Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for deg – når du trenger det

2 Hvorfor bli medlem av en fagforening? Trygghet Arbeidsavtalens parter er ikke jevnbyrdige. Individuell forsikring: oppsigelse, omstilling, endring av kontrakt, sykefravær, tilrettelegging, arbeidstid, trakassering, konflikt, midlertidighet, deltidsarbeid, permisjonsrettigheter, pensjon. Fellesskap Kollektive avtaler – Sterkere jo flere Hovedavtale + Tariffavtale + Lokal avtale Utvikling Kurs, studier, konferanser, nettverk, medlemsmøter, informasjon, stipendordning

3 Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS En partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon for arbeidstakere Etablert 18. januar 1977 Består av 18 forskjellige forbund Med til sammen over 227.500 medlemmer innenfor alle sektorene i arbeidslivet.

4 Parat – en medlemsstyrt organisasjon Har ca. 35.000 medlemmer En moderne, robust og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon Organiserer medlemmer innenfor alle sektorer i arbeidslivet  Privat sektorca. 22.400 medlemmer  Statlig sektorca. 9.000 medlemmer  Kommunal sektorca. 2.300 medlemmer  Spekterca. 1.300 medlemmer Leder: Hans Erik Skjæggerud Nestleder: Vegard Einan Landsmøte, Hovedstyret, regionutvalg, regionmøte

5 Ditt støtteapparat Juridisk avdeling Behandling av individuelle rettstvister Prosedyre for domstolene Rådgivning i individuell arbeidsrett Forhandlingsavdeling Tariffpolitikk Tarifforhandlinger Kollektiv arbeidsrett Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Regionavdeling Strategisk planarbeid Medlemskontakt/-pleie Opplæring Rekruttering og vekst Samfunnspolitikk Bistand til tillitsvalgte og medlemmer Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Serviceavdeling Sekretærfunksjoner Støttefunksjoner Økonomi Medlemsregister Personaladm. støttefunksjoner Lønn og IT Post/arkiv Drift/Innkjøp Rådgivning til politisk og administrativ ledelse Generalsekretærens stab Strategisk planarbeid Kompetanseutvikling/opplæring Kommunikasjon og informasjon Medlemsblad – Hjemmesiden Samfunnspolitikk Rådgivning og utredning til politisk- og adm.ledelse

6 5 Regioner REGION VEST Hordaland Sogn og Fjordane Rogaland REGION MIDT Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal REGION SØR Vest-Agder Aust Agder Telemark Vestfold Buskerud REGION NORD Finnmark Troms Nordland REGION ØST Oslo Østfold Hedmark Oppland Akershus - en arbeidstakerorganisasjon i YS

7 Parats medlemsfordeler Parats medlemsfordeler:  Bistand i arbeidsforholdet  Privatrettslig rådgivning  Utdanningsstipend  Rabatt ved Folkeuniversitetet  Compendia personal  Compendia stat  Kurs/opplæring til tillitsvalgte  Lokale medlemsaktiviteter  Medlemsbladet Parat  Paratbutikken inkl. vervepremier  Følg oss på FB og Twitter YS medlemsfordeler  Gjensidige Forsikring  Gjensidige Bank  Gudbrandsdal Energi  Choice Hotels  Esso  Telenor  Avis  Rabattavtale med DFDS-Seaways  YS medlemskort med DNB Mastercard For detaljert informasjon om alle våre medlemsfordeler, gå til www.parat.com/om medlemskapetwww.parat.com/om

8 Bistand i arbeidsforholdet Parat bistår deg gjennom hele ditt yrkesaktive liv Du kan være medlem selv om du bytter jobb eller det skjer endringer på arbeidsgiversiden Du vil først og fremst møte Parat på arbeidsplassen din, der dine interesser ivaretas av våre dyktige og kompetente tillitsvalgte Du vil ha tilgang til rådgivning og bistand i arbeidsrettslige saker Parat forhandler avtaler og er med i beslutningsprosesser på alle nivåer Du vil få tilgang til bistand for å ivareta og forbedre dine lønns- og arbeidsvilkår.

