Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORBUNDET Oppland Organisert? Hvorfor det?. Hva forsikrer du i livet ditt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORBUNDET Oppland Organisert? Hvorfor det?. Hva forsikrer du i livet ditt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORBUNDET Oppland Organisert? Hvorfor det?

2 Hva forsikrer du i livet ditt?

3 Hvem kan organisere seg? Du har jobb - enten det er ekstravakter, heltids- eller deltidsarbeid.

4 Rettigheter: UTEN TARIFFAVTALE:  Ingen lovfestet minstelønn  Minimun 40 % tillegg i overtidsbetaling  Ingen tillegg for ubekvem arbeidstid  40 timers arbeidsuke  Pensjon ved 67 år  Fri med lønn kun på 1.mai og 17.mai  4 uker og en dag ferie  10,2% i feriepenger  Ammefri uten lønn MED TARIFFAVTALE:  Avtalefestet lønn  50% og 100% tillegg i overtidsbetaling  Tillegg for ubekvem arbreidstid  37,5 timers arbeidsuke  Avtalefestet pensjon fra 62 år  Fri med lønn på alle ”røde” dager  Fem ukers ferie  12% i feriepenger  Velferdspermisjoner  Ammefri med lønn (enkelte avtaler)  Sluttvederlag

5 Hjelp når du trenger det! Tillitsvalgt apparat lokalt  Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser.  De vet hvilke spilleregler som gjelder i arbeidslivet  Sørger for at alt går riktig for seg

6 Dyktige konsulenter og Jurister i ryggen Gratis juridisk bistand i arbeidsrettslige tvister Ved blant annet:  Usakelig oppsigelse  Ulovlig midlertidige ansettelser  Tvist om yrkesskade erstatning

7 Muligheter til å påvirke: Står sammen med andre, sammen er vi sterke  Mulighet til å påvirke eget arbeidsforhold  Innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår  Påvirkning når lover lages  Medbestemmelse på egen arbeidsplass/ bedrift  Påvirkning ved omorganisering  Påvirkning i alle saker som gjelder arbeidstakere  Påvirke samfunnsutviklingen

8 Et mer rettferdig samfunn: Startet som tariffavtaler – er blitt allemannseie: Eks:  Betalt ferie  Full lønn under sykdom  Tjeneste pensjon til alle  Arbeidskontrakt

9 Vi kjemper blant annet mot:  Endringer i arbeidsmiljøloven, som vil gitt: - flere midlertidige tilsatte - flere utrygge jobber - lengre arbeidsdager  Alle forsøk på å kutte i sykelønna

10 Vi jobber blant annet for:  Full likestilling mellom kjønnene  Utenlandske arbeidstakere skal ha norske lønns og arbeidsvilkår  Jobbe for bedre rettigheter, enn loven sier

11 Lo Favør – lofavor.no  Forsikringer  Hus og hjem – eiendomsmegler, strøm, Tlf, internett, varmepumpe  Ferie og fritid – Feriereiser, Rica, Choice, Sørmarka  Juridisk – Advokatbistand  Bil – leiebil, vedlikehold  Markedsplass – Bokhandel, lydbøker  Banktjenester

12 Kurstilbud og Fagdager Eks på dette:  Mat som medisin  Språk og språkutvikling  Pensjon  Ferieloven  Assistentrollen  Arbeid i andres hjem  Kreft og kreftbehandling  Konsekvenspedagogikk  Smart bruk av outlook  Service mot publikum  Formingsaktiviteter  Barn med ADHD

13 Ord med på veien.  Måten du arbeider på er et portrett av deg selv  Det eneste du skylder livet, er å gjøre ditt beste


Laste ned ppt "FAGFORBUNDET Oppland Organisert? Hvorfor det?. Hva forsikrer du i livet ditt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google