Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ikke-kirurgisk behandling av GI-cancere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ikke-kirurgisk behandling av GI-cancere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ikke-kirurgisk behandling av GI-cancere
Erik Wist

2 Lærebok om kreftsykdommer

3 GI-cancer:Insidens 2012

4 GI-cancer: Utvikling i forekomst
Øsofagus % Ventrikkel % Pancreas % Kolorektal %

5 Øsofaguscancer 2012

6 Ventrikkelcancer 2012 Insidens Insidens Mortalitet Mortalitet
Overlevelse Overlevelse

7 Coloncancer 2012 Insidens Insidens Mortalitet Mortalitet Overlevelse

8 Rektumcancer 2012

9 Pancreascancer 2012

10 GI- cancer - overlevelse
Menn Kvinner

11

12 Antall døde i 2012 Lokalisasjon Antall (menn/kvinner)
Øsofagus 222(165/57) Ventrikkel (199/146) Pancreas (313/317) Lever (117/86) Galleblære 64 (25/39) Colon (559/629) Rektum m anus 401 (214/187) Totalt fordøyelsesorganene: 3053

13 Retningslinjer

14

15 Øsofagus Samme behandling for plateepitelcarcinomer som for adenocarcinomer Radikal kirurgi ved teknisk operabilitet ingen fjernmetastaser hjerte/lungefrisk < 75år Preoperativ kjemoterapi ”Radikal” stråleterapi (50Gy) + kjemoterapi (cisplatin + 5-FU, 4 kurer) ved lokalavansert cancer uten fjernmetastaser Kjemoradioterapi vs. radikal kirurgi ved operable cancere Palliativ behandling Strålebehandling: ekstern eller intracavitær Laser Stenting Kjemoterapi

16 Ventrikkelcancer Kirurgi Neoadjuvant behandling Adjuvant behandling
Palliativ behandling kirurgi kjemoterapi (levetid forlenget 6 mnd, symptomlindring) stenting stråleterapi

17 Perioperativ kjemoterapi
Epirubicin 50 mg/m2 Cisplatin 60 mg/m2 Fluorouracil 200 mg/m2 daglig i 21 dager 5-års overlevelse 36% vs 23% Conclusions In patients with operable gastric or lower esophageal adenocarcinomas, a perioperative regimen of ECF decreased tumor size and stage and significantly improved progression-free and overall survival Cunningham et al, NEJM 2006

18 Medikamentell Operabel ventrikkelkreft
For pasienter med operabel ventrikkelkreft i stadium II–III, som er < 75 år og i god allmenntilstand anbefales neoadjuvant og adjuvant cytostatikabehandling med ECX (epirubicin, cisplatin og capecitabine), alternativt EOX (epirubicin, oxaliplatin og capecitabine)

19 Pancreas: behandling Radikal kirurgi Adjuvant behandling (FLv i 6 mnd)
Palliativ strålebehandling Palliativ cytostatikabehandling Gemcitabine Immunbehandling? Smertebehandling analgetika blokader

20 NGICG om adjuvant behandling ved pancreascancer
Konklusjon: NGICG anbefaler at pasienter som er radikalt operert for cancer pancreatis, vurderes for adjuvant behandling med 6 mnd nordisk FLv hver 2. uke, dvs. 13 kurer til sammen. Pasienten bør være under 75 år, ha en almenntilstand som tilsvarer ECOG 0-1 (unntaksvis 2) eller Karnofsky 70 eller bedre. Vekttapet bør være under 15% de siste 3 mnd. Nordisk FLv er generelt et lite toksisk regime, men man må kontinuerlig vurdere toksisiteten i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsvis tolererer kjemoterapi dårlig. NGICG anbefaler ikke at pasienter får adjuvant strålebehandling med eller uten konkomitant kjemoterapi. Dette gjelder også de som histologisk får påvist mikroskopisk ufri rand (R1) eller spredning til regionale lymfekjertler (N+).

