Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalyse Praksiseksempel - Berlevåg. Innhold 1.Skole a)Ståstedsanalyse b)Verdigrunnlag c)Ekstern skolevurdering 2. Kommunenivå a)SWOT b)Effektmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalyse Praksiseksempel - Berlevåg. Innhold 1.Skole a)Ståstedsanalyse b)Verdigrunnlag c)Ekstern skolevurdering 2. Kommunenivå a)SWOT b)Effektmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalyse Praksiseksempel - Berlevåg

2 Innhold 1.Skole a)Ståstedsanalyse b)Verdigrunnlag c)Ekstern skolevurdering 2. Kommunenivå a)SWOT b)Effektmodellen 3. Veien videre Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

3 Forankring Hvorfor Veilederkorps? Ryddehjelp – blikket utenfra Anerkjennelse Hvordan introdusere Ståstedsanalysen? Ekstern veileder Tydelig forklaring hva – hvem – hvorfor Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

4 Ståstedsanalyse Januar - februar Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

5 Fase 1 1. Innsamling av datagrunnlag Elevundersøkelsen Prøveresultater Lokal kartleggingsundersøkelse (Bedre læringsmiljø) til gjennomsyn for personalet 2. Drøfting i personalgruppa Oppsummering Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

6 Undersøkelsen 1.Rektor/ledergruppe valgte tre tilleggsområder 2.Vi tolket spørsmålene sammen på forhånd 3.Personalet fikk avsatt tid til å svare på undersøkelsen Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

7 Fase 2 1.Lage drøftingsgrunnlag: 2-3 områder med større positive/negative utslag ble valgt ut fra hvert hoved-/tilleggstema. Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

8 Tilleggstema - Skolens praksis – Klasseledelse Mine prioriteringer: Skolens sterke siderSpm. nr. Skolens utfordringerSpm. nr. Refleksjon: Du har nylig svart på spørsmål som omfatter store deler av skolens virksomhet. For å få et grunnlag for drøfting i personalgruppa vil vi samle hovedprioriteringer fra hver enkelt av dere. Ta for deg hvert av hoved-/tilleggstemaene. Velg ut de to viktigste (etter din egen mening) spørsmålene som beskriver sterke sider ved skolen vår, og to som synliggjør våre viktigste/største utfordringer. Skriv inn nummeret på spørsmålet i tabellen under. Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

9 Tilleggstema – Klasseledelse STERKE SIDER: 1. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 73,7%26,3% 0,0% 2. Lærerne på vår skole har god innsikt i det sosiale samspillet i elevgruppene de underviser 63,2%36,8% 0,0% UTFORDRINGER: 4. På vår skole opplever alle elevene at de tilhører et sosialt fellesskap0,0%63,2% 36,8% Utdyping: 10. På vår skole gir lærerne tydelige framovermeldinger til alle sine elever 5,3%68,4% 26,3% Utdyping: Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

10 Fase 2 2. Personalet gikk gjennom sitt eget utvalg av utfordringer - individuelt - drøfting i små grupper - sammenfatning i plenum Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

11 Tilleggstema – Klasseledelse STERKE SIDER: 1. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 73,7%26,3% 0,0% 2. Lærerne på vår skole har god innsikt i det sosiale samspillet i elevgruppene de underviser 63,2%36,8% 0,0% UTFORDRINGER: 4. På vår skole opplever alle elevene at de tilhører et sosialt fellesskap0,0%63,2% 36,8% Utdyping: Arbeidet med positive elevrelasjoner må pågå hele tiden. Har vi for lite kommunikasjonsøvelser for elevene? De fysiske rammene er for dårlige for positiv elevaktivitet. 10. På vår skole gir lærerne tydelige framovermeldinger til alle sine elever 5,3%68,4% 26,3% Utdyping: Vi må avlære oss ”bakovermeldinger”. Vi har ikke felles retningslinjer for hvordan framovermeldinger bør se ut, men har startet arbeid med dette. Vi må finne en form på fastsetting av mål, og vurdering av (grad av) måloppnåelse Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

