Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 12 Lønn, levestandard og livskvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 12 Lønn, levestandard og livskvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 12 Lønn, levestandard og livskvalitet

2 Lønn og inntekt Lønn er den pengesummen en får fra arbeidsgiver for utført arbeid Inntekt er den samlede pengemengde en person eller familie har til rådighet, for eksempel lønn + renteinntekter + barnetrygd + pensjoner)

3 Ulike typer lønn Tidslønn er fast lønn per tidsenhet (time, uke eller måned) Prestasjonslønn er lønn for en bestemt ytelse (ferdig produkt, oppdrag, tjeneste) Provisjon: Prestasjonslønn der selger får en fast prosentdel av det han selger

4 Lønnsforskjeller Knapt to yrker har akkurat samme lønn
Det er ingen lovfestet minimumslønn i Norge Mange yrker har tarifflønn (forhandlet fram av partene i arbeidslivet) Rettferdig lønn: et vedvarende stridsspørsmål

5 Årsaker til lønnsforskjeller
Utdanning: høyere utdanning gir ofte høyere lønn Offentlig sektor betaler mindre enn privat sektor til folk med høy utdanning Typiske kvinneyrker er lavere betalt enn typiske mannsyrker Ledere tjener mer fordi de har mer ansvar

6 Partene i arbeidslivet
Partene representerer arbeidstakere (for eks LO) og arbeidsgivere (for eks NHO) Partene forhandler om lønn og andre arbeidslivsbetingelser Etter at avtale er inngått, rår det fredsplikt (ikke lov å streike eller endre på avtalen)

7 Tariffavtaler skriftlig og bindende avtale mellom fagorganiserte og arbeidsgiverne avtalen har bestemmelser om lønn, arbeidstid, ferie, pensjon, permisjonsordninger o.a. er resultat av sentrale lønnsforhandlinger (og gjelder alle i samme bransje) lokale lønnsforhandlinger kommer evt. i tillegg (og gjelder den enkelte bedrift)


Laste ned ppt "Kapittel 12 Lønn, levestandard og livskvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google