Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtiden blir til nå: Forskning og Innovasjon Muligheter for norsk skognæring Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtiden blir til nå: Forskning og Innovasjon Muligheter for norsk skognæring Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtiden blir til nå: Forskning og Innovasjon Muligheter for norsk skognæring Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet AS

2 Etablert 1923. Flyttet fra Oslo til Trondheim i 1998 Papir- og fiberinstituttet AS ble etablert i 2003 Del av INNVENTIA konsernet siden 2004. Forskning og utvikling på prosesser / produkter basert på lignocellulose Aksjeeiere: INNVENTIA AB: 95% Papirindustriens Forskningsinstitutt: 5% Tett samarbeid med og samlokalisert med NTNU Ca. 10 eksterne PhD-studenter/post.doc kandidater Omsetning (2011): 42.0 mill. NOK Kort om PFI

3 PFI arbeider langs hele verdikjeden fra ved til fiberbaserte produkter Lignocellulose Fiber Bioraffineri Trykkpapir Emballasje Nye biobaserte materialer Biodrivstoff Biobaserte kjemikalier

4 Maskin- leverandører F&U- institusjoner Treforedlings- industri Annen prosess- industri Kjemikalie- leverandører SkogeiereSluttbrukereVirkemiddel- apparat PFI arbeider tett sammen med kundene, og henter inn nødvendig kompetanse og partnere Tverrfaglighet

5 Maskin- leverandører F&U- institusjoner Treforedlings- industri Annen prosess- industri Kjemikalie- leverandører SkogeiereSluttbrukereVirkemiddel- apparat PFI arbeider tett sammen med kundene, og henter inn nødvendig kompetanse og partnere Verdikjedetankesett

6 Problemstillinger som anses for å være spesielt viktige å løse fra et norsk og nordisk perspektiv Nye kostnadseffektive og innovative trykkpapirkvaliteter Utvikling av nye fiberbaserte emballasjeprodukter med skreddersydd funksjonalitet Nye biobaserte materialer og kjemikalier basert på biomasse fra skogen Bioenergi fra skogbasert biomasse

7 Forskningsaktiviteter: Nye kostnadseffektive og innovative trykkpapirkvaliteter Redusert energiforbruk ved produksjon av mekanisk masse Nyutviklet prosess muliggjør 50% reduksjon i energiforbruk Redusert energiforbruk ved produksjon av papir Økt fyllstoffinnhold Prosessintegrering Redusert blekekjemikalieforbruk ved produksjon av mekanisk masse Synergieffekter ved kombinert produksjon av papir og bioenergiprodukter (biokombinat). Magasinpapir med skreddersydde elektriske egenskaper De fleste prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med NTNU

8 Forskningsaktiviteter: Utvikling av nye fiberbaserte emballasjeprodukter med skreddersydd funksjonalitet Bærekraftige, biodegraderbare emballasjeløsninger basert på trefiber Eksempel: Fiberbaserte kasser for transport av fersk fisk og landbruksprodukter til erstatning for dagens plastbaserte løsninger Innovative og bærekraftige barrierekonsepter, f.eks mot Gass (oksygen) Fuktighet Vann Eksempel: Erstatting av aluminiumssjikt i væskekartong De fleste prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med NTNU

9 Forskningsaktiviteter: Utvikling av nye biobaserte materialer Komposittmaterialer Nye trefiberarmerte komposittmaterialer med delvis eller fullstendig substituering av fossilt baserte materialer Nanocellulose/mikrofibrillert cellulose: Produksjon, modifisering og bruk av nanostrukturerte cellulose fibriller Som armering i nanokompositter / nye materialkonsepter Til å forbedre styrke- og overflateegenskaper til forskjellige papirkvaliteter Tilpasning av flytegenskaper til fluider I innovative og bærekraftige barrierekonsepter Til stabilisering av emulsjoner, f.eks i maling eller diesel Som bærere av spesifikke komponenter (f.eks antimikrobielle komponenter) I filterapplikasjoner I helseprodukter, f.eks sårheling De fleste prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med NTNU