12 Fase 2 3.Relevante punkter med forbedringspotensiale ble prioritert med av ledelsen. Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

13 Tilleggstema – Klasseledelse STERKE SIDER: 1. På vår skole har lærerne god forståelse av sin lederrolle overfor elevene 73,7%26,3%0,0% 2. Lærerne på vår skole har god innsikt i det sosiale samspillet i elevgruppene de underviser 63,2%36,8%0,0% UTFORDRINGER: 4. På vår skole opplever alle elevene at de tilhører et sosialt fellesskap 0,0%63,2%36,8% Utdyping: Arbeidet med positive elevrelasjoner må pågå hele tiden. Har vi for lite kommunikasjonsøvelser for elevene? De fysiske rammene er for dårlige for positiv elevaktivitet. 10. På vår skole gir lærerne tydelige framovermeldinger til alle sine elever 5,3%68,4%26,3% Utdyping: Vi må avlære oss ”bakovermeldinger”. Vi har ikke felles retningslinjer for hvordan framovermeldinger bør se ut, men har startet arbeid med dette. Vi må finne en form på fastsetting av mål, og vurdering av (grad av) måloppnåelse 14. Lærerne på vår skole legger til rette for at elevene får reflektere over egen læring 20,0%75,0%5,0% 19. På vår skole starter timene presis 15,0%70,0%15,0% Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

14 Hva gjør vi med resultatet av Ståstedsanalysen ? 9 hovedområder – fra 163 til 36 utfordringer…  Overordnet mål: Økt læringskvalitet  Ønske: Felles verdigrunnlag (nytt skolebygg)  Løsning: Aktivt verdiarbeid for økt læringskvalitet 36 utfordringer – passer noen til å styrke våre verdier? Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

15 Verdigrunnlag Mars - juni Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

16 Verdigrunnlag  Involvering, forankring: Elever, foreldre og lærere jobbet i ulike gruppeprosesser med verdier Visjon: Gode lagspillere for framtida Verdier: Likeverd, trygghet og motivasjon Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

17 Ekstern skolevurdering September God praksis Mål Verdier Visjon Ekstern vurdering Ståstedsanalysen Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016 Datagrunnlag

18 Ekstern skolevurdering 1.«Framtidsbilde» 2.Tegn på god praksis / utviklingsområder 3.Intervju med Elever Personalet Foreldre 4.Presentasjon for personalet, foreldre og skoleeier Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

19 Framtidsbilde - verdier: KVALITETSMÅLTEGN PÅ GOD PRAKSIS Elevene er trygge og trives på skolen elevene er trygge på voksne og medelever elevene blir inkludert og har venner elevene er motivert for læring elevene kjenner læringsmåla Lærerne bygger relasjoner til elevene lærerne ser alle elevene lærerne inkluderer alle elevene på skolen (våre elever) lærerne motiverer elevene lærerne er trygge på hverandre Foreldrene er inkludert i elevenes læringsarbeid elevene trives på skolen foreldre vet hva elevene skal lære forventninger hjem/skole er avklart det er god kommunikasjon skole/hjem, hjem/skole Skolen som lærende organisasjon ledelsen setter av tid til drøfting av verdier skolen har en felles forståelse for innholdet i verdibegrepene vedtak som bli fattet i organisasjonen, blir lojalt fulgt opp ledelsen uttrykker forventninger til de tilsatte Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

20 Utviklingsområder Fra 163 utfordringer til 5 utviklingsområder! Elevene er trygge på voksne og medelever Elevene kjenner læringsmålene Lærerne motiverer elevene Skolen har en felles forståelse av innholdet i verdibegrepene Vedtak som blir fattet i organisasjonen, blir lojalt fulgt opp Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

