Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Kjeder av karbonatomer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Kjeder av karbonatomer"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Kjeder av karbonatomer
Organisk kjemi - Kjeder av karbonatomer

2 Organiske stoffer Alle stoff fra dyre- og planteriket blir kalt for organiske stoffer Alle andre stoff er uorganiske Organiske stoffer inneholder karbonatomer (noen få unntak) Noe som er spesielt med karbon er at det kan knytte til seg mange andre grunnstoff

3 Hydrokarboner Er organiske forbindelser som bare inneholder hydrogenatomer og karbonatomer Består av 3 grupper, der karbonatomene er knyttet sammen på ulike måter Alkan, alken og alkyn

4 alkan Har bare enkeltbindinger mellom karbonatomene (det vil si at ingen atomer deler mer enn et elektronpar) Hydrokarbonene har et fornavn og etternavn. Fornavnet sier hvor mange karboner stoffet inneholder, og etternavnet hvilken gruppe det er Eksempel: ETAN Fornavn: ET – betyr 2 karbonatomer Etternavn: an – betyr at det er et alkan

5 Alkanenes egenskaper Lengden (antall karbonatomer) avgjør om et hydrokarbon er gass, væske eller fast form. 1-4: Gass 5-17: Væske Mer enn 17: fast form Hydrokarboner har vannskrekk, dvs. at de ikke løser seg i vann (olje på sjøen) Polar (vann), upolar (hydrokarbon)

6 Alken og alkyn Alken Har en dobbeltbinding mellom 2 av karbonatomene i kjeden. Binder seg derfor til 2 færre hydrogenatom Alkyn har en trippelbinding mellom 2 av karbonatomene i kjeden. Binder seg til 2 fære hydrogenatom enn alken. Er bygget opp på samme måte som alkan, men med andre etternavn  -en og -yn

7 Alkoholer Har en oh-gruppe i stedet for et hydrogenatom
Finnes en alkohol for hvert hydrokarbon Er blandbar med vann pga de er polare Siden de har samme egenskaper er de en egen stoffgruppe Alkoholen har samme fornavn som hydrokarbonet, men med endelsen –ol

8 metanol Ch3oh Ble kalt tresprit fordi det tidligere ble lagd ved tørrdestillasjon av tre (varmet opp uten luft) Lages idag fra naturgass Svært giftig væske Dannes maursyre i kroppen hvis den drikkes.

9 etanol Alkohol som finnes i øl, vin og sprit
I industrien lages dette ved å la eten reagere med vann. Er også giftig, men får en person for mye vil han/hun sovne eller spy før det blir livsfarlig Store mengder over lang tid kan skade indre organer Viktig løsemiddel som brukes i parfyme og etterbarberingsvann

10 Flerverdige alkoholer
Alkohol kan inneholde to eller flere hydroksylgrupper (oh- gruppe) Vi kaller dem da toverdige eller flerverdige alkoholer Eksempel: Glykol (frostvæske, avising av fly) Glyserol (seig og tykk væske som brukes i sukkertøy og håndkrem)


Laste ned ppt "- Kjeder av karbonatomer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google