Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Korleis skal distrikta trekke til seg fagfolk? Nils Aarsæther SamfunnsplanleggingISS Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Korleis skal distrikta trekke til seg fagfolk? Nils Aarsæther SamfunnsplanleggingISS Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Korleis skal distrikta trekke til seg fagfolk? Nils Aarsæther SamfunnsplanleggingISS Universitetet i Tromsø

2 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Bakgrunn for innlegget Erfaring som forskar ved UiT, særleg på kommunale strategiar for utvikling Erfaring som forskar ved UiT, særleg på kommunale strategiar for utvikling Observasjonar frå samfunnsutviklinga i Nord-Norge Observasjonar frå samfunnsutviklinga i Nord-Norge Tilgang på oppdatert utredningsmateriale (NOU 2011:3, NORUT 6/11) Tilgang på oppdatert utredningsmateriale (NOU 2011:3, NORUT 6/11)

3 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Vi kan ramme inn temaet ved å vise til Globale tider – nye problemstillingar: Stor kompleksitet, farvel til homogenitet Globale tider – nye problemstillingar: Stor kompleksitet, farvel til homogenitet Ny teknologi reduserer avstandsulemper Ny teknologi reduserer avstandsulemper Omstillingar, krav til omstilingsevne Omstillingar, krav til omstilingsevne Kontinuitet og evne til institusjonsbygging Kontinuitet og evne til institusjonsbygging Vår desentrale bosetting; kystens særpreg Vår desentrale bosetting; kystens særpreg Utfordringa ”vinnande storbyregionar” Utfordringa ”vinnande storbyregionar” Kompensert ved ”Nordområda” som retorisk nyskaping – eller noko meir? Kompensert ved ”Nordområda” som retorisk nyskaping – eller noko meir?

4 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Dei to konkrete utfordringane 1 Skaffe nok kompetansejobbar (Kjem ikkje av seg sjøl) 1 Skaffe nok kompetansejobbar (Kjem ikkje av seg sjøl) 2 Skaffe kompetent arbeidskraft til jobbane (Kjem heller ikkje av seg sjøl) 2 Skaffe kompetent arbeidskraft til jobbane (Kjem heller ikkje av seg sjøl) Jobbar og folk av denne typen er mobile Jobbar og folk av denne typen er mobile Altså muligheter for stor gevinst – og store tap Altså muligheter for stor gevinst – og store tap Klar avhengighet av smart og sterk styring Klar avhengighet av smart og sterk styring

5 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Kunnskap for handling Eit trekant-syn på samfunnet: Eit trekant-syn på samfunnet: Næringsliv, økonomi: Effektivitet Næringsliv, økonomi: Effektivitet Offentlegsektor/demokrati: Rettferd Offentlegsektor/demokrati: Rettferd Kultur/sivilsamfunn: Meining Kultur/sivilsamfunn: Meining

6 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Trekant som er… - satt inn i ein geografisk samanheng (lokalsamfunn/sted/kommune – region) - satt inn i ein geografisk samanheng (lokalsamfunn/sted/kommune – region) - satt inn i ein samspel-samanheng - satt inn i ein samspel-samanheng - satt inn i ein miljø/bærekraft-samanheng - satt inn i ein miljø/bærekraft-samanheng

7 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Eit endra næringsliv i Nord Eit spenn i næringslivet som få andre har Eit spenn i næringslivet som få andre har Intakte fiskeressursar Intakte fiskeressursar Ekspansiv oppdrettsnæring Ekspansiv oppdrettsnæring Olje/gass – enorm verdiskaping Olje/gass – enorm verdiskaping Reiseliv i vekst Reiseliv i vekst ): Grunnlag for avansert kompetanseutvikling ): Grunnlag for avansert kompetanseutvikling Men også for ”klassisk” industriell og service- fagleg kompetanse Men også for ”klassisk” industriell og service- fagleg kompetanse

8 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Offentleg sektor: Størst i Nord Finmaska kommunestruktur Finmaska kommunestruktur Kjempeløft for barn og eldre Kjempeløft for barn og eldre Utdanningstilbod på alle nivå Utdanningstilbod på alle nivå FoU FoU Helsetjeneste med samhandling i fokus Helsetjeneste med samhandling i fokus Infrastruktur for å styrke lokalsamfunn, regionar, tilkoplingar (flyplassar! breiband!) Infrastruktur for å styrke lokalsamfunn, regionar, tilkoplingar (flyplassar! breiband!) Offentleg sektor i leiinga av utviklingsarbeidet Offentleg sektor i leiinga av utviklingsarbeidet I dag: I større grad styrt fra nord I dag: I større grad styrt fra nord

