Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte Steinkjer kulturskole 9.9.15 Vi ønsker alle våre elever og foreldre velkommen til foreldremøte i Steinkjer kulturskole!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte Steinkjer kulturskole 9.9.15 Vi ønsker alle våre elever og foreldre velkommen til foreldremøte i Steinkjer kulturskole!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte Steinkjer kulturskole 9.9.15 Vi ønsker alle våre elever og foreldre velkommen til foreldremøte i Steinkjer kulturskole!

2 Sakliste Saker: 1.Kulturelle innslag 2.Informasjon om kulturskoleåret 3.Praktisk informasjon 4.Årets aktiviteter 5.Valg av foreldre- og elevrepresentanter til samarbeidsutvalget Kulturskolens lærere deltar på møtet og er tilgjengelige for spørsmål.

3 Kulturelle innslag 1."Rett i Band" ved Marius Fagervold E6 2.Kulturskolens strykeorkester Steinkjer-solistene Giraffen Laffen Gløgg 3.Dansegruppe Klassisk 10 v/Silje Jonassen 4.Vivaldi – "Klassiske perler" ved kunstelever i kulturskolen og Sanna Revdal.

4 Giraffen laffen GIRAFFEN LAFFEN - Allsang Giraffen Laffen gir alltid blaffen i om det er fløte nok i kaffen. Giraffen Laffen sa sist jeg traff en: KARAFFEL VAFF. Tjo hei på deg gamle venn tideli tudeli smått om senn. Rumba Samba og så en vals hør når jeg synger for full hals:

5 Informasjon om kulturskoleåret Elevopptak – Det er ca 550 elever. Jevn fordeling på alle disipliner. Visuell kunst 25, Drama 33, Dans 230, musikk 277 Årsverk: ca 11 årsverk fordelt på 19 ansatte. – presentasjon. Salg tjenester:  Korps: Egge, Steinkjer, Binde og Beitstad skolekorps. Steinkjer janitsjar og Beitstad hornmusikk. 120%  Kommuner: Verdal, Inderøy og Verran kulturskoler: 109%  Grunnskoler: Steinkjer, Lø og Ogndal skoler: 25% Romsituasjon – Visuelle kunstfag benytter biblioteklokaler i Dampsaga. Øvrige lokaler som benyttes er Huze, grunnskolene og Dampsaga kulturhus. Generelt sett er romsituasjonen trang spesielt i forhold til dansefaget. Korps i skolen prosjekt ved Ogndal skole og Skarpnes skoler. Kulturskoleundervisning foregår på Beitstad-, Egge-, Binde-, Ogndal-, Skarpnes-, Mære-, og Steinkjer skole og Montessori skolen. "Rett i band": Samspill for nye elever på gitar/bandinstrument er videreført.

6 Prosjekter Prosjekter: Korps i skolen prosjekt ved Skarpnes og Ogndal skoler Ingen storforestilling ved kulturskolen dette skoleåret etter at vi avsluttet med High school musikal i fjor. Årets planer er danseforestilling våren 2016 og "Klassiske perler" – konsertuke i juni 2016. Krafttak for sang Kunst-prosjekt – utsmykking underganger.

7 Årets aktiviteter Det vises til skoleruten. Kulturskoleåret følger grunnskolens skolerute – dvs. fri i grunnskolen = fri i kulturskolen. Planlagt aktivitet skoleåret 2015-16: Høstseminar for skolekorps 18.-20. september i Dampsaga kulturhus Huskonserter Hilmarfestivalen i uke 45 – konserter og seminarer hele uka Adventsgleder: Utstilling og Kirkekonsert i Steinkjer kirke fredag 4. desember m.m. Nyttårskonsert i uke 1 med Trondheimsolistene og Steinkjer-solistene. Dampsaga kulturhus. Vinterkonsert tirsdag 26. januar på Huze med bl.a. sang/band-elever Ungdommens kulturmønstring på Huze i februar Skolekonserter ved grunnskolene uke 16 Dansens dag uke 17 Klassiske perler uke 22-23 Danseforestilling uke 23 11.-12. juni.

8 Kontinuerlig samhandling 1.Kommunikasjonsrutiner kulturskolen – heimen: –Lærer – foreldrekontakt - foreldremøte –Sms ved akutt avlysning timer –Brevinformasjon med heim –Epost –Info på kommunens web side –Speedadmin –Halvårsplan – individuelle læreplaner 2.Kunstneriske valg i kulturskolen: –Kulturskolen møter den enkelte elev ut fra elevens egne forutsetninger og behov i forhold til musikkvalg, koreografier, temaer for prosjekt innen skolens aktivitet. –Lærernes kunstneriske valg vurderes i en helhet kontinuerlig for å passe for både den enkelte elev/heim og kulturskolen som helhet. –Viktig at kulturskolen får tilbakemelding via tett kontakt lærer – heimen.

