Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prostata-, nyre og blærekreft – en liten oversikt Daniel Heinrich Overlege, Kreftavdelingen Akershus Universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prostata-, nyre og blærekreft – en liten oversikt Daniel Heinrich Overlege, Kreftavdelingen Akershus Universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prostata-, nyre og blærekreft – en liten oversikt Daniel Heinrich Overlege, Kreftavdelingen Akershus Universitetssykehus

2 Prostatakreft Insidens, mortalitet og overlevelse

3 Prevalens dvs ved en listestørrelse på 2000 pasienter ca 15 prostatakreftpasienter

4 Utredning PSA Rektal eksplorasjon Ultralyd med biopsi Skjelettszintigrafi, CT, MR mm ved behov “Prostata-PET” har meget sjelden en plass I primærutredningen …. …. men tilbys og er meget etterspurt

5 Svulststørrelse

6 PSA – Prostata spesifikk antigen Et glycoprotein som produseres av prostata cellene PSA produseres for sædvæsken hvor dens oppgave er å gjøre væsken flytende Retrospektiv oppdaget i 1960 men først beskrevet under navnet PSA i 1979 Blodtest kommersiell tilgjengelig siden 1986

7 PSA i blodet Måles i ng/ml (10 -9 g/ml) Definert normalverdi (i Norge) 0-4 ng/ml Forhøyede verdier kan tyde på prostatakreft … men også infeksjoner, godarted prostata forstørrelse og nylig utløsnig (ejakulasjon) kan føre til høy PSA Normale verdier utelukker ikke prostatakreft (overvekt kan føre til falsk lave verdier)

8 PSA screening Betyr å måle PSA i antatt friske menn for å ”tilfeldig” påvise forhøyede verdier og mulig kreft (hhv 182000 og 76600 menn deltok i to studier som viste hhv 0,07% og 0,03% færre prostatakreft dødsfall i screening gruppen)

9 Behandlings- og håndteringsmuligheter Observasjon Operasjon Strålebehandling Hormonblokkade Kjemoterapi Stadig nye medikamenter

10 Operasjon

11 Strålebehandling

12 Hormonblokkade Hva? Hvorfor? Når?

13 Testosteronproduksjon styres av en meget komplisert mekanisme som involverer flere organer og hormoner Testosteronproduksjonen foregår i testiklene (>95%) og binyrene

14 Testosteron har en rekke virkninger som inkluderer sexlyst, evnen til å få reisning og vekst av prostata celler (se for øvrig bildet)

15 Metastatisk prostatacancer Metastaselokalisasjoner: – Lymfeknuter, skjellett – … mye senere viscerale metastaser – da lunge, lever og mer og mer også hjerne

16 Behandlingsalgorythme t.o.m. 2010 STRÅLEBEHANDLINGSTRÅLEBEHANDLING LHRH analog (eller antiandrogen) monoterapi LHRH analog + antiandrogen LHRH analog + steroider Docetaxel Taxotere  Prednisolon  Deksamethason  Casodex , Eulexin , Flutamid  Zoladex , Eligard , Enanton , Procren 

17 Taxaner barken til Taxus brevifolia (stillehavs barlind) – Paclitaxel funnet 1962/63 – godkjent 1993 … og nålene til Taxus baccata ( europeisk barlind) – Docetaxel syntetisert 1985 – godkjent 1995

18 Probability of surviving 0612182430 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Docetaxel Q3W Mitoxantrone Eisenberger et al. Proc Am Soc Clin Oncol 2004;23:2,Abstract 4. Months 18 Docetaxel TAX-327 Overall Survival Median survival (months) Hazard ratioP Docetaxel Q3W18.90.760.009 Mitoxantrone16.4––

19 TiPC Median overlevelse – Docetaxel 27 mnd, RR 54% – Prednisolon 18 mnd, RR 26 %

20 Docetaxel - Taxotere® Medikamentet godkjent for behandling av kastrasjonsrefraktær metastatisk prostatacancer med bakgrunn i TAX-327 og SWOG 99-16 resultater som ble publisert i NEJM samme dag (07.10.2004)

21 Palliativ strålebehandling Smertebehandling Minskning av tumorstørrelse (primær eller metastase) Truende eller etablert tverrsnittslesjon (forebyggende)

22 Etter Docetaxel STRÅLEBEHANDLINGSTRÅLEBEHANDLING LHRH analog (eller antiandrogen) monoterapi LHRH analog + antiandrogen LHRH analog + steroider Docetaxel Taxotere  Prednisolon  Deksamethason  Casodex  Zoladex , Eligard , Enanton , Procren  Fortsatt kun skjelettspredning Radium-223 (Xofigo®) ellers Cabazitaxel (Jevtana  ) Enzalutamid (Xtandi®) Abiraterone (Zytiga  )

