Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT MANDAG 7. FEBRUAR KL. 14.15-16.00 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT MANDAG 7. FEBRUAR KL. 14.15-16.00 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT MANDAG 7. FEBRUAR KL. 14.15-16.00 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT

2 2 Program Velkommen v/HF og SVTVelkommen v/HF og SVT Informasjon fra Internasjonal seksjonInformasjon fra Internasjonal seksjon En students erfaringer fra sitt delstudiumEn students erfaringer fra sitt delstudium Presentasjon av samarbeidsavtaler og forhåndsgodkjenning:Presentasjon av samarbeidsavtaler og forhåndsgodkjenning: –Noen av samarbeidsavtalene ved HF (v/Anne Marit Skancke) –Prosedyrer for forhåndsgodkjenning HF og SVT ((v/Anne Marit Skancke) –Noen av samarbeidsavtalene ved SVT (v/Merete Strømsland) –University of Berkeley (SVT) (v/Merete Strømsland) Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

3 3 Presentasjon av noen samarbeidsavtaler ved HF-instituttene Presentasjon av samarbeidsavtaler ved HF

4 4 King’s College, University of London, Storbritannia -For alle masterstudenter ved HF -Inntil 20 plasser -Ved stor pågang prioriteres studenter fra disse masterprogrammene: -Historie (studieretninger i historie og klassiske fag) -Europastudier -Filosofi -Filmvitenskap

5 5 Universität Hildesheim, Tyskland -Bachelor i europastudier med fremmedspråk (tysk) -Master i europastudier -Bachelor i historie -Master i historie -Bachelor i språk og litteratur, studieretning tysk -Master i tysk

6 6 Universitetet i Torun, Polen Flere aktuelle fag og studieprogram: -Historie (bachelor og master) -Språk og litteraturfag -Kulturminneforvaltning (bachelor) -Bachelor i europastudier med fremmedspråk

7 7 University of Arkansas, USA -Utgangspunktet for avtalen: Bachelor og master i historie -Aktuelt også for studenter fra andre studieprogram og fakultet

8 8 University of Portsmouth, UK Samarbeidsavtale for master i europastudier.

9 9 University of Chichester, Storbritannia Utvekslingsmuligheter særlig for bachelor- studenter i drama og teater og dansevitenskap

10 10 Erasmus-avtaler for musikkteknologi -National and Kapodistrian University of Athens, Hellas -National University of Ireland Maynooth, Irland -Utrecht School of the Arts, Nederland -Technische Universität Berlin, Tyskland -Universität der Künste, Tyskland

11 11 Prosjekt ved HF i 2010 og 2011 semesterpakker, med forhåndsgodkjente emnerUtvikling av semesterpakker, med forhåndsgodkjente emner: –Alle studieprogram –Bachelor- og masternivå –…men antall semesterpakker, omfang og detaljeringsnivået av disse vil variere.

12 12 Norske institutt og sentre i utlandet Det norske studiesenteret i YorkDet norske studiesenteret i York, Storbritannia –Engelsk –Engelsk på basisnivå (kortkurs i vårsemesteret), samt fordypnings- og masternivå (både høst og vår). Fransk-norsk studiesenter i CaenFransk-norsk studiesenter i Caen, Frankrike –Fransk –Fransk på basisnivå (femukerskurs) i vårsemesteret (mars). Tysk-norsk studiesenter i KielTysk-norsk studiesenter i Kiel, Tyskland –Tysk –Tysk på basisnivå i språkferdighet (7,5 studiepoeng) i vårsemesteret (januar). Det norske universitetssenter i St. PetersburgDet norske universitetssenter i St. Petersburg, Russland russisk språk –Emne i russisk språk for NTNU-studenter (7,5 studiepoeng i høstsemesteret).

13 13 Studiesentrene forts. Det norske institutt i AthenDet norske institutt i Athen, Hellas –Klassiske fag –Klassiske fag (nygresk språk og kultur, antikkens kultur på bachelornivå) i vårsemesteret og som sommerkurs Det norske institutt i RomaDet norske institutt i Roma, Italia –Kunsthistorieantikke studier italiensk –Kunsthistorie, antikke studier og italiensk på bachelor- og masternivå Mer informasjon:www.ntnu.no/hf

14 14 Flere avtaler.....?JA! www.ntnu.no/intersek/ avtaledatabase -Land -Læresteder -Fagområde og studieprogram (oppdateres) -Studienivå (bachelor, master)

15 15 Forhåndsgodkjenning av planlagte delstudier i utlandet – Prosedyrer for HF- og SVT-studenter Prosedyrer for forhåndsgodkjenning

16 16 Forhåndsgodkjenning av planlagte delstudier i utlandet Før du kan reise, må dine planlagte delstudier i utlandet være vurdert, og gitt en forhånds- godkjenning av fakultet.

