Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kimen til vekst Næringsfondet. Innhold 1.Om oss 2.Eiere 3.Styret 4.Investeringssektorer 5.Investeringshorisont 6.Investeringens plass i verdikjeden 7.Investeringskriterier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kimen til vekst Næringsfondet. Innhold 1.Om oss 2.Eiere 3.Styret 4.Investeringssektorer 5.Investeringshorisont 6.Investeringens plass i verdikjeden 7.Investeringskriterier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kimen til vekst Næringsfondet

2 Innhold 1.Om oss 2.Eiere 3.Styret 4.Investeringssektorer 5.Investeringshorisont 6.Investeringens plass i verdikjeden 7.Investeringskriterier 8.Før investering 9.Etter investering

3 Om oss Stiftelsens er en alminnelig stiftelse i henhold til stiftelseslovens §§ 4. Stiftelsens formål er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Stiftelsen kan gå inn som første eksterne investor i et selskap eller komme inn som ny investor i forbindelse med aksjeemisjon. Stiftelsen kan koordinere investeringene med andre investorer gjennom lukkede fond / eget as hvor dette fondet / as'et foretar investeringen. Sammen med SpareBank 1 Hallingdal har stiftelsen tilgang til erfarne saksbehandlere, nettverk i finanssektoren, offentlige innovasjonsmiljøer og lokale næringsparker som kan tilføre selskapene hvor vi investerer unike bidrag. Stiftelsen skal over tid bygge opp en portefølje med selskaper eller fond hvor vi har eierinteresser. Stiftelsen skal bygge tette nettverk til ulike investeringsmiljøer for å kunne reise større investeringsbeløp i ulike prosjekter.

4 Eier Stiftelsen er opprettet av SpareBank 1 Hallingdal med midler fra bankens gavefond til allmennyttige formål, i henhold til sparebanklovens § 28. SpareBank 1 Hallingdal: Forvaltningskapital 5,9 mrd. (31.07.09). Kapitaldekning på rundt 16%. Egenkapital på ca 680 mill. kroner Ca 80 tilsette 139 års erfaring som lokal sparebank. En bank for næringslivet. Besitter den beste næringslivskompetansen i Hallingdal. Den største banken i Hallingdal og markedsleder i Ål, Gol og Hemsedal. Markedsutfordrer i Valdres. Har sterke tradisjoner og meget gode relasjoner mot lokalsamfunnet. www.sb1.no

5 Styret Terje Thon (styrets leder Terje Thon (62), er Sivilingeniør fra NTH 1970 og har gjennomført Program for Management Development (PMD) ved Harvard Busines-School 1985. Thon har 30 års arbeidserfaring fra store norske virksomheter, sist som visekonsernsjef i Telenor. Fra 2000 har Thon drevet egen virksomhet innen rådgivning og styrearbeid. Han har erfaring fra styrearbeid i en lang rekke norske og internasjonale selskaper innenfor områder som Telekommunikasjon, IT, Media, samt Helsevesen. Thon er i dag rådgiver for Macquarie Group i Norden og for CapMan Private Equity i Norge og han er engasjert i styrene for Proact AB i Sverige, European Directories SA i Luxenbourg, InfoCare AS og Birdstep Technologies ASA samt i Stiftelsen Norsk Luftambullanse. Thon er utflyttet halling med fortsatt sterk tilknytning til dalen, bl. a. gjennom hytte og gårdsbruk i Ål. Bjørg Brestad Bjørg Brestad (42), er bedriftsøkonom fra BI. Brestad har lang administrativ arbeidserfaring. Brestad har flere ulike verv, bl.a. medlem av kommunesektorens etikkutvalg med Lucy Smith som leder. Hun er styreleder i Valdres Næringsforum som organiserer 110 bedrifter i Valdres og hun er nestleder i Valdresrådet. Det er en møteplass for næringslivet og det politiske livet i Valdres. Brestad arbeider i dag som adm. Direktør i Valdres Energiverk as. Nett, kraft, produksjon, bredbåndsfiber, varmepumper, salg og utvikling av nye tjenester. 64 ansatte. Omsetning kr 125 mill. Laila Rognaldsen Laila Rognaldsen (32), er diplomøkonom fra Bi med spesialisering i bedriftsutvikling. Rognaldsen har arbeidserfaring fra ulike bransjer som hotell, energi og produksjonsbedrift. Hun sitter som varamedlem i styret for Kleivi Næringspark. Parken innbefatter 15 bedrifter i Hol og Ål kommune. Rognaldsen arbeider i dag som økonomisjef ved NorMec AS. NorMec produserer maskiner og utstyr til automatisering av den globale gummi industrien. Med hovedvekt på leveranser til bilindustrien samt vann- og avløpsindustrien. NorMec produserer også maskiner til automatisering av bakeribransjen i Norge og Sverige. Knut Oscar Fleten Knut Oscar Fleten (45), er siviløkonom fra NHH og har master fra BI i management (MOM). Fleten har arbeidet 16 år i bank med hovedvekt på næringsliv og ledelse. Fleten arbeidet to år i Aker Engineering (offshore) med økonomisk styring av store prosjekter. Fleten har hatt og har en rekke styreverv. De mest sentrale i dag er styreleder i SpareBank 1 Gruppen as (blant de 50 største bedriftene i Norge målt etter omsetning), styreleder for Samarbeidende Sparebanker as og styreleder for SpareBank 1 alliansen. Fleten er i dag adm. Banksjef i SpareBank 1 Hallingdal. En selvstendig bank i Hallingdal og Valdres. 77 ansatt og en forvaltningskapital på NOK 5,2 milliarder. Banken er en del av SpareBank 1 systemet.