21 Galleveiscancer - behandling
Kirurgi Stent Lokal strålebehandling Kjemoterapi er ikke rutine. De mest aktuelle regimer i Norge er FLOX (oxaliplatin-basert kjemoterapi (oxaliplatin + 5FU og kalsiumfolinat)) Kombinasjon av capecitabine og gemcitabine

22 Anbefalinger adjuvant behandling ved coloncancer
Ca. coli Dukes’ stadium A og B: Ingen kjemoterapi 3

23 Adjuvant behandling ved koloncancer
Dukes’ stadium C (TNM stadium III): Behandlingen bør starte innen 4-6 uker fra operasjonstidspunktet Oxaliplatin i kombinasjon med FLv (FLOX) < 70 år Kjemoterapi annenhver uke i 6 mnd Obs benmargstoksisitet og neuropati Nordisk FLv eller capecitabine (70-75 år)

24 3-års sykdomsfri overlevelse, MOSAIC
Stadium 2, 78% vs 76% Stadium 3, 72% vs 65% Andre et al, NEJM 2004

25

26 Ca. recti Primærbehandling
”Radikal” kirurgi (TME-teknikk - total mesorectal excision ) gir kun % lokalresidiver mot % med annen teknikk Norsk studie viser 7.5% residiv hos pasienter behandlet med TME-teknikk mot 15% ved konvensjonellteknikk Endokavitær strålebehandling hos selekterte pasienter 2

27 TME

28 Indikasjon for preoperativ strålebehandling
Diskuteres i tverrfaglige møter Når svulsten vokser inn i andre organer Når reseksjonsmarginen er truet Involvert CRM på MR og på histologi. Brown, Br J Surg 2003.

29 Circumferential resection margin (CRM)

30 Svulsten – tegnes inn på CT

31 Risiko-områder for mikroskopisk spredning – områder med lymfeknuter – tegnes inn

32 Utarbeide doseplan Som regel 3 felt (ett bakfra, ett fra hver side)
Tilstrebe god dekning i svulst og lymfeknuteområder Unngå høye doser i normalvev

33 Gjennomføring av behandling
25 behandlinger, mandag-fredag 5 ukers behandling Ofte sammen med kjemoterapi Kirurgi etter 6-8 uker

34 før etter Før strålebehandling Etter strålebehandling

35 før etter Før strålebehandling Etter strålebehandling

36 Lokalavansert rectumcancer og lokale residiv i bekkenet
Primært inoperable som blir operable Preoperativ ekstern stråleterapi + kjemoterapi kirurgi Varig inoperable Strålebehandling + kjemoterapi Behandling av smerter og andre symptomer 5

37 Ca. recti - adjuvant behandling
Ca. recti Dukes’ stadium B og C: 5-FU + leukovorin sammen med strålebehandling ved ikke frie render og/eller perforasjon under operasjon 5-FU 400 mg/m2 før 6 av behandlingene (uke 1, 3 og 5) kombinert med leukovorin 100 mg Stråledose Gy fordelt på 2 Gy-fraksjoner Trefeltsteknikk Mot bakre del av bekkenet

38 Ca. recti Lokalresidiv 5 års overlevelse Ikke perforasjon 7%
Fri laterale reseksjonsrand 76% Ufri laterale reseksjonsrand 43%

39 Metastatisk colorectalcancer

40 Metastaserende colorectalcancer
Kirurgi - reseksjon av levermetastaser eventuelt etter forutgående kjemoterapi Kjemoterapi: 5-FU + leukovorin Campto (CPT11) Oxaliplatin Immunterapi Avastin (bevacizumab) Erbitux (cetuximab) Stråleterapi smertebehandling lindring av andre symptomer 4

41 Forlenget median overlevelse
Kombinasjon kjemoterapi og antistoffer sekvensielt 20-24 mnd

42 Resektable lever- eller lungemetastaser-- behandling med kurativ intensjon -

43 Overall survival after resection of multiple liver metastases according to chemotherapy response
30% 37% Stabilization Progression Downstaging Log Rank: p< 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 8% Years (%) Update: Adam R et al. Ann Surg 2004; 240:644–658

44 Hvor lenge skal man behandle?
Til progresjon Til begrensende toksisitet (oxaliplatin) Til oppnådd effekt (for eksempel 8 kurer) – pause i behandlingen – reintrodusere samme behandling ved ny progresjon Effekt og toksisitet evalueres hver 2. mnd. oftest med CT Livskvalitet viktig!

45 Mål med behandlingen Lengre levetid
Fravær av symptomer fra svulst og generelt fra kreftsykdommen Økt livskvalitet Vigeland 45

46 Ca. ani Sjelden Behandlingen tar sikte på å bevare endetarm/anus
Kombinasjon av cytostatika og stråling

47 Lykke til med eksamen! God jul og Godt Nytt År!


Laste ned ppt "Ikke-kirurgisk behandling av GI-cancere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google