17 17 Anbefaling: samarbeidsavtalerSjekk hvilke samarbeidsavtaler instituttet ditt har for faget eller studieprogrammet ditt i avtaledatabasen ved NTNU: www.ntnu.no/studier/studier_i _utlandet/avtaler

18 18 Generelle kriterier for å få en forhåndsgodkjenning offentlig godkjentLærestedet må være et offentlig godkjent/akkreditert universitet eller høyskole. ”Tid-for-tid”-prinsippet”Tid-for-tid”-prinsippet: Det som kreves av en fulltidsstudent i utlandet kreves også av deg som utvekslingsstudent. Må være utenlandsk utdanning utover generell studiekompetanse i Norge (for eksempel godkjennes ikke første året av en amerikansk bachelorgrad). Unngå overlapp med emner du har tatt fra før – studiepoengreduksjon (bl.a. derfor forhåndsgodkjenning)

19 19 Hvordan søker jeg forhåndsgodkjenning? 1. marsFyll ut elektronisk søknad om NTNU-stipend og forhåndgodkjenning innen 1. mars for delstudier høstsemesteret 2011 og studieåret 2011/2012:www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet skrives ut, signeres og leveres/sendes til fakultetet ditt,Viktig: Forhåndgodkjenningen skrives ut, signeres og leveres/sendes til fakultetet ditt, sammen med aktuelle vedlegg.

20 20 Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden? valgfrie studiepoeng Hvis det kun er valgfrie studiepoeng i en bachelorgrad: -Emne-/kurskode og -tittel -Studienivå -Omfang obligatoriske eller valgfrie emner i en fagfordypning, et støttefag eller et masterprogram Hvis det er emner som skal erstatte obligatoriske eller valgfrie emner i en fagfordypning, et støttefag eller et masterprogram kreves i tillegg: -Emnebeskrivelser og pensumlister (hvis tilgjengelig)

21 21 Kontaktinformasjon Kontakt en studieveileder ved ditt institutt Eller send e-post til fakultetenes studieveiledere: studieveiledning@hf.ntnu.noHF: studieveiledning@hf.ntnu.no veiledning@svt.ntnu.noSVT: veiledning@svt.ntnu.no Ha et fint delstudium i utlandet!

22 22 FAQ fra HF- og SVT-studenter i forbindelse med forhåndsgodkjenning Spørsmål som ofte stilles

23 23 Hva gjør jeg? - 1 Jeg har fylt ut skjemaet. Hva gjør jeg nå? (www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/godkjenning_fag) Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til fakultetet ditt. -Fakultetet foretar en omfangsvurdering (eventuelt i samråd med Internasjonal seksjon). -Instituttet foretar en faglig vurdering (hvis ikke tidligere vurdert). -Fakultetet skriver en forhåndsgodkjenning hvor det fremgår hvor mange credits/ECTS etc du må ta i utlandet for at det skal tilsvare 30 eller 60 studiepoeng ved NTNU, og hva delstudiet godkjennes som. -Husk å betale semesteravgift mens du er på delstudium. Hvorfor kreves en forhåndsgodkjenning? -Delstudiet skal inngå som del av studieprogrammet ditt ved NTNU. -Lånekassen (lån og stipend). -NTNU-stipend.

24 24 Hva gjør jeg? - 2 Når må jeg søke om forhåndsgodkjenning? -Ingen frist (MEN innen 1. mars/1. oktober hvis du skal søke NTNU-stipend). -1-3 mnd saksbehandlingstid. Jeg er i tvil om emnene i utlandet overlapper med emner jeg har avlagt. -Legg ved emnebeskrivelser, selv om du søker om innpassing av emner i valgfri del av bachelorgraden. Jeg vil skifte emner når jeg kommer til utlandet – hva gjør jeg? -Kontakt saksbehandler ved fakultetet umiddelbart med forslag til nye emner.

25 25 Hva gjør jeg? - 3 Får jeg uttelling for språkkurs? -Dersom kurset er avlagt ved et akkreditert universitet, med eksamen, karakter og oppgitt omfang og utgjør del av et studieprogram. Maks. 15 studiepoeng. Ingen uttelling for kurs på språkskoler. Forhåndsgodkjenningen fremgår ikke av utdanningsplanen min på Studweb -Utdanningsplan blir oppdatert når du får endelig godkjenning. Kan jeg reise ut selv om jeg har oppfylt kravene til å få utstedt vitnemål for bachelorgrad? -Ja – hvis: utenlandsoppholdet kan inngå som del av studieprogrammet, og du ikke har skrevet ut vitnemålet for bachelorgrad. -Merk at vitnemålet kun kan bestå av 180 studiepoeng, de resterende emnene inngår i karakterutskriftet.

26 26 Hva gjør jeg? – 4 Hva gjør jeg når jeg kommer tilbake? -Søk om endelig godkjenning til fakultetet -Legg ved attestert kopi av karakterutskrift -Utdanningsplanen din blir oppdatert i løpet av semesteret Lykke til med ditt delstudium!


Laste ned ppt "1 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT MANDAG 7. FEBRUAR KL. 14.15-16.00 Orienteringsmøte for utvekslingsstudenter ved HF og SVT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google