9 Juridisk bistand – til medlemmer Rask tilgang til advokat, eller annen aktuell bistand, når du har behov for det (telefon/e- post, møter) Rettslig vurdering av problemstillinger i arbeidsforholdet ”vurdere om du har en sak” Brev, e-post med mer til arbeidsgivere (dette kan være nok til å løse problemet) Eks. omstillinger, oppsigelser, ”trakasseringssaker”, forvaltningssaker, trygdesaker, yrkesskadesaker, forsikringssaker, pengekrav, arbeidstid m.m. Bistår medlemmer i forhandlingsmøter i oppsigelsessaker Forhandler sluttpakker Søksmål i arbeidsforholdet, uten økonomisk risiko, (f.eks. oppsigelse eller pengekrav) En times ”fritt rettsråd” utenfor arbeidsforholdet Privat advokat vil sjelden koste under kr 1.500,- pr. time. Et forhandlingsmøte vil fort koste fra kr 5.000 til 10.000,-. ”Rettsrådstilbudet” vil fort koste kr 3.000 – 5.000 privat.

10 Privatrettslig rådgivning Parat tilbyr privatrettslig rådgivning til sine medlemmer Dette innebærer en time gratis rådgivning pr år med advokat, i saker som ikke berører arbeidsforholdet F.eks. ved boligkjøp, opprettelse av samboeravtale og testament Ta kontakt med Parat for å benytte denne tjenesten

11 Utdanningsstipend Har du vært medlem i Parat i minst et år kan du søke om utdanningsstipend Stipend kan tildeles for:  Videreutdanning/kompetanseutvikling innen eget fag- eller yrke  Videregående organisasjonsfaglig opplæring  Omskolering/kvalifisering til annet fag eller yrke  Kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering Stipend kan gis for inntil 75 % av dokumenterte kostnader til læremateriell, kurs- eller studieavgifter og eksamensavgifter Det gis ikke stipend til dekning av tapt arbeidsinntekt Søknadsfrist 1. april og 1. oktober

12 Compendia stat og personal En arbeidsrettslig kunnskapsdatabase En raskt og enkel vei til de riktige svarene og til en hver tid oppdatert informasjon Rundt 70 lover med forskrifter Artikkelsamling om arbeidsrettslige temaer Logg inn på Parats hjemmeside og velg "Compendia" nede på venstre side

13 Oversikt: Forsiden

14 Kurs, opplæring og medlemsaktiviteter For tillitsvalgte  Et eget opplæringsprogram for nye tillitsvalgte  Fordypningskurs  Års-studium fordelt over 5 deltidsstudier  Temadager og konferanser For medlemmer  Temadager  Lokale medlemsaktiviteter

15 Utviklingsprogrammet for tillitsvalgte Temadager Konferanser Årsstudium 10 – 15 Studiepoeng F.eks. Arbeidsrett Nettverksrelasjoner HRM Prosjektledelse Årsstudium 10 – 15 Studiepoeng F.eks. Arbeidsrett Nettverksrelasjoner HRM Prosjektledelse Trinn 3 3 dager Trinn 3 3 dager Trinn 2 3 dager Trinn 2 3 dager Trinn 1 2 – 3 timer Trinn 1 2 – 3 timer Fordypningskurs Eksempler på denne type kurs kan være: Forhandlinger Omstilling Arbeidsrett Tale og presentasjonsteknikk Konflikthåndtering Kurs for styrerepresentanter Likestilling og likelønn Inkluderende arbeidsliv Pensjonsreformen Listen er ikke uttømmende. Fordypningskurs Eksempler på denne type kurs kan være: Forhandlinger Omstilling Arbeidsrett Tale og presentasjonsteknikk Konflikthåndtering Kurs for styrerepresentanter Likestilling og likelønn Inkluderende arbeidsliv Pensjonsreformen Listen er ikke uttømmende.

