Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke opplysninger er nødvendige for å gi kreditt til utenlandske firmaer med sete i Norge/ og hvordan inndrive et mulig krav Av Nils Petter Kapstad Tidligere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke opplysninger er nødvendige for å gi kreditt til utenlandske firmaer med sete i Norge/ og hvordan inndrive et mulig krav Av Nils Petter Kapstad Tidligere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke opplysninger er nødvendige for å gi kreditt til utenlandske firmaer med sete i Norge/ og hvordan inndrive et mulig krav Av Nils Petter Kapstad Tidligere leder for International avdeling i Svea Finans as

2  Det er viktig at kreditt opplysninger blir innhentet før man i det hele tatt gir kreditt til et selskap. Når det gjelder eiere som er bosatt utenfor Norge – er det spesielt viktig å skaffe tilveie etternavn, fornavn, ID i det landet hvor de bor/kommer fra og derfor bør man be om kopi av pass med notarial bekreftelse fra daglig leder / eiere i det utenlandske selskapet.  Alle styrets medlemmer bør kreditt undersøkes Hvordan sikre krav med utenlandske eiere

3  En skriftlig kontrakt med eierne kan være avgjørende  For å inndrive kravet i utlandet dersom firmaet skulle få problemer eller bli avviklet(tvangsgrunnlag i USA)  Det samme gjelder for selskaper med våre nye landsmenn- enten de kommer fra Norden eller fra andre verdensdeler. fortsettelse

4  Gjeldsbrev  Panteobligasjon(er)  Kausjoner  Bank eller forsikringsgarantier  Depositum Hvilke hjelpemidler har vi i Norge?

5  A) Gjeldsbrev  Forutsetningen for at gjeldsbrevet er tvangsgrunnlag er at skyldneren bor i Norge når dette blir undertegnet- bor skyldneren utenfor Norge vil det ikke være tvangsgrunnlag for direkte inndrivning innen Norden  Det er heller ikke tvangsgrunnlag utenfor Norden Hva er forutsetningene for at vi kan bruke noe av disse dokumentene?

6 B) Panteobligasjon i fast eiendom – flåte pant i biler og utstyr hjelper kun innen Norge C) Kausjoner kan være nytting, men kreditor vil måtte skaffe seg dom for kravet D) bank eller forsikringsgaranti kan være viktig dersom kreditten er stor E) andre måter å skaffe sikkerhet, Tyskland, England Australia og USA og hva med Russland?

7  Svenske gjeldsbrev er ikke tvangsgrunnlag – kreditor vil måtte skaffe seg dom i saken  Danske gjeldsbrev/ frivillig forlik kan brukes som tvangsgrunnlag  Finske gjeldsbrev er som de svenske  Mellom Norge og Island eksisterer det kun en konvensjon av 1932 for tvangsfullbyrdelse av dommer Norden

8  Generelt finnes det heller ikke tvangsgrunnlag i Tyskland for gjeldsbrev,  Tysk gjelsbrev er ikke tvangsgrunnlag for direkte tvangsfullbyrdelse Geschäftsfuhrer /adm dir i det tyske selskapet kan bindes oss det tyske selskapet  Det eneste dokumentet i tysk rett som kan tvangsfullbyrdes direkte er et eksigibelt notar dokument og hvor det framkommer at en person erkjenner å skylde et bestemt beløp gjerne med en Europa

9  Rentesats i tillegg(notarial Schuldnererkenntnis) Det skal leses opp av en tysk Notar Sikring av krav i Tyskland

10  En skriftlig kontrakt Fullt fornavn, etternavn, fødselsdato og social security nummer med mobil og fast telefon til firmaet og privat  I USA finnes det muligheter med direkte utlegg av en slik kontrakt- dvs at man ikke trenger en dom for å inndrive kravet, men det bør vurderes å få en amerikansk jurist til å gjennomlese kontrakten på forhånd Amerika

11  Direktør kan garantere for kreditt og den kan tvangsfullbyrdes i England uten dom  Samme regler er det for en direktør i Australia Sikkerhet i England/Australia

12  I de senere årene har vi fått mange nye innbyggere som har startet selskaper i Norge- tidligere var det mange Nuf selskaper som var hovedproblemet  Min erfaring er at de som kommer fra Polen, Tyskland  Ofte returnerer dersom bedriften går dårlig  Tyrkia har mange personlige næringsdrivende i Norge og skulle de selge bedriften uten å betale gjelden kan det bli problemer med å finne skyldneren i Tyrkia Mindre selskaper som startes av utlendinger som er flyttet til Norge

13  Polen - for det første trenger vi både fødselsdato og personens polske ID, det hjelper lite med kjennemerke på biler- slike opplysninger er ikke mulig å skaffe uten hjelp av advokat  Kopi av det polske passet kan hjelpe, men fødested og tidligere adresse i Polen kan være avgjørende  Når det gjelder å finne personer i Tyrkia er det absolutt nødvendig å ha kopi av det tyrkiske passet, uten dette må man ha farens fulle navn, adresse og  ID nr Mindre selskaper fortsettelse

14  I tillegg til de foranevnte opplysninger er det helt nødvendig med eierens chinesiske navn for å kunne finne de. Hjemsted China –HK og Taiwan

15  Jeg vil ikke anbefale å gi kreditt til selskapet med russiske eiere. Det eneste jeg kan anbefale at de innbetaler et dipositum  Selv om man har dom så lar den seg normalt ikke å inndrive  Bank eller forsikringsgaranti er heller ikke noe å statse på Russland

