Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Misjonstime Velkommen til dd.mm åååå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Misjonstime Velkommen til dd.mm åååå"— Utskrift av presentasjonen:

1 Misjonstime Velkommen til dd.mm åååå
Opplegget tar ca én klokketime time. Utviklet av: Marit Fauskanger Pedersen, Therese Lilleberg Holm og Sandra A. Flatøe (NMS U Trøndelag). Bearbeidet og redigert av Marit Mjølsneset.

2 Lek: Valgets kval Pizza er kjempegodt Jeg liker Justin Bieber!
Man må reise til Afrika for å bli misjonær Misjonsbefalingen gjelder alle kristne Dersom man er enig i påstanden, skal man reise seg opp. De som er uenige blir sittende.

3 Lek: Valgets kval Misjon handler BARE om å fortelle om Jesus
Alle kristne er misjonærer Jeg tror misjon skaper en bedre verden Gir ingen fasit nå, men vi vil snakke mer om noe av dette i løpet av denne timen.

4 Hva er egentlig misjon, da?
Ordet kommer av latinsk: sendelse Engelsk: oppdrag Hvilket oppdrag? Hvem har gitt det? Til hvem? Hvorfor? Får svarene senere.

5 Hva er det første du tenker når du hører ordet misjon?
Gamle damer Afrika Utlandet Spredning av Guds ord! Flanellograf Søndagsskole Påtrengende Manipulering Mennesker som ønsker å hjelpe Jesus Reise rundt og informere om religion At folk reiser til Afrika for å snakke med små afrikanere om Jesus Dårlig samvittighet Praktisk arbeid Bistand Pengeinnsamling Snakk sammen to og to om hva du tenker når du hører ordet ”misjon”. Deretter tar vi det i plenum. På lysbildet står svar som Sandra har fått av venner og kjente da hun spurte dem om dette. Vis disse etter konfirmantene har fått sagt hva de tenker.

6 Helt, helt i begynnelsen før alt, da skapte Gud jorden
Helt, helt i begynnelsen før alt, da skapte Gud jorden. Jorden var perfekt! Men så skjedde det noe.. Skyldefallet. Men Gud vil så gjerne være sammen med oss likevel. Men han er hellig, Han tåler ikke synd. Men Gud hadde en stålende idé. Korset: Han sendte Jesus. Jesus levde på jorden i 33 år. Han var snill mot alle, hjalp de fattige, gjorde syke friske, ba for folk. Han fortalte om Guds kjærlighet til oss. Så for Han til Himmelen. Men før det sa han noe. Misjonsbefalingen.

7 I hvilken bok i Bibelen står misjonsbefalingen?
Konkurranse I hvilken bok i Bibelen står misjonsbefalingen?

8 Misjonsbefalingen Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28,18-20

9 Hva er egentlig misjon, da?
Bruk rekvisitter for å forklare hva misjon kan være. Forslag til rekvisitter man kan bruke (se NMS U-boka ”Misjon” for flere ideer her): - Stafettbildet/stafettpinne - Hjertet - Globus - Bibel på et annet språk + Bibel på norsk - Kirke - Kristen bok + kristen cd - Refleks - Avis - Vannflaske - Pengebok Hjerte Misjon handler om at vi skal fortelle andre om Guds kjærlighet. Han ønsker å redde oss og frelse oss. Misjon eksisterer ene og alene fordi Gud elsker mennesker. Globus Misjonsbefalingen. Vi kristne skal gjøre alle folkeslag til disipler. Det vil si hele verden. Og det er ikke bare vi fra Norge som reiser til Mali eller andre land, men det er også andre som reiser til Norge. Og man kan drive misjon i eget land. Bibel Det er i Bibelen vi kan lese om Jesus og bli bedre kjent med han. Det er derfor en veldig viktig bok. I Norge har de fleste muligheten til å kjøpe en Bibel og lese i den på sitt eget språk. Mange folk i verden har ikke Bibelen på sitt eget språk. Derfor er det mange misjonærer som jobber med å oversette Bibelen til andre språk slik at flere kan lese den. (Demonstrer gjerne dette ved å gi en konfirmant for eksempel en gassisk bibel, og spør om vedkommende forstår det som står. Gi vedkommende så en norsk bibel og spør om det blir litt lettere nå.) Kirke Når flere har begynt å tro på Jesus så blir det behov for et sted hvor de kan samles til et fellesskap – til en kirke. Derfor er mange misjonærer med på å bygge kirker eller hjelpe kristne i andre land i byggingen av disse. Det er viktig for kristne å ha et fellesskap. Utdanning av prester og at folk kan gå på kurs for å lære mer om det som står i Bibelen. Bok+CD Misjon handler om å gi evangeliet videre. Å spre evangeliet gjøres ved å ha samtaler både med barn og voksne. Til samtalene kan forskjellig materiell benyttes. Ikke alle kan lese, så derfor er det viktig med cd/kassett. Avis Avisen kan symbolisere at misjon handler blant annet om å nå ut med de gode nyhetene som at det finnes en redning. Vi skal vise hvem Jesus er, og slik er vi på en måte journalister for Guds rike i verden. Vi skal informere om hva som skjedde på korset og hva det innebærer. Stafettbilde/pinne Før Jesus for opp til Himmelen, ga han disiplene misjonsbefalingen. Da var det som om de fikk en stafettpinne som er blitt gitt videre til nye kristne i 2000 år. Nå er stafettpinnen gitt videre til oss i 2013 som tror på Jesus for at vi skal fullføre oppdraget om at Gud skal forsone verden med seg og utbre sitt rike. Faderen sendte Sønnen, og nå sender Sønnen oss til den samme verden. Refleks Misjonsbefalingen virker kanskje stor og skummel, men vi må ikke glemme den siste setningen: At Jesus er med oss alle dager inntil verdens ende. Vi kristne går ikke i oss selv, men det er Den Hellige Ånd som er drivkraften i utførelsen av oppdraget. Vi kan derfor være trygge Vannflaske Her i Norge er det en selvfølge med rent og godt vann. Vi har jo masse vann – både til matlaging, bading og til og med vannkrig om sommeren. Men det er ikke alle land som har like god tilgang til vann som vi har. I Mali måtte en person gå mange timer for å hente vann før landsbyen fikk egen brønn. Da de fikk egen brønn, ble livet enklere fordi de sparer mye tid på å slippe å hente vann som er langt unna. Å være med å gi tilgang til rent drikkevann er en måte å vise nestekjærlighet på. Dette snakket Jesus mye om. Han lærte disiplene hvor viktig det var å hjelpe de fattige og elske sin neste som seg selv. Misjon handler også om livet her og nå, og at vi skal dele Jesu kjærlighet med mennesker. Vi skal dele både i ord og handling. Pengebok Vi kan være med å støtte misjonsarbeidet ved å gi penger. Og så er det viktig å være med å be for misjonærene og arbeidet de gjør. Vi kristne står sammen om å utføre misjonsoppdraget som Jesus har gitt oss. Gud vil være med oss enten om vi er misjonærer i Afrika, om vi ber eller gir penger, eller om vi forteller naboen vår om Jesus.