16 Medlemsbladet Parat 5 utgivelser i året Holder deg oppdatert på temaer om arbeidslivet generelt Informerer om hva som skjer i Parat Informerer om hvilke politiske saker som opptar ledelsen i Parat Holder deg oppdatert på hva som skjer i Parat rundt om i landet

17 Gjensidige Bank Fordelaktige vilkår for deg som er medlem Samme gunstige vilkår tilbys ektefelle, samboer og registrert partner, forutsatt at medlemmet er kunde i Gjensidige Bank. Avtalen omfatter banktjenester, boliglån, billån, spare- og kredittkontoer, mm.

18 Gjensidige forsikring Gunstige priser og gode rabatter  20 % rabatt ved 3 eller flere forsikringer  16 % rabatt ved 1-2 forsikringer  Tilleggsrabatt fra 5-15 % på flere forsikringer som hus, bil, sykdom, uførhet  Innbo, 2 mill, fra kr 1.068,- til maks kr 1.524,-. Frivillig tilbud – 59 % av YS medlemmene bruker Gjensidige forsikring Kontakt nærmeste Gjensidige kontor eller ring 03100 I sikkerhetsbutikken kan du få hjelp til å redusere skader og få en tryggere tilværelse.  10 % rabatt på alle varer i Sikkerhetsbutikken

19 Folkeuniversitetet 10 % rabatt på kursavgiften, begrenset oppad til kr 1.500,-. Oppgi medlemsnummer til arrangørenheten ved påmelding Fastprisavtale for kurs og konferanser Rabatt på privatreiser DFDS Seaways

20 Gudbrandsdal energi «Markedskraft Lavpris YS» Innkjøpspris + mva Fastbeløp på kr 55,- mnd. 50 øre rabatt pr liter drivstoff Fratrukket på pumpepris Rabatt på bilvask og fyringsolje Esso Mastercard Ingen årsavgift Ingen gebyrer Esso drivstoffavtale

21 Choice hotell avtale Avtalen gjelder alle ukedager og hele året  20 % rabatt på Nordic Choice Hotels i Norge  10 % rabatt i Sverige, Danmark og de Baltiske stater Prisene gjelder rom + frokost Rabattene gjelder alle romkategorier basert på tilgjengelighet Dynamisk struktur: Tidlig bestilling eller bruk av hotell i perioder med lavt belegg gir de laveste prisene www.ys.no

22 Telenor Rabatt på: Fasttelefoni Mobiltelefoni Bredbånd Bredbåndstelefoni Gunstige priser på leiebil 20% rabatt Omfatter hele Avis bilflåte:  Personbil  Vare/last  Minibusser Gjelder i Norge Avis

23 YS medlemskort med MasterCard Medlemskort og betalingskort i ett! Du kan oppgradere ditt medlemskort med MasterCard uten ekstra kostnader Medlemsfordeler med MasterCard:  Høy sparerente på 2,8% fra første krone  Gunstig kredittreserve  Kan brukes i hele verden  Gebyrfrie varekjøp  Gebyrfri nettbank  Ingen årsavgift

24 American Express for YS medlemmer Kortet gir rabatter over hele verden på alt fra shopping til leiebil. Betaler du med American Express for YS får du også en god reiseforsikring, samt 45 dagers betalingsutsettelse. Ved kjøp med kortet American Express Classic opparbeider du også Eurobonuspoeng.

