Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartsoppgave 2 : 0,5 Diskuter med læringspartneren din (Den som sitter ved siden av deg). Hvordan kan du forklare/vise/konkretisere denne oppgaven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartsoppgave 2 : 0,5 Diskuter med læringspartneren din (Den som sitter ved siden av deg). Hvordan kan du forklare/vise/konkretisere denne oppgaven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartsoppgave 2 : 0,5 Diskuter med læringspartneren din (Den som sitter ved siden av deg). Hvordan kan du forklare/vise/konkretisere denne oppgaven for barnet ditt? Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

2 Matematikk handler ikke om å terpe regler. Det handler om å forstå tankene som ligger bak. Matematikk er kunsten å tenke Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

3

4

5 Konkurranse Memorering Hurtighet Drill and kill ANGST Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

6 Normer i klasserommet Matematikk skal gi mening Vi gir ikke opp, selv om det er vanskelig Det er helt greit å gjøre feil Vi deler ideer med hverandre Vi lytter og gir hverandre tid Spørsmål er viktig for å forstå Vi er enige eller uenige om sak Alle har gode matematiske ideer Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

7 I klassen vår Behandler vi hverandre med respekt Gir hverandre tid til å tenke Deltar i diskusjoner Snakker høyt, så alle kan høre Lytter til andres ideer Gjentar andres ideer Forklarer hvorfor jeg er enig eller uenig Husker at det er greit å ta feil, og forandre mening Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

8 DEN INTERNASJONALE MATEMATIKK-0LYMPIADEN Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

9 Produktiv praksis fokuserer på det å bruke kjente kunnskaper til å utforske noe ukjent og er dermed knyttet til problemløsning. Reproduktiv praksis fokuserer på det å automatisere og huske noe man allerede har utforsket for å befeste kunnskapen. Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

10 Matematikk utenfor skolen Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

11 ”Skolematematikk” kontra matematikk som disiplin Lære regler og metoder for å løse oppgaver Lete etter mønstre og sammenhenger Huske regler og metoderFormulere hypoteser Anvende riktig regel og metodePrøve ut argumentasjon og begrunnelse Læreren - eller fasiten bestemmer om svaret er riktig Bekrefte eller avkrefte hypoteser Lampert 1990 Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

12

13 Litt for raskt fra eple til tallsymbol Lærer: «Hva er fire pluss tre?» Elev: Lærer: «Hva er fire epler pluss tre epler?» Elev: «sju!» Lærer: «Fint, så hva blir fire pluss tre?» Elev: «Eh, fem?» Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

14 En gjeter har 125 geiter og 5 hunder. Hvor gammel er gjeteren? 125 + 5 = 130 Det er for mye! 125 – 5 = 120 Det er fortsatt for mye! 125 : 5 = 25 Det passer! Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

15

16 Du har en skuff full av sokker. Sokkene har enten fargen rød, hvit eller blå. Uten å se på sokkene, begynner du å ta ut en og en sokk. Hvor mange sokker må du ta ut av skuffen for å være helt sikker på å få to sokker med den samme fargen? Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

17 Grupperingsmodell for tall Penger Tellestreker Multibasematriell Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

18 Lineær modell – perlesnor og tallinjer Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

19 Perlesnora – en visualisering av tallrekka Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

20 En 20–perlesnor gruppert i 5 - ere Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

21 Perlesnor til 100 – tallinje er 10-er- strukturert Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

22 10’erne og 5’erne er gode holdepunkter. Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

23 Utvikle gode tallbilder Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

24 Hvordan jobbe med perlesnor? Finne tall ved hjelp av 10’er-struktur. 32 = 10+10+10+2 Finne tall med stadig enklere hopp. Fra 1 til 20 om gangen. Logiske resonnement. 50 er halvparten av 100. 99 er like før 100. Hoppe tilbake. 69 er én mindre enn 70. Tallquiz som øver matematikkbegrepene. Mindre enn, mer enn, mellom, halvparten osv. Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

25 Tom tallinje – utviklet i Nederland Oppstartsoppgaver 35 +18 65 – 18 Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

26 Matematisering av perlesnoren ved subtraksjon og addisjon Har ingen markeringer/tallskala - hoderegning Fleksibel – kan hoppe på ulike måter/lengder - utvikle egne mentale strategier. Skriftliggjøring av hoderegningsstrategier Kan utvikle tallforståelse og regneferdigheter Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

27 Beholder første tallet helt – deler opp neste tallet på ulike måter avhengig av hvilket tall som er med. Man velger den strategien man finner mest hensiktsmessig avhengig av regneart, tallområde og tallene i det gitte stykket. hel tier, regne med tiere, regne via en tier Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

28 Regne med tierer: 35 + 30 35 – 20 Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

29 Regne via en tier 17 + 5 12 – 5 Utvidere tellestrategiene fra å telle en til en og telle ti eller flere om gangen Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

30 SPILL HVORFOR? GJENTAGENDE AKTIVITETER INN I EN MOTIVERNDE RAMME: DET SOM ELLERS ER REPETERENDE OG KJEDELIG, BLIR MORSOMT OG SPENNENDE. SPILL STIMULERER TIL FAKTAKUNNSKAP OG UTVIKLING AV REGNESTRATEGIER. Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

31 Gjett tre kort Utstyr En kortstokk (ta ut alle de røde/svarte 1-9) Regler Et spill for 3 – 4 spillere En person trekker to eller tre kort fra kortstokken og sier summen av kortene høyt. De andre skal etter tur komme med forslag på hvilke kort det kan være. Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

32 Spill Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

33 Multiplikasjon https://vimeo.com/110807219 7 x 6 5 x 6 + 2 x 6 30 + 12 = 42 Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

34 Divisjon Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

35 Holdninger til matematikk Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

36 My Favorite No Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

37

38 The Learning Pit https://www.youtube.com/watch?v=3IMUAOhuO78 Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

39

40

41

42 Kan matematikk være morsomt? Haakon Killingmoe Westlie Skøyen skole

43

44


Laste ned ppt "Oppstartsoppgave 2 : 0,5 Diskuter med læringspartneren din (Den som sitter ved siden av deg). Hvordan kan du forklare/vise/konkretisere denne oppgaven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google