10 Hva er NMS? - Det Norske Misjonsselskap - Misjon siden 1842
- Misjonærer i 4 verdensdeler. Norges første misjonsorganisasjon. Foreninger, grupper, enkeltpersoner. Selvstendig innenfor Den norske kirke, redskap. Samarbeid med kirker og organisasjoner på fire kontinent. Ca 100 misjonærer utsendt. Visjon: en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land NMS U

11 Budskap Bistand Bygging De tre B’ene
NMS jobber uavhengig av nasjonalitet, kjønn, politisk syn, religiøs tro. Vil ivareta hele mennesket gjennom tre program Snakk sammen to og to om hva disse ordene betyr.

12 Budskap Forkynne og undervise evangeliet
Bygge og utvikle livskraftige menigheter Utfordre og motivere samarbeidskirker. Menighetsbygging og evangelisering

13 Bistand Diakoni og bistand.
Hva betyr bistand? Hjelp, støtte Lokalsamfunn, kvinners rettigheter, hiv/aids, menneskelige ressurser, selvstendig menighetsdiakoni. Bedre hverdagen for fattige, bidra til reelle valgmuligheter, bygge det sivile samfunnet.

14 Bygging Bygging: Omfatter prosjekter med fokus på menneskerettigheter og å gjøre menigheter og organisasjoner selvstendige. Kirker. Bygger organisasjoner og ledere. Viktig å driva misjon slik at kirken kan stå på eigne bein. Skal ikke ha en norskdrevet kirke.

15 Quiz I hvilken verdensdel ligger Etiopia?
Hva er offisielle språk i landet? Hvilke farger har flagget? Hva heter hovedstaden? Afrika, Amharisk, Addis Abeba

16 Etiopia Etiopia er en republikk nordøst i Afrika

17 Generelt om Etiopia 88 millioner innbyggere Mer enn 90 etniske grupper
Bekymringsfull menneskerettighetssituasjon Ett av verdens fattigste land -Etiopia har hele 88 millioner innbyggere som tilhører mer enn 90 forskjellige etniske grupper. Landet er ett av verdens fattigste og menneskerettighetssituasjonen her regnes som bekymringsfull. -Førstemann å finne ut om det står noe om Etiopia i Bibelen (søkefunksjon på mobilapp (YouVersion), søkefunksjon på bibel.no).