9 Nyheter Ny Rammeplan for kulturskolen er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd og ble vedatt på landsmøte høsten 2014. Det er foreløpig utarbeidet og vedtatt generell del av en rammeplan. Fagplaner er under arbeid. Implementering av planen blir viktig framover. Hovedtrekkene er: Kulturskolens mål, innhold og organisering Kulturskolen som ressurssenter – samarbeid med skolen 3 ulike fagprogram Høy faglig kompetanse Ann Bamford - den anerkjente australske professoren i kreativitet, kunst og kultur i utdanningen God kulturell opplæring og deltagelse i kunstfag viktig i opplæringen Kreativitet og variasjon i undervisningen viktig. Skaper fremtidens arbeidstakere. Elever som får systematisk opplæring i kunstfag oppnår også bedre resultater i basisfagene enn andre.

10 Trivselsregler i kulturskolen

11 Lokaler Kulturskolen har allerede fra 2007 i Utviklingsplanen signalisert at vi er trangbodd på Dampsaga. Utviklingen har gått fra musikkskole til kulturskole. Vedtak i Kommunestyre - 17.06.2015: 1. Med utgangspunkt i mulighetsstudien og rådmannens kommentarer, ber Steinkjer kommune Dampsaga Bad og Kulturbygg AS om å tilpasse lokalene i Samfunnshuset til kulturskolen og kommunens øvrige virksomhet i bygget. + 5 tilleggspkt.

12 Forts. nye lokaler: Hva har vi i dag 8 små undervisningsrom (fra 11-18 m2) 3 større undervisningsrom – Dansesal (72 m2), personalrom (34 m2) og studio (40m2) 2 stk garderober i forb. med danselokaler inkl. skap 4 kontor og 3 lager I tillegg leies følgende areal: Kunstlokale i gamle fylkesbiblioteket – Dampsaga ca 60 m2 Dansesal i storsalen på Samfunnshuset ca 8 timer pr. uke c 100 m2 Høveln to ukedager til orkesterøvelse og dramaundervisning Nærhet til scene/fremføringslokaler i størrelse 500 sitteplasser/amfi/lydanlegg Bibliotek og Foaje områder brukes aktivt av foreldre til venting/mindre konserter m.m. Hva trengs ut over det vi har i dag? Dansesal 100m2, bandrom 50m2, kunstlokaler, lagerplass samt fortsatt tilgang til gode scenelokaler ala Scenen og Høveln. Vi vet hva vi har på Dampsaga og må sikre at vi får optimale kulturskolelokaler på samfunnshuset som er fremtidsrettede og funksjonelle for vår virksomhet.

13 Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget i kulturskolen består på samme måte som i grunnskolen av politisk representant valgt av kommunestyret for perioden 2 foreldrerepresentanter 2 elevrepresentanter 2 lærerrepresentanter. Kulturskolerektor er sekretær for utvalget.

14 Valg samarbeidsutvalget 2015 Valg av foreldre og elevrepresentanter til samarbeidsutvalget: Forslag: 2 foreldrerepresentanter Randi Holien Bartnes – gjenvalg Bjørg Pedersen – ny gjenvalg Vara: Mattis Hildrum – ny 2 elevrepresentanter Kaisa Christensen - ny Jostein Brandtzæg Schei – Gjenvalg Vara Ida Eline Finstad - Gjenvalg

15 Samarbeidsutvalget for 2015-16 Vedtak: Valgt i foreldremøte 09.09.15: Samarbeidsutvalget i kulturskolen for skoleåret 2015/16: politisk representant valgt av kommunestyret for perioden: Roar Veiseth 2 foreldrerepresentanter: Randi Holien Bartnes og Bjørg Pedersen Vara: Mattis Hildrum – ny 2 elevrepresentanter: Kaisa Christensen og Jostein Brandtzæg Schei Vara: Ida Eline Finstad 2 lærerrepresentanter: Bjørnar Følstad, Elfrid Jakobsen Vara: Gert O. Grande og Hanne S. Aasan. Kulturskolerektor er sekretær for utvalget.

16 Avslutning Det var det vi hadde for i kveld. Husk at hvis dere lurer på noe i forhold til kulturskolen så ta kontakt med oss, enten læreren eller administrasjonen. Takk for at dere møtte opp i kveld og vel heim!


Laste ned ppt "Foreldremøte Steinkjer kulturskole 9.9.15 Vi ønsker alle våre elever og foreldre velkommen til foreldremøte i Steinkjer kulturskole!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google