6 Investeringssektorer Stiftelsen investerer i: Jordbruk og skogbruk Fiskeoppdrett / foredling Industri Kraft og vannforsyning IKT Varehandel og reparasjonsvirksomhet.

7 Investeringshorisont Stiftelsens formål er å ha en tilfredsstillende avkastning på sine investeringer. Avkastning oppnås ved realisering av stiftelsens eierinteresser. Realisering kan skje ved salg av eierandeler, fusjon eller fisjon. Stiftelsen setter ingen absolutt tidshorisont på sin investering, men vil arbeide for at andre investorer kommer inn i selskapet når prosjektet / selskapet har klar å synliggjøre verdien på investeringen. Typisk investeringshorisont vil være 2-5 år.

8 Stiftelsens plass i verdikjeden Ide- utvikling Forretnings- utvikling Salg Gründer / selskapet Valdres Næringshage, Hallingdal Etablerersenter, Innovasjon Norge, kunderådgiver Stiftelsen, eget fond Valdres Næringshage, Hallingdal Etablerersenter, kunderådgiver Offentlig støtte Investering Såkornfase Kapital- innhenting Vekstfase Ulike bidrag for å videreutvikle bedriften / ideen Kontakt med de rette investorene, stiftelsen Bank, advokat, revisor, nettverk, m.m. Realisering av avkastningen i prosjektet Oppfølging Vekstfase

9 Investeringskriterier I Generelt Investeringen må være knyttet til et selskap som er lokalisert i Hallingdal eller Valdres, eller at verdiskapningen i form av produksjon, arbeidsplasser og lignende skjer i Hallingdal eller Valdres. Det investeres i en juridisk enhet. Det investeres kun i aksjer og eierandelen skal ligge mellom 10- 35%.

10 Investeringskriterier II Produkt / Tjeneste Produktene og tjeneste må betjene et genuint behov og kan implementeres uten for store endringer i kundens eller sluttbrukers omgivelser eller bruksområde. Investeringsfase og størrelse Investerer i tidlig fase (såkornfase) eller i vekstfasen. Stiftelsen må ta høyde for oppfølgingsinvesteringer. Den første investeringen er normalt mellom kr 0,5 og 1,5 MNOK og stiftelsens maksimale investering i hvert selskap er 4 MNOK. Marked Selskapet må ha en forretningside med betydelig vekstpotensiale i et attraktivt markedssegment. Markedssegmentet er eller vil bli stort, vokser raskt og/eller er i betydelig restrukturering Selskapets må ha en forretningsmodell som vil kunne gi varige fortrinn i sine markeder.

11 Investeringskriterier III Ledelse: Gründerne tar personlig økonomisk risiko i investeringen. Gründerne har en balansert økonomi og personlig motivasjon som drivkraft. Gründerne / ledelsen har evne til å bygge nettverk. Gründerne / ledelsen har fokus og kunnskap om markedet de skal betjene. Gründerne / ledelsen har evne til å bygge systematisk. Gründerne / ledelsen har evne til å tiltrekke seg dyktige ressurser for videre vekst. Forretningsmodell: Forretningsmodellen må være skalerbar. Selskapet har evne til å bygge barrierer både i forhold til eksisterende og fremtidig konkurranse.

12 Investeringskriterier IV Investeringsstruktur: Stiftelsen kan utøve eierskap gjennom styredeltakelse og aksjonæravtale, og et aktivt eierskap i samarbeid med ledelse og øvrige hovedaksjonær. Inngangsverdi: Inngangsverdien for stiftelsens første investering må være meget attraktiv i lys av fremtidig sannsynlig verdi. CO-investeringer For å reise mer kapital kan det være aktuelt: å opprette et lukket investeringsfond sammen med andre investorer. Investeringskriteriene vil i hovedsak følge kriteriene til stiftelsen, men vil kunne avvike på enkelte punkter. å invitere flere eksterne investorer.

13 Før investering For å kunne vurdere prosjektet, ønsker vi at gründer / selskapet presenterer en forretningsplan. Eksempelvis benyttes Mal for forretningsplan, utarbeidet av Innovasjon Norge.Mal for forretningsplan En forretningsplan (3-5 års horisont) bør inneholde disse elementene: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering 8. Organisering og administrasjon av bedriften Forretningsplan eller prospekt sendes SpareBank 1 Hallingdal per epost eller post v/ adm. banksjef. Vi tar raskt kontakt for å drøfte videre samarbeid. post@sb1.nopost@sb1.no

14 Etter investering I Stiftelsen bidrar med stifelsens, SpareBank 1 Hallingdal's og styremedlemmenes samlede kompetanse. Ordinære bidrag: Strategisk, industrielt og internasjonalt perspektiv Partnerskap, kunder og kanaler Nettverk – konsulenter, advokater, finansielt, industrielt Coaching mht ledelse og organisasjon Identifikasjon og rekruttering av eksterne styremedlemmer Assistere ved finansieringsaktiviteter Balansering av teknologi- og markedsperspektiv Aktivt eierskap for å realisere forretningsideen Finansiell og strategisk kontrollfunksjon

15 Etter investering II Stiftelsens spesialiteter Stiftelsen bidrar med såkorn-investeringer og har god kunnskap i utvikling av bedrifter i en tidlig fase. Stiftelsen har et stort nettverk i regionen og bidrar til å bygge verdiskapende relasjoner. Stiftelsen har gjennom sitt nettverk stor kunnskap til offentlige støtteordninger. Stiftelsen kan gjennom styredeltakelse tilføre ledelse og økonomisk kompetanse til selskapene.


Laste ned ppt "Kimen til vekst Næringsfondet. Innhold 1.Om oss 2.Eiere 3.Styret 4.Investeringssektorer 5.Investeringshorisont 6.Investeringens plass i verdikjeden 7.Investeringskriterier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google