21 Å bli kjent med kommunen Søknaden Møte på Gardermoen des. 2014 Veiledningsnotat jan 2015 Første veiledning mars 2015 Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

22 Gjennomføring av SWOT-analysen Gjennomført av kommunestyret Individuelt/grupper/plenum Oppsummering og videre refleksjon Strukturkvalitet Prosesskvalitet Resultatkvalitet Omgivelser Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

23

24 Prosess 30 min: – Se gjennom tilstandsrapporten – Individuelt arbeid med 6 områder – noter på arket 60 minutt – To og to sammen – del med hverandre – hva har dere felles – skriv ned på gule lapper og fest disse på flipover på veggene – Ta for dere alle seks områder 30 minutt - «Gallerirunde» – prioriteringsarbeid 20 minutt: Plenum oppsummering 10 minutt: Evaluering Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

25 OmrådeStyrkeUtfordringVidere refleksjon Strukturkvalitet 1 (skoleeiers oppdrag og strategi) Ressurser/Lærertetthet Oversiktlig Ny skole Mangler skolesjef Utydelig ansvarsdeling Har kommunen et forsvarlig system (13.10) Ressursbruken Strukturkvalitet 2 (interne forutsetninger) God kompetanse Utviklingsarb. i gang Korte infokanaler Mangler skolefaglig ressurs En del ufag. personell Manglede skolefaglig kompetanse på kommunenivå.(13-1) Prosesskvalitet (dialog, arena, tilbakemeldingskultur, oppfølging) Skoleeiers vilje Aktiv skoleledelse Mistillit – baksnakking Mangler area for dialog Lite tid til samarbeid Hvordan komme fra «informasjonsflyt» til god utviklingsdialog? Resultatkvalitet (kunnskap om kvalitet, oppfølging) Læringsresultat ikke kjent (personvern) Manglende kunnskap hos pol skoleledelse Hvordan bruke tilstandsrapport i aktivt? Omgivelser (eksterne faktorer) Liten kommune, oversiktlig, alle kjenner alle Små forhold kan også være en utfordring (utfordrer formelle infokanaler) Kan en i større grad inngå et forpliktende samarbeid med nabokommune(r)? Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

26 EFFEKTMODELLEN NY MOTIVASJON NY KUNNSKAP NYE FERDIGHETER ENDRET SAMSPILL FOR- BEDRING Tilføre klargjørende kunnskap Systematisk ferdighets- trening Motivere for endring Tilknytning til daglig arbeid Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

27

28 Midtveisvurdering og veien videre Prosjektgruppe: a.Gruppen har etter hvert kommet godt i gang med arbeidet. Det avholdes i utgangspunktet ett møte hver måned. Skoleeierskap: a.Bevisstgjort politikerne i skoleeierrollen. Kommunen har gjennom deltakelse i VK 15 tilegnet seg forståelse og kunnskap om de forventninger og krav som stilles til kommunen som skoleeier, herunder de føringer som gis etter Opplæringsloven § 13-10. b.Vedtatt å kjøpe inn og ta i bruk digitalt system for å oppfylle kravet til et forsvarlig system (§13.10). c.Skolefaglig kompetanse i rådmannens stab. Avtale mellom skoleeier i kommunene Berlevåg og Båtsfjord om å ansette en felles oppvekstsjef. Stillingen lyst ut i mai 2016. Samhandling og dialog: a.Økt opplevelse av at Berlevåg er en ”Vi-skole” og en ”Vi-kommune”. b.Gjennomført dialogmøte mellom skole og skoleeier (kommunestyret). Dette forutsettes å bli fulgt opp av tilsvarende møter seinere etter en egen møteplan. c.Fellessamling for kommunestyrene i Berlevåg og Båtsfjord d.Fast, organisert samarbeid mellom skolene i de to kommunene. Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