18 NMS i Etiopia NMS har vært til stede i Etiopia siden 1970.
På denne leiren samler vi inn penger til et landsbyutviklingsprosjekt som NMS samarbeider med Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesu om i Vest-Etiopia. Prosjektet jobber blant annet med temaene helse, likestilling, miljø og utdanning. Viss tid: Vise f.eks filmen «A walk to beautiful» (52 minutt om helsearbeid i Etiopia. Ikke laget av NMS, men omhandler en problemstilling NMS jobber mye med, nemlig fistulaskader) eller «Gender NMS» (4 minutt om NMS sitt likestillingsarbeid i Etiopia). Bare søk på YouTube. Viss det ikke er tid kan du bruke de neste to lysbildene med en historie fra landsbyutviklingsprosjektet (evt i tillegg til film). OBS: dette er samme historie som blir brukt i hoved-Power Point presentasjonen om Etiopia i sommerpakken, så viss ungdommene allerede har sett denne blir det repetisjon. Viss dette er tilfelle finnes det mange gode historier på prosjektets hjemmeside: som du kan bruke i stede.

19 Sufiya tilhører en muslimsk folkegruppe i Etiopia som inntil nylig ble behandlet som slaver. De fire første skoleårene måtte hun slutte flere ganger på grunn av for lite penger. Hun måtte i stedet samle ved, som familien solgte for å livnære seg. Det finnes som sagt mer enn 90 etniske grupper i Etiopia. Makt og tilgang på goder er svært ulikt fordelt mellom folkegruppene. Gruppen Sufiya er en del av holder til i avsidesliggende områder i Begi, helt vest i Etiopia. De fleste lever under svært kummerlige forhold, er fattige og har ofte de hardeste og dårligst betalte jobbene. Mange er analfabeter, har få utdanningsmuligheter og dermed liten innflytelse i samfunnet. Spesielt kvinnene er i en sårbar situasjon. Derfor satser Det norske misjonsselskap på å jobbe særskilt inn mot kvinner og jenter som tilhører disse undertrykte folkegruppene. Vi støtter barn og unge som kommer fra fattige familier med skolemateriell og økonomisk støtte slik at de kan fortsette skolegangen. Vi oppfordrer foreldre til å sende barna på skole, og belønner jenter som gjør det spesielt bra.

20 Et resultat av dette arbeidet er at Sufiya i dag er nesten ferdig på videregående skole i Begi, som den eneste i søskenflokken på syv. Gjennom landsbyutviklingsprosjektet fikk hun tilgang på skoleuniform og materiell, klær, sko, såpe og ikke minst muligheten til å gå på skolen hver dag. Sufiya har oppnådd mer enn hun turte å drømme om. Det er mulig fordi noen delte. Vi i Norge er så heldige at vi har råd til å dele med oss, og gi noen som Sufiya et verdig liv. På den måten kan DU ta del i Guds misjon for verden. Å støtte en jente i Etiopia med skolegang koster 1000 kroner per år.

21 Viss tid: Hold en paraply opp-ned
Viss tid: Hold en paraply opp-ned. Spør hva de tror man kan bruke denne til i Etiopia. Fortell at enkelte steder samler de inn penger (kollekt) på denne måten, ved å sende rundt paraplyene opp-ned. Gi lapper til konfirmantene og spør hva de sitter igjen med, hva som har gjort mest inntrykk på dem. Samle disse sammen i paraplyen. Trekk så et par lapper og les høyt. Dersom konfirmanten vil si hvem som har skrevet den, kan han få premie.

22 Hvem? Hvor? Hvorfor? Hvordan? Å være misjonær
Bilde: Bilde som kommer opp når man googler ”misjonær”. Fra barnemunn: ”En misjonær er en mann med hatt og koffert som leser Bibelen på dørsprekken til folk.” Hvem – alle kristne. Også de av oss her som er kristne. Hvor – over alt (OG NORGE) Hvorfor – Jesus sier det. Han har gitt oss en oppgave. Vi ønsker det. Gi mennesker mulighet til å høre de gode nyhetene, gi dem mulighet til å ta et valg. Hørt om Paulus? Første misjonæren, skrevet brev i NT. Rom Guds rike er til stede midt i blant oss og er tilgjengelig for alle. Men også noe som kommer. Dette må folk få vite om. Hvordan – be med venner på leir, klassekamerater, be, gi, vise det. Vi er ulike  ulike måter Der du er. I relasjonene du er i. Både ord og handling – begge deler like viktig. Jesus brukte begge deler. Viss tid: Demonster dette med 3 konfirmanter. Konfirmant 1 skal si at cola er godt. Konfirmant 2 drikker et glass cola. Konfirmant 3 drikker et glass cola og sier at cola er godt. Hvem får frem poenget best? Jesus sendte alltid to og to. Viktig å ha et kristent fellesskap. Det kan dere ha sammen der dere bor. Det er også fint å treffe andre. - leir - TMF

23 Lek: Valgets kval En må reise til Afrika for å bli misjonær
Misjonsbefalingen gjelder alle kristne Misjon handler BARE om å fortelle om Jesus Alle kristne er misjonærer Jeg tror misjon skaper en bedre verden Trolig vil flere reise seg nå. Andre tips dersom man har god tid: Server mat fra misjonslandet man skal prate om, lær en sang/dans, ha ”Vil du bli misjonær”


Laste ned ppt "Misjonstime Velkommen til dd.mm åååå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google