Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel11. Etablering av bedrift Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel11. Etablering av bedrift Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel11. Etablering av bedrift Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag 4g gjøre greie for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge 4h diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor 3b reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø 3c gjøre greie for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på 3d diskutere etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet 3e gjøre greie for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår 3f vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap 3g Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked 4i Diskutere begrepet økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

2 Kapittel11. Etablering av bedrift Hva er viktig å tenke på dersom du vil starte en bedrift? Alle økonomiske virksomheter er basert på en forretningside (215) «Idé for hva og hvordan du skal starte og drive en bedrift.» Hvilke produkter og tjenester skal du tilby? Hvilke behov har markedet? Det kan være lurt å foreta en markedsundersøkelse (215)

3 Kapittel11. Etablering av bedrift Veiledning. (216) Næringsavdelingen i fylket eller kommunen kan hjelpe deg. Du kan få hjelp til å vurdere forretningsideen din i forhold til lovverket Du kan få råd om finansiering For å få mer konkrete råd om hva som er lurt akkurat for deg og din ide, kan du også bruke private rådgivere Nyttige nettsteder (217)

4 Kapittel11. Etablering av bedrift Finansiering (217) De fleste som skal starte en bedrift er avhengige av å låne penger til dette Pantelån (217) «Lån som gis mot pantesikkerhet i eiendom.» Kassekreditt (217) «Løpende kreditt, kortsiktig låneform (må vanligvis betales innen ett år) som gis inntil en avtalt beløpsgrense»

5 Kapittel11. Etablering av bedrift Har en bedrift kassekreditt i en bank betyr det at bedriften kan låne penger opp til et visst maksimumsbeløp. Kassekreditt er ofte nødvendig I noen perioder kan utgiftene være større enn inntektene, og det kan ta tid før betalingen på varer og tjenester kommer inn (217)

6 Kapittel11. Etablering av bedrift En del offentlige etater og bedrifter gir også støtte til bedrifter som skal etablere seg i form av f. eks etableringsstipender (217)

7 Kapittel11. Etablering av bedrift Selskapsformer Hva slags selskapsform skal du velge? Enkeltpersonsforetak (218) «Virksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko. Personen har det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom personens private og selskapsrettslige ansvar.» Ansvarlig selskap (ANS) (218) «Økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, med ubegrenset personlig ansvar for selskapsgjeld; forkortes ANS.»

8 Aksjeselskap (AS) (219) «Forretningsselskap med kapital av en bestemt størrelse som er fordelt på like store aksjer, og der aksjeeierne bare deltar med de beløp de har kjøpt aksjer for og ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser; forkortes AS.» Netttips: http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/30-000-kroner-i-aksjekapital/http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/30-000-kroner-i-aksjekapital/

9 Kapittel11. Etablering av bedrift Lovverket (219) Driver du et enkeltmannsforetak med varehandel eller har mer enn fem ansatte så må du registrere selskapet ditt i Brønnøysundregisterets foretaksregister (219) Alle ansvarlige selskaper og aksjeselskaper har også registreringsplikt der (219) Straks du ansetter noen må NAV ha beskjed (219)

10 Kapittel11. Etablering av bedrift Selskap er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift til folketrygden og trekke forskuddsskatt som likningskontoret skriver ut (219) Du må betale merverdiavgift ved omsetning av varer (220) Du har plikt til å føre regnskap. Reglene for dette er ofte kompliserte, så mange bruker et regnskapskontor til å gjøre dette for seg (220)

11 Kapittel11. Etablering av bedrift De to viktigste regnskapsrapportene er resultatregnskap og balansen (222) Resultatregnskapet (222) «En oppstilling som viser inntekter, kostnader og det økonomiske resultatet av virksomheten i en periode (overskudd eller underskudd).»

12 Kapittel11. Etablering av bedrift Fra arbeidsboka på nett: http://nyagenda.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=48929 http://nyagenda.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=48929

13 Kapittel11. Etablering av bedrift Balansen (223-224) «En oppstilling over eiendeler, egenkapital og gjeld på et bestemt tidspunkt. Den skal settes på en bestemt måte slik at den viser: a) hvordan bedriften har skaffet seg kapital (høyre side) og b) hva bedriften har brukt kapitalen til (venstre side).» I et balanseregnskap så skal høyre og venstre side alltid være like store Balansen skal vise: EIENDELER=EGENKAPITAL+GJELD Fra arbeidsboka på nett: http://nyagenda.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=48929http://nyagenda.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=48929

14 Kapittel11. Etablering av bedrift Dersom du skal søke om lån eller ønsker at noen skal investere i bedriften din, er resultatregnskap og balansen viktig Av resultatregnskapet kan man se om bedriften kan betale utgiftene sine, lønn og nedbetale gjeld (224) Balansen viser hvor god finansieringen av bedriften er. En hovedregel er at egenkapitalen skal være høy, og at mest mulig av gjelden skal være langsiktig (225)

15 Kapittel11. Etablering av bedrift http://nyagenda.cappelendamm.no/c84026/tekstoppgave/vis.html?tid=1000731&strukt_tid=84026

16 Kapittel11. Etablering av bedrift Forslag til oppgaver på nett Flervalgsoppgave Kryssord Luketekst Etablere bedrift (Læreplanmål 3f) Etablere bedrift(Læreplanmål 3f) Innovasjon Norge (Læreplanmål 3f) Innovasjon Norge(Læreplanmål 3f) Å starte en ungdomsbedrift (Læreplanmål 3f) Å starte en ungdomsbedrift (Læreplanmål 3f)

17 Kapittel11. Etablering av bedrift Utforskeren 1b utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegrep. Tenk deg at du skal starte din egen bedrift. Drøft muligheter og utfordringer ved å etablere en bedrift der du bor. Her bør du også vurdere utfordringer som gjelder arbeidsmiljø, organisering av de ansatte, miljøproblemer og eventuelt utfordringer knyttet til en globalisert verden.


Laste ned ppt "Kapittel11. Etablering av bedrift Del 4 Arbeids – og næringsliv Denne delen skal hjelpe elevene til å nå følgende kompetansemål i læreplanen: 3a finne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google