Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Se mulighetene!. Bygdekompasset Basert på det svenske suksessprosjektet Bondeföretagaren. Kom til Norge som et pilotprosjekt i Trøndelag i 2001. Er tatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Se mulighetene!. Bygdekompasset Basert på det svenske suksessprosjektet Bondeföretagaren. Kom til Norge som et pilotprosjekt i Trøndelag i 2001. Er tatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Se mulighetene!

2 Bygdekompasset Basert på det svenske suksessprosjektet Bondeföretagaren. Kom til Norge som et pilotprosjekt i Trøndelag i 2001. Er tatt i bruk alle fylker i dag? Norges Bondelag er eier av konseptet.

3 Målgruppe Norske gårdsbruk og menneskene som bor og jobber der. Andre småbedrifter i distriktene. Passer for alle produksjonsretninger. Passer like godt for den offensive, som den som er usikker på egen framtid i næringa!

4 Muligheter for deltakerne Gir et godt grunnlag for å ta viktige beslutninger om egen virksomhet. Økt bevissthet om egne sterke og svake sider. Økt bevissthet om det gode liv som bonde. Bli en bedre og mer målrettet etterspørrer av kurs og rådgiving. Muligheter for bedret trivsel, drift og økonomi.

5 Analysegruppene. Naboer og kjente, og kanskje noen nye. ”Gruppekontrakt” – trygghet i gruppa! Taushetsplikt Du blir utfordret litt på åpenhet, men ingen tvang! Veileder utenfra.

6 Hvem er veilederne? Ikke for konservative, men opptatt av, og åpen for, utvikling og endring Framtidsorientert. I dette ligger det at man må ha betydelig mer fokus på framtiden enn nåtiden og fortiden. Ha en god miks av optimisme og realisme med tanke på primærnæringas framtidsutsikter og muligheter.

7 Litt om arbeidet i gruppa Basis for metoden: De aller fleste har ofte et større utviklingspotensiale enn de selv tror! Veilederen skal IKKE ha en lærerrolle! Diskusjon basert på et godt kursmateriell og egne erfaringer. Heimearbeid Best med to fra hver bedrift

8 Kursfakta 7-15 deltakere pr gruppe 20 timer gruppeprosess + 1 individuell time pr driftsenhet. Bygdefolkets Studieforbund (BSF) som kursadministrasjon?

9 Hovedtema i materiellet Analyse av omverden Bedriften og livskvalitet Bedriften og ressursene Økonomisk analyse Sterke og svake sider Utviklingsveier Forretningsidé og mål HANDLINGSPLAN

10 Kap 3: Analyse av omverdenen Hva skjer internasjonalt? Hvordan påvirker samfunnsutviklingen og ulike trender din bedrift Hvordan håndtere forandringer i verden omkring bedriften Hvordan ser din framtidsvisjon ut?

11 Kap 4: Bedriften og livskvalitet Reflektere over gruppens eller eksempelbedriftenes problemer og muligheter. Diskutere hvordan disse kan tilpasse seg framtida Hva er livskvalitet? ”Det gode liv på bygda” – hva innebærer det?

12 Kap 5: Bedriften og ressursene Hvilke ressurser finnes i bedriften? Hvilke egenskaper kreves for å bli en god bedriftsleder? Hvilke egenskaper har du som bedriftsleder? Hvilke ressurser rår du over, som ikke utnyttes fullt ut i dag?

13 Kap 6: Økonomisk analyse Bygdekompasset er IKKE et økonomisk analyseverktøy. Skal være en interessevekker for å se nærmere på egen økonomi i ettertid

14 Kap 7: Sterke og svake sider Bli oppmerksom på sterke og svake sider i bedriften Kan sterke sider i bedriften kobles opp mot muligheter som finnes i omverdenen?

15 Kap 8: Utviklingsveier Reflekter over mulige utviklingsveier for din egen bedrift Bli bevisst på hva kompetanse er Få innsikt i hvilken kompetanse de ulike utviklingsveiene kan komme til å kreve.

16 Kap 9: Forretningsidé og mål Formulere en forretningsidé for din egen bedrift Bli bevisst på hva som er målene for bedriften og hva de konkret innebærer. Forstå hvilken kompetanse som kreves for å nå målene Skape en viss handlingsberedskap for framtida.

17 Kap 10: Handlingsplan Formulere forretningside, mål og retningslinjer for bedriften i framtida Hvilke forandringer må skje i bedriften? Hva må til for å gjennomføre forandringene?

18 Det store spørsmålet til deltageren: Verden forandres, henger du med? Du ønsker en positiv utvikling av din bedrift og ditt liv. Hvem er best egnet til å bidra til suksessen? De politiske myndigheter? Din fagorganisasjon? Skoler og andre kompetansetilbydere? Din fagrådgiver? Din familie? Deg selv?

19 Du og dine – ressurs nr 1! Bygdekompasset hjelper den enkelte til å utnytte sitt potensial. Vi kan for eksempel diskutere: Hva er din forretningsidé? Hvem er kunden din? Når gjorde du sist noe du virkelig er stolt over? Hva har du mest lyst til å drive med? Hva er målet med livet for deg? Sammenfaller dette med målet til din ektefelle/samboer?

20 Bygdekompasset tilbyr deg: 21 timers prosess med fokus på bedriften og mennesket. Gjennomføring sammen med spesialutdannet veileder Et kursmateriell med noe for enhver smak Erfaringsutveksling med andre

21 Inngangsbilletten for deltakeren: Du er åpen for utvikling, og er villig til å ta tak i egen situasjon. Du er villig til å dele erfaringer med andre for selv å oppnå utvikling. Du verdsetter personlig og bedriftsmessig utvikling høyere enn fastsatt egenandel for Bygdekompasset:  Kr. 1500,- for en person.  Kr. 2500,- for to personer fra samme virksomhet (anbefales).

22 Når og hvor? Bygdekompasset gjennomføres der du bor. Kveld eller dag, helg eller hverdag – Du bestemmer.

23 Erfaringer og konklusjoner Positiv sluttevaluering fra Nord- Trøndelagsforskning Ca 2000 deltakere pr 01.01.2008. Stor kvinneandel (40% ved prosjektslutt) Behov for noe videreutvikling Et verktøy som kan gi et viktig kompetansebidrag til norsk landbruk

24 Bygdekompassets styrke Bygd på landbrukets premisser Den individuelle prosessen Kan være nøkkelen for å starte en langsiktig utviklingsprosess Innfører grunnleggende bedriftstenkning Prisen Svakhet: Svært avhengig av de rette veilederne!

25 Thor Heyerdahl: ”Det største problemet er ikke de farene du møter underveis, men mennesker som påstår at det ikke kommer til å gå, og som kanskje får deg til å la være å prøve.”


Laste ned ppt "Se mulighetene!. Bygdekompasset Basert på det svenske suksessprosjektet Bondeföretagaren. Kom til Norge som et pilotprosjekt i Trøndelag i 2001. Er tatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google