10 Forskningsaktiviteter – bioraffinering og bioenergi Konvertering av lignocellulose til biodrivstoff og høyverdige produkter, termokjemisk og biokjemisk Nedbryting av karbohydrater til fermenterbart sukker Andre generasjons bioetanol og biodiesel Torrefiering Torrefierte pellets med høy energitetthet Mellomprodukt i gassifiseringsprosesser Produksjon av bioolje i pyrolyseprosesser Substitutt for fossilt basert fyringsolje Oppgradering f.eks til drivstoff eller bindemidler De fleste prosjektene gjennomføres i tett samarbeid med NTNU

11 Eksempler på interessante fremtidige satsingsområder for norsk skogsektor – kort sikt Kostnadseffektivisering av eksisterende produksjon Redusert energiforbruk ved produksjon av mekanisk masse Redusert energiforbruk ved papirproduksjon, f.eks ved endret furnishsammensetning og prosessintegrasjon Prosessintegrasjon – samproduksjon av energiprodukter og papirprodukter Produksjon av fiberstrømmer til andre formål, f.eks. kompositter eller grønne byggprodukter Produksjon av sideprodukter Hemicelluloser ved hjelp av hemicelluloseekstraksjon Ekstraktivstoffer

12 Eksempler på interessante fremtidige satsingsområder for norsk skogsektor – kort/mellomlang sikt Nye energiprodukter til stasjonær sektor Neste generasjons pelletsprodukter med høy energitetthet, lav friksjon og lav grad av støving Pyrolyseolje til forbrenningsformål, som erstatning for tung og lett fossil fyringsolje Nye biobaserte drivstoffkvaliteter Andre generasjon bioalkoholer (etanol, butanol) Andre generasjon biodiesel Biobaserte drivstoffkvaliteter egnet for tungtransport, fly og båter Produksjon av bioenergi og biodrivstoff må fortrinnsvis skje innenfor rammene til et bioraffineri/biokombinat, og gjerne etableres sammen med eksisterende industrianlegg

13 Eksempler på interessante fremtidige satsingsområder for norsk skogsektor – kort/mellomlang sikt Produksjon av grønne materialer og kjemikalier i bioraffinerier Ny bruk av lignin (f.eks bindemidler, aromatiske forbindelser, karbonfiber) Ny bruk av hemicellulose (f.eks. oksygenbarriere i emballasje, dyrefor, kjemikalieproduksjon) Nanocellulose/mikrofibrillert cellulose (fortykningsmiddel, emulsjonsstabilisatorer, armering, gassbarriere, farmasøytiske og medisinske applikasjoner) Fraksjonering og oppgradering av bioolje til grønne kjemikalier og drivstoffraksjoner Produksjon av nye biobaserte komposittmaterialer og grønne byggmaterialer Fiberbaserte emballasjeløsninger basert på nyfiber, rettet mot eksport og/eller det norske markedet for transport av fisk Tissuekvaliteter, primært for innenlandsmarkedet Hydrogel av nanocellulose - Utgangspunkt for sårheling

14 Behov for å sikre fremtidig innovasjon for norsk skogbasert industri Skognæringen er godt posisjonert for å kunne være en viktig, bærekraftig og levedyktig industri i fremtidens biobaserte samfunn Norsk skogbasert industri må omstille seg til produksjon av høyverdige produkter basert på høyteknologi og kompetanse. For å få til dette kreves: Strategisk satsing på forskning og utvikling Satsing på rekruttering Risikoavlastning er i dag helt avgjørende for å få realisert nye forsknings- og utviklingsprosjekter En norsk statlig satsing på å videreutvikle norsk skogbasert industri vil være en god langsiktig investering for det norske samfunnet Et viktig virkemiddel er forskningsmidler rettet mot skogbasert industri, gjennom en kombinasjon av forskerprosjekter, KMB-prosjekter og innovasjonsprosjekter

15 Takk for oppmerksomheten Følg oss gjerne på elektroniske media: www.pfi.no www.linkedin.com/company/paper-and-fibre-research-institute-pfi- http://twitter.com/#!/PFI_tweets


Laste ned ppt "Fremtiden blir til nå: Forskning og Innovasjon Muligheter for norsk skognæring Philip Reme, Papir- og fiberinstituttet AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google