29 (Gjort – lært –) lurt: Involver alle parter. Hvor vil vi? Forankring Ekstern veileder Heller for mye enn for lite informasjon Orienteringssak i alle møter med elevråd / FAU / SMU / skoleeier Gi tid til personalet Anerkjenn det som er bra! Systematisk arbeid Avgrensing – målbar, overkommelig mengde Plan! Hvor skal vi? Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

30 Utviklings- områder Resultatmål 2016-17 Prioriterte tiltakNår Dokumentasjon av endringer Ansvar 1 VERDI- GRUNNLAG «Likeverdig, trygg og motivert» skal gjelde alle involverte Aktivt verdiarbeid i skolehverdagen:  Ledelse og lærere må implementere og bruke begrepene bevisst i sin omgang med hverandre, elever og foreldre.  Elevaktiviteter med verdiene i fokus. Daglig Temadag  Alle i personalet og elevgruppa kjenner begrepene og vet hva verdiene betyr.  Elevene bekrefter at arbeidet påvirker skolemiljøet positivt.  Trivselen på skolen er god. Alle i personalet 2 ØKT LÆRINGS- KVALITET Skolens utvalgte utviklingsområder for bl.a. bedre læringsmål og motivasjon forbedres  Parallell deltakelse i prosjektene Ungdomstrinn i Utvikling og Vurdering for Læring.  Fortsette/fullføre arbeid med lokale læreplaner.  Felles fagdag for personalet ved Berlevåg og Båtsfjord skoler Hele året  Ukeplaner og arbeidsdokumenter bærer preg av bedre læringsmål  Høyere skår på gjeldende deler av Elevundersøkelsen  Personalet opplever at de får god faglig utvikling gjennom skoleåret Rektor 3 RELASJONER Relasjonsbasert ledelse er forankret i skolens læringsplattform  Relasjonskartlegging i teamene  Møte eleven «på følelsen»  Ledelsen holder temaet aktivt i fellestid og sørger for faglig påfyll  Veiledning etter behov / mulighet Høst -16 Hele året  Den likeverdige dialogen er kjent som metode på skolen  Personalet øver på å hele tiden ta utgangspunkt i seg selv for å få til positive bevegelser  Personalet veileder hverandre i utfordrende situasjoner Rektor Team Personalet Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016

31 Utviklingsplan Berlevåg kommune 2016/17 Prioriterte mål Kjennetegn på måloppnåelse (max 4 kjennetegn pr mål) Tiltak Begrunnelse Skolefaglig kompetanse i rådmannens stab. Stilling som felles oppvekstsjef med Båtsfjord kommune besatt og i drift. Lyses ut i løpet av mars 2016. Omforent ønske fra skole-eiere i begge kommuner. Skal dekke kravet etter opplæringsloven § 13-1. Opplæring av kommunestyret i skoleeierrollen. Kommunestyret oppnår tilstrekkelig kompetanse og bevissthet på sin rolle som en aktiv skoleeier. Avtalt felles opplæring av kommunestyrene i Berlevåg og Båtsfjord i Kongsfjord 28.april. Ytterligere opplæring vil bli vurdert i etterkant av dette. Skoleeier ønsker å fremstå som en mer aktiv skoleeier enn tidligere. Lage milepælplan eller årshjul for aktiviteter som skoleeier Omforent vedtatt milepælplan eller årshjul utarbeidet og tatt i bruk. Med bistand fra veilderekorpset utarbeide forslag til milepælplan eller årshjul som leges frem for skoleeier for vurdering og vedtak. Behov for struktur og forutsigbarhet i rollen som skoleeier. Skape klare og omforente arenaer for dialog mellom skole og skoleeier. Ingvild Sehl - Ragnvald Riis - Praksisfortelling Berlevåg - 30.05.2016


Laste ned ppt "Ståstedsanalyse Praksiseksempel - Berlevåg. Innhold 1.Skole a)Ståstedsanalyse b)Verdigrunnlag c)Ekstern skolevurdering 2. Kommunenivå a)SWOT b)Effektmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google