9 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Kultur og sivilsamfunn i nord Det kulturelle særpreget var der, men er blitt mindre tydeleg Det kulturelle særpreget var der, men er blitt mindre tydeleg (Eks.: Hurtigruta som reiselivsprodukt og kulturmarkør) (Eks.: Hurtigruta som reiselivsprodukt og kulturmarkør) Når reindrift, fiskarbonde og ishavsfangst ikkje lenger utgjer kulturgrunnlaget.. Når reindrift, fiskarbonde og ishavsfangst ikkje lenger utgjer kulturgrunnlaget.. … må Nordområda sitt grunnlag definerast på nytt. Er det skjedd? … må Nordområda sitt grunnlag definerast på nytt. Er det skjedd?

10 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Tverrfag og spesialisering… Tiltaka og innsatsane må vere fagleg forankra = spesialisering Tiltaka og innsatsane må vere fagleg forankra = spesialisering Tiltaka og innsatsane må vere forankra i ei trekant-forståing = tverrfagleg Tiltaka og innsatsane må vere forankra i ei trekant-forståing = tverrfagleg ): Ein kamp for både og, altså… ): Ein kamp for både og, altså…

11 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 I denne situasjonen… NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet Avgitt i mars 2011 til Kommunal- og regionaldept. Avgitt i mars 2011 til Kommunal- og regionaldept.

12 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 ”Vi er i verden” som utgangspunkt: Ein dyster logikk… Arbeidsplassane og personalet av denne typen flyt globalt Arbeidsplassane og personalet av denne typen flyt globalt Kan Norge få nok, eller sin del, av dei? Kan Norge få nok, eller sin del, av dei? Når Kampen står mellom San Francisco- og Beijing-regionen, og Nokia er på veg ut av Finland? Når Kampen står mellom San Francisco- og Beijing-regionen, og Nokia er på veg ut av Finland? Kan vi melde oss på? Og kan ”vi” vere noko anna enn Oslo-regionen? Kan vi melde oss på? Og kan ”vi” vere noko anna enn Oslo-regionen?

13 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Utredninga sin regionale analyse Arbeidsmarkedsregionar som nøkkel til suksess Arbeidsmarkedsregionar som nøkkel til suksess Men det viser seg at hovedstadsregionen er best ”på alt” mht. kompetansearbeidsplassar og kompetansearbeidskraft Men det viser seg at hovedstadsregionen er best ”på alt” mht. kompetansearbeidsplassar og kompetansearbeidskraft Vel. Så må det lagast strategi! Vel. Så må det lagast strategi!

14 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Innsatsområder i NOU 2011:3 (med 23 forslag til tiltak) Robuste arbeidsmarkeder (8) Robuste arbeidsmarkeder (8) Tilgang på kompetansearbeidsplassar (4) Tilgang på kompetansearbeidsplassar (4) Rekrutteringa av kompetansepersonale (7) Rekrutteringa av kompetansepersonale (7) Bygge regional kunnskapsinfrastruktur (4) Bygge regional kunnskapsinfrastruktur (4) Omstilling av jobbar, mennesker, steder Omstilling av jobbar, mennesker, steder

15 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Robuste arbeidsmarkedsregionar Kommunikasjonar innad (veg) Kommunikasjonar innad (veg) Kommunikasjonar utover (fly) Kommunikasjonar utover (fly) Openheit for å forstørre Openheit for å forstørre Stedsuavhengige arbeidsplassar Stedsuavhengige arbeidsplassar Statlege arbeidsplassar i regionsenteret Statlege arbeidsplassar i regionsenteret

16 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Kompetansejobbar. Tiltak: Evaluere virkemidla betre. Etterlyse metodikk for kontrafaktiske analysar Evaluere virkemidla betre. Etterlyse metodikk for kontrafaktiske analysar Breiband Breiband Innovasjon Norge: Forenkle Innovasjon Norge: Forenkle Næringsklynger, kompetansemiljøbygging Næringsklynger, kompetansemiljøbygging Kommentar: Lite å hente. ”Nokia til Kina”- stemninga? Kommentar: Lite å hente. ”Nokia til Kina”- stemninga?