16 Inndrivelse av fordringer i utlandet handler om å ha gjort hjemmeleksen på forhånd. Og hva kan gjøres dersom dette ikke foreligger Kreditt opplysninger om skyldneren i utlandet Skyldnerens fornavn, etternavn, gate adresse, post nr og sted og gjerne hans/hennes arbeidsgiver, bankkonti eller andre eiendeler, fødselsdato er ofte for lite til åfinne skyldnerne Svært ofte er de opplysninger som et inkasso selskap får fra kreditor svært mangelfulle Inndrivelse av fordringer i utlandet

17  Kreditt opplysningsfirmaer kan finne opplysninger om selskaper og daglig leder  Etterforskningsselskaper kan skaffe mer oppdaterte adresser om privat personer og aktiva og bank opplysninger  Partnere til Deres inkassoforbindelser kan også hjelpe Hvem kan skaffe slike opplysninger

18  Gjeldsbrev inndrivelse i Norden, Gjeldsbrevet må ha en tekst som sier at ikke bare hovedstol og renter men også inkassokostnader og advokat kostnader skal dekkes inn og at skyldneren har vedtatt § 7-2 er vedtatt i tvangsfullbyrdelses loven  Gjeldsbrevet må være i original og det må en påtegning fra Justisdepartement for at Sverige, Danmark og Finland vil akseptere det etter konvensjonen av 1977. Gjeldsbrev i Norden

19  Det som har vist seg i de siste år at domstolene innen Norden forlanger at de får oversendt kopi av tilsvarsbrev sendt av forliksrådet til skyldneren og at dette er blitt forkynt for skyldneren slik at han har hatt en mulighet til å forsvare seg.  Dommen skal så ha en påtegning om at dommen ikke er påanket og at den kan tvangsfullbyrdes i Norge. Kopi av forkynnelsen av dommen skal også følge vedlagt. Inndrivelse av krav i utlandet Norsk dom

20  Uten dette vil ikke den utenlandske domstolen akseptere den norske dommen  Kopi av forkynnelsen av selve dommen skal oversendes  Vedlegg 5 i Luganokonvensjonen nr 2 skal fylles ut av domstolen og stemples og undertegnes av Tingretten  Skjemaet finner Dere under Lugano konvensjonen §51-55 egentlig er det forliksrådet som skal fylle dette ut men det er i praksis Tingretten som gjør dette Norsk dom

21  Dersom skyldneren bor i et ikke skandinavisk land så skal alle dokumenter oversettes til det språket hvor skyldneren bor.  Oversettelsen skal Notarial bekreftes i alle land  I Spania og Portugal kreves i tillegg en fullmakt utstedt til advokat et Apostille stempel som fåes hos Fylkesmannen Inndrivning av norsk dom

22  Dere finner bestemmelsene i Lugano konvensjonens § 51-55  Svea Finans foretar alle oversettelser til engelsk, tysk, fransk, hollandsk, polsk og spansk i Tyskland fordi dette er mye rimeligere og blir hurtigere levert.  Spansk oversettelse i forbindelse med dom gjøres i Norge på grunn av Apostille stempelet Inndrivelse av norsk dom

23  Det finnes ingen konvensjon for tvangsfullbyrdelse mellom Norge og Amerika  Men amerikanske domstoler aksepter likevel norske d0mmer som har notarial bekreftelser og oversettelser. Det er ikke nødvendig med Apostille stempel  Man skal være oppmerks0m på at alle amerikanske stater har egne foreldeses regler for dommer- derfor er det viktig å få sendt slike saker til partner i Amerika Inndriving av norske krav i Amerika

24  Vi bruker partnere eller etterforsker for å finne mest mulig opplysninger om skyldnere som er flyttet til USA eller Canada Selv om man har dom så kan det være vanskelig å inndrive kravet

25  Vi forsøker først våre partnere i utlandet og vi har et nettverk i mer enn 15o land – ikke bare for inkasso men mange driver også med etterforskning.  Som hovedsak bruker vi i USA en norsk etterforsker for å finne både adresser, arbeidsgivere og bank opplysninger som kan være viktig for å inndrive krav Hvordan finne skyldnere i utlandet

26  Vi forutsetter fortsatt at vi har med en utlending og ikke en nordmann.  Vi oversender en forliksklage til forliksrådet og opplyser at gjeldsbrevet er ikke tvangsgrunnlag i disse landene og forkynnelsen vil da bli sendt etter postforkynnings konvensjonen/ eventuelt forkynt gjennom den utenlandske domstol Hva gjør vi dersom vi kun har et gjeldsbrev og skyldneren bor i Tyskland /Spania

27  Vi sender saken til en tysk advokat som vet hvordan dette skal gjøres.  Vi opplever til stadighet at inkassoselskaper i Tyskland ikke vet at Norge og Tyskland har ratifisert Lugano konvensjonen og hvor de hevder at den norske dommen ikke lar seg tvangsfullbyrdes eller at Norge ikke er en del av EU  Vi bruker en advokat i Tyskland som snakker flyende norsk og som også er norsk advokat og han kan hjelpe også andre Saken skal tvangsfullbyrdes i Tyskland

28  Hovedtyngden av saker som Svea Finans as har i utlandet kommer fra Factoring kunder og kjøpte krav  Pluss fra Fjellinjen  Svea har en betydelig mengde saker mht til kjøpte krav hovedsakelig mot privat personer


Laste ned ppt "Hvilke opplysninger er nødvendige for å gi kreditt til utenlandske firmaer med sete i Norge/ og hvordan inndrive et mulig krav Av Nils Petter Kapstad Tidligere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google