23 Fem nye medikamenter har siden 2010 vist overlevelsesgevinst 1. de Bono JS et al. Lancet 2010;376:1147–54; 2. Fizazi K et al. Lancet Oncol 2012;13:983–92; 3. Scher H, et al. N Engl J Med. 2012;367:1187–97; 4. Kantoff PW et al. N Engl J Med 2010;363:411–22; 5. Parker C, et al. N Engl J Med 2013;369:213–23 Cabazitaxel/P vs mitoxantrone/P 1 Abiraterone/P vs placebo/P 2 Sipuleucel-T vs placebo 4 Radium 223 vs placebo 5 Enzalutamide vs placebo 3 Chemotherapy Immunotherapy Novel hormonal agents Novel radiopharmaceutical

24 Radium-223 diklorid analog til CaCl 2 bygges på samme måte inn i beinsubstansen α-stråler med rekkevidde < 0,1mm halveringstid 11,7 dager Rask clearance fra blod og ansamling i bein …særlig der det er høy stoffskifteaktivitet, les i metastasene

25 Alpharadin osteoblastisk metastase Normal beinvevosteoblastisk metastase

26 ALSYMPCA Pre-crossover Analysis Overall Survival

27 Fastlegens oppgaver Ved asymptomatiske pasienter – Husk å informere godt om konsekvensene av PSA screening Ved symptomatiske pasienter – Vurdèr nøye om det kan foreligge andre årsaker enn kreft – Hvis nei: rask henvisning til spesialisthelsetjenensten

28 Fastlegens oppgaver I oppfølgingen – Re-henvisning ved målbar PSA eller symptomer etter prostatektomi – … eller ved 3 konsekutiv stigende PSA verdier etter strålebehandling Oppfølging av metastatisk prostatacancer? Er dere komfortable med det?

29

30 Nyrekreft

31 Insidens, mortalitet og overlevelse

32 Prevalens dvs ved en listestørrelse på 2000 pasienter ca 2 nyrekreftpasienter

33 Symptomer Klassisk trias: Hematuri, flankesmerter, palpabel tumor (nå til dags sjelden som primærsymptomer) Ofte ingen eller kun allmensymptomer som feber, vektap, fatigue (tilfeldig oppdaget ved undersøkelser tatt av andre årsaker) Symptomer fra metastaser Paraneoplastiske syndromer

34 Utredning Flerfase CT-urografi OG CT thorax Symptomrettet utredning Biopsi?!

35 Behandlingsmuligheter Kirurgi – Kurativ (radikal nefrektomi, reseksjon) – Cytoreduktiv – Metastasektomi Targeted therapy – Foreløpig palliativ behandling – … men har vært en revolusjon

36 Operasjon

37 Målrettet behandling - gevinst?

38 Identification of VHL Latif et al (1993) identify VHL gene mutation and link to clear-cell RCC 1993 Eugen von Hippel: ”Ueber eine sehr seltene Erkrankung der Netzhaut“ 1904 Arvid Lindau: "Studien über Kleinhirncysten, Bau, Pathenogenese und Beziehungen zur Angiomatosis retinae.„ 1926 Latif et al. Science 1993

39

40 Sunitinib median PFS 11 vs 5 mnd p < 0.0001 Motzer et al., N Engl J Med 2007 Motzer et al., J Clin Oncol 2009

41 Fastlegens oppgaver Rask henvisning ved tydelige symptomer – … men sjeldent at en pasient har symptomer som peker helt klart i retning av en nyrecancer Bestill gjerne en staging CT i påvente av vurdering på sykehuset Oppfølging av kurativ opererte pasienter? – Regelmessig CT (etter oppskrift fra behandlende sykehus) – re-henvisning ved nye funn

42 Blærekreft

43 Insidens, mortalitet og overlevelse

44 Prevalens dvs ved en listestørrelse på 2000 pasienter ca 4,5 blærekreftpasienter

45 Symptomer HEMATURI Smerter … men ofte ingen før senstadium, metastaser

46 Utredning Cystoskopi m/ biopsier Urin-Cytologi TUR-B CT, MR mm ikke initialt, kun ved mistanke om lokalavansert eller metastasert sykdom, eller før planlagt cystektomi

47 Behandlingsmuligheter TUR-B BCG Intravesical Mitomycin Cystektomi (eventuell etter neo-adjuvant kjemoterapi) Kombinert radiokjemoterapi

48 Fastlegens oppgaver Makroskopisk hematuri MÅ forklares … har du ingen forklaring MÅ pasienten cystoskoperes

49 Henvisninger - generelt Symptomer (debut, forverring) Komorbiditet Aktuell medikamentliste Utredning Hva er pasienten informert om? Kreft i familien?

50 Utredning CT ved begrunnet mistanke om kreft: – hals/ thorax/ abdomen/ bekken med kontrast – Be om fullverdig staging protokoll

51 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Prostata-, nyre og blærekreft – en liten oversikt Daniel Heinrich Overlege, Kreftavdelingen Akershus Universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google