Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva er vår oppgåve i Bømlo?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva er vår oppgåve i Bømlo?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva er vår oppgåve i Bømlo?
Ein open og inkluderande idrett Kva er vår oppgåve i Bømlo? Presentasjon for - Medlemslaga 2009 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd

2 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Bremnes IL (29%) Bremnes Pistolklubb (1%) Bømlo Danseklubb (3%) Bømlo Hestesportsklubb (2%) Bømlo IL (10%) Bømlo Karateklubb (2%) Bømlo Motorsportklubb (3%) Bømlo OK (1%) Bømlo Sportsdykkere (4%) Bømlo Sykkelklubb (1%) Bømlo Kajakk Klubb (2%) Finnås Sportsklubb (8%) Foldrøy Idrettslag (3%) Gilje Allidrett (8%) Havglimt FK (1%) Moster Idrettslag (14%) Rubbestadneset IL (9%) 3527 medlemskap i 2008 (100% av medlemstal) under 20 år menn (30%), 805 kvinner (23%) over 20 år menn (28%), 679 kvinner (19%) Sjå hefte over idretten i Bømlo her >>

3 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité >> ”Idretten er, ved siden av skolen, samfunnets viktigste og største møteplass der barn og ungdom treffer voksne og eldre.”

4 Vi har samme lover, regler og verdier
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité >> Vi har samme lover, regler og verdier All aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, helse, felleskap, ærlighet Arbeidet i idretten skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd Basis lovnormer >> Bestemmelser om barneidrett >>

5 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Storting og Regjering
Idrettsforbund Norge Særforbund Særforbund Fylkesting og fylket Idrettskrets Hordaland Særforbund krets Særforbund krets Kommunestyre og administrasjon Idrettsråd Bømlo lag lag lag medlemmer personer

6 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Storting og Regjering
Idrettsforbund Norge Stortingsmeldinger >> Idrettspolitisk dokument (2007) >> Særforbund Særforbund Fylkesting og fylket Idrettskrets Fylkesdelplan (2008) Aktiv Kvar dag >> Handlingsplan (2008) >> Hordaland Særforbund krets Særforbund krets HANDLINGSPLAN Kommunestyre og administrasjon Idrettsråd Strategi (2008) >> Handlingsplan (2009) >> Idrett og fysisk aktivitet (2003) >> Bømlo lag lag lag medlemmer personer

7 gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Dei viktigaste områda for perioden er å: gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idrettspolitisk dokument Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar. Idrettspolitisk dokument >>

8 Presentasjon >>
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett å auke talet av medlemmer spesiell satsing på barn og unge, funksjonshemma og innvandrarar samt eldre. å auke kjennskapen til verdiane i idretten og korleis idretten påverkar samfunnet å auke satsinga på trener og leder utdanninga å auke idretten sin verdiskaping på Bømlo å auke aktivitetsnivået blant Bømlo sin befolkning i skulekvardag og i fritid å skape identitet til idretten i Bømlo Strategi Idretten i Bømlo vil i perioden prioritere Strategidokument – 2011 Dokument >> Presentasjon >> Strategi dokument

9 Finansiering av tippemidler Kulturskule Felles konsulent
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Finansiering av tippemidler Kulturskule Felles konsulent Fordele kulturmidler Fordele LAM Informere/rullere strategi Arrangere Idrettens dag Verdiarbeid Møte med medlemmane Delta på konferanse/samling Handlingsplan Årsmøtet i Bømlo Idrettsråd 2009 vedtok ein handlingsplan basert på strategien som idretten i Bømlo jobba fram og fekk vedtatt i 2008. Heile handlingsplanen finn du her

10 Kva vil din klubb gjere med Aktivitet Medlemmer Trenere Ledere
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Kva vil din klubb gjere med Aktivitet Medlemmer Trenere Ledere Kompetanse Anlegg Utstyr Samarbeidspartnarar Rammevilkår Samfunnsfaktor Verdiar Laga sine handlingsplanar Alle lag bør aktivt ta del i idrettsrådet sitt arbeid med strategi og gjennomføring av handlingsplan- Alle lag bør lage sin eigen handlingsplan basert på vår felles strategi. Mal for handlingsplan finn du her >>

11 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Samarbeid med kommunen NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene. Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. Veilederen er ikke ment å erstatte dialogen, men å bidra til å gi den enda bedre innhold, struktur og kvalitet. Les veilederen "Når én pluss én blir mer enn to".

12 Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo
Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo Idretten i Bømlo og Bømlo Kommune Idretten i Bømlo og Hordaland Idrettskrets Kontakt oss – bruk oss Idretten i Bømlo Takk for merksemda


Laste ned ppt "Kva er vår oppgåve i Bømlo?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google