17 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Personale til kompetansejobbane Tiltak for tidsbesparelse, tilgjengelighet (travle folk, dette) Tiltak for tidsbesparelse, tilgjengelighet (travle folk, dette) Utvide studielånsavskrivinga Utvide studielånsavskrivinga Regionale trainee-ordningar Regionale trainee-ordningar Satse på innvandrarar Satse på innvandrarar Boligar for ressurssterke… Boligar for ressurssterke… Internasjonale skolar Internasjonale skolar Næringstilknytta spesialisert vidaregåande utd Næringstilknytta spesialisert vidaregåande utd

18 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Kunnskapsinfrastruktur Desentraliserte utdanningstilbod Desentraliserte utdanningstilbod Bonus ved gjennomføring Bonus ved gjennomføring Samarbeid med lokalt næringsliv Samarbeid med lokalt næringsliv Samarbeid mellom institusjonar i FoU Samarbeid mellom institusjonar i FoU

19 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Omstilling av mennesker, jobber, steder Ingen spesielle nye tiltak, utvalget konstaterer at det er mykje på gang… Ingen spesielle nye tiltak, utvalget konstaterer at det er mykje på gang… Kommentar: Utvalget manglar eit språk for å beskrive regionale utfordringar, spesielt i Nord Kommentar: Utvalget manglar eit språk for å beskrive regionale utfordringar, spesielt i Nord Og kva med sånt som det å bli eldre? 20-40 år, høg mobilitet, stort utviklingspotensiale Og kva med sånt som det å bli eldre? 20-40 år, høg mobilitet, stort utviklingspotensiale Men kanskje det er 40 år til, og kanskje barn også? Men kanskje det er 40 år til, og kanskje barn også?

20 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 NORUT-rapporten 6/2011 ”Med håp og engasjement” – kunnskapsstatus rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner ”Med håp og engasjement” – kunnskapsstatus rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner Fokus på aktørane i feltet. Arbeidsmarkedsregionar er vikitge, men handlar ikkje. Det gjer bedrifter, kommunar, fylker Fokus på aktørane i feltet. Arbeidsmarkedsregionar er vikitge, men handlar ikkje. Det gjer bedrifter, kommunar, fylker Gjennomgang av tiltak som viser eit større repertoar. Famile. Nettverk. Oppfølging. Gjennomgang av tiltak som viser eit større repertoar. Famile. Nettverk. Oppfølging.

21 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Så kor står vi i dag? Kompetansemessig ingen tragedie i Nord – men sjølsagt haugevis med utfordringar. Kompetansemessig ingen tragedie i Nord – men sjølsagt haugevis med utfordringar. Trumfkortet for dei små og perifere er desentralisert utdanning. Trumfkortet for dei små og perifere er desentralisert utdanning. Fasiten er befolkningsutviklinga. Den viser vekst i Nordland, Troms og Finnmark. Fasiten er befolkningsutviklinga. Den viser vekst i Nordland, Troms og Finnmark. Vekst i alle regionsentra i Nord – fortsatt tilbakegang i mange distriktskommunar Vekst i alle regionsentra i Nord – fortsatt tilbakegang i mange distriktskommunar Mindre vekst i Nord enn i resten av Norge, ingen snuoperasjon, men stabilisering Mindre vekst i Nord enn i resten av Norge, ingen snuoperasjon, men stabilisering Ressursgrunnlaget sin betydning for kompetanse: Fiske/fiskeoppdrett. Olje/gass/energi. Mineraler. Reiseliv. Ressursgrunnlaget sin betydning for kompetanse: Fiske/fiskeoppdrett. Olje/gass/energi. Mineraler. Reiseliv.

22 Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Konklusjon! Kommunisere og jobbe på tvers gir resultat Kommunisere og jobbe på tvers gir resultat Bygge gode institusjonar og kontinuitet (UiT utdannar 100 doktorar og 100 phdar i året) Bygge gode institusjonar og kontinuitet (UiT utdannar 100 doktorar og 100 phdar i året) - og sette institusjonane i landsdelen i stand til å utvikle endringskompetanse for framtidssamfunnet i Nord - og sette institusjonane i landsdelen i stand til å utvikle endringskompetanse for framtidssamfunnet i Nord


Laste ned ppt "Oppvekst-Utdanning- Nordområdeperspektiv Vadsø 310811 Korleis skal distrikta trekke til seg fagfolk? Nils Aarsæther SamfunnsplanleggingISS Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google