshus Kristin Aamot Magnus Hvidsteen Gruppe 4 Camillia Jakobsen Eva Nordbye Mona Nergård Borge Synnøve Aas Gulvik Karina Hoff Jan Otterstad Gruppe 5 Venke Henrikke Hatløy Janne Moen Lyng Guri Gjerde Kjersti Garstad Kristin Berntsen Gruppe 6 Solveig Johnsen Anne Brit Ingholm Anne Kjersti Bekkelien Solveig Smette Ase Eidholm

36 Workshop – Del 1 1.Er det noe bra ved dagens design? Hva da? 2.Hva liker dere ikke ved dagen design? 3.Har du noen ideer til endring? 4.Er det noe som bør ut eller noe som bør inn?

37 Workshop - Del 2 1.Hva mener du er din viktigste oppgave som webredaktør? 2.Hva er det viktigst å formidle? 3.Hva er morsomst å fortelle om? 4.Og hvilken form liker du best, artikkel, intervjuer, video, bildekarusell eller blog/sosiale medier? 5.Hvilket og hvilke typer innhold innhold bør prioriteres i forsiden?


Laste ned ppt "Nytt design for videregående skoler i Akershus sine nettsider Trude sæle, 1. juni 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google