25 Parats hjemmeside – www.parat.com For innmelding og fullstendig oversikt over bla.  Medlemsfordeler  Vårt kurs og opplæringstilbud  Vår aktivitetsplan  Lover, regler og retningslinjer  Aktuelle tema  Nyheter Følg oss også på Facebook og Twitter

26 Driftstilskudd Tildeles etter søknad til grupper som har minimum 5 medlemmer Skal brukes på lokale medlemsaktivitet for å skape samhold og hygge i gruppen Beregnes ut fra medlemstallet pr.01.01. Kr 257,- pr. medlem pr. år - gruppen administrerer midlene selv Søknadsfrist 1. mars, med utbetaling i april Mulighet for å søke om ekstra midler til spesielle formål

27 Kontingent 2015 1,2% av all lønn utenom overtid. Maksimalt kr 433,-/mnd 1,4% for medlemmer av yrkes- og bransjeorganisasjoner.  Maksimalt kr 507,-/mnd Minimumskontingent kr 50 /mnd Pensjonister og yrkespassive medlemmer kr 250 /år Lærlinger, elever og studenter betaler ingen kontingent side 27

28 Et lite regnestykke – basert på 2015-tall Maks kontingent 2015 433,-/mnd Skattefordel 3850/år. 28% av dette utgjør 1078,-/år Det vil si at dersom et medlem betaler maks kontingentsats i Parat blir regnestykket slik: kr 433,00 kontingent/mnd kr 90,- skattefradrag/mnd kr 343,- reell kontingent/mnd

29 Enda et regnestykke – basert på 2015-tall Besparelser ved å ha min. 3 forsikringer gjennom Gjensidige YS  Bilforsikring kr 5000,-,(20 %)kr 1000,- i rabatt  Husforsikring kr 5000,- (32 %)kr 1600,- i rabatt  Total rabattkr 2600,- pr år Eks: Kontingent 2014 kr 433,00 Fradrag skatt kr 90,00 Besparelse forsikring kr 216,00 Nettokostnad kr 127,00 pr. mnd.

30 Parat tilbyr deg Hjelp når du trenger det Gode medlemsfordeler Konkurransedyktig kontingent Vi er partipolitisk uavhengige Velkommen til en trygg arbeidsdag. Velkommen til Parat! - en arbeidstakerorganisasjon i YS

31 31 Hva er viktig for at du skal fortsette som medlem i Parat? 2014 Gj.sn 1Tilgang til bistand i mitt individuelle arbeidsforhold5,45 2Tilgang på bistand i kollektive lønns- og avtaleforhold5,43 3At jeg er yrkesaktiv5,42 4Partipolitisk uavhengighet5,20 5Konkurransedyktig kontingent5,13 6Parats omdømme5,03 7At det er en tillitsvalgt på min arbeidsplass5,00 8Kurs og opplæring for tillitsvalgte4,79 9Attraktive medlemsfordeler4,68 10At Parat er synlig på arbeidsplassen4,59 11Antall medlemmer på min arbeidsplass4,31 12Medlemsarrangementer3,96

32 Parat - Medlemstilfredshetsundersøkelsen 201432 20. Generell tilfredshet, lojalitet 20142013 1Jeg snakker positivt om Parat til andre4,914,85 2Basert på egen erfaring kan jeg trygt anbefale Parat til andre 4,864,81 3Jeg opplever Parat som konkurransedyktig sammenliknet med tilsvarende organisasjoner 4,834,79 4Det er sannsynlig at jeg fortsatt er medlem i Parat om et år 5,125,09 5Totalt sett er jeg tilfreds med mitt medlemskap i Parat 4,924,86 Høy tilfredshet og lojalitet.

33 Vi er Parat for deg – kontakt oss! Parats sekretariat Tlf. sentralbord: 21 01 36 00 Telefax: 21 01 38 00 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Pb. 9029 Grønland, 0133 Oslo e-post: post@parat.compost@parat.com - en arbeidstakerorganisasjon i YS


Laste ned ppt "Parat – en arbeidstakerorganisasjon i YS Parat for deg – gjennom hele ditt yrkesaktive liv Parat for deg – uansett yrke, bransje eller sektor Parat for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google