Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Erfaringer fra TEFT v/Kjell Molven RF - Rogalandsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Erfaringer fra TEFT v/Kjell Molven RF - Rogalandsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Erfaringer fra TEFT v/Kjell Molven RF - Rogalandsforskning

2 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Målgruppe - Kompetansemegling Vanligvis små og mellomstore bedrifter (SMB) med liten erfaring i å samarbeide med FoU-miljø, liten erfaring i forskningsbasert utviklingsarbeid liten FoU-kompetanse Større foretak med tilsvarende kompetanse- og innovasjonsutfordringer søker et styrket samarbeid med ulike FoU-miljø bør ikke ekskluderes fra programmet kompetansemessige utfordringer og potensial for kunnskapsbasert nyskapning er avgjørende

3 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Utenfor målgruppen (Kompetansemegling) ”Bedrifter som kan få støtte til FoU-prosjekter, bør i utgangspunktet ikke omfatte ufødt næringsliv eller bedrifter helt i startgropa” ”Det er andre ordninger i virkemiddelapparatet som retter seg mot denne typen bedrifter”

4 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Hvilke bedrifter skal vi søke etter? Prioriteringer i TEFT: Søke etter ”gode bedrifter” med potensiale for FoU. Økonomisk sunne, klar strategi, god ledelse, faglig og teknisk ”på høyden”, osv I TEFT 1 – bare ”produksjonsbedrifter” Prioriteringer i Kompetansemegling: Bør beholde samme føringer som i TEFT mht ”gode bedrifter”, økonomi, strategi, ledelse, etc.?

5 www.rf.no _________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Trinn i TEFT-prosessen: Bedriftsbesøk Godkjenning v/programledelsen Teknologiprosjekt Forprosjekt Teknologiattaché: - Presentere programmet - Info om bedriften - produkter / marked / teknologi / økonomi / FoU-aktiviteter osv. - Mulige oppgaver for teknologiprosjekt Teknologiattaché: - Foranalyse - bedriftsdata - Utvikling av teknologi- prosjektet: - prioritere oppgave - beskrive oppgave - søke kontakt m/institutt - tilbud fra institutt Forsker v/institutt: Utføre oppgaven i henhold til forprosjekt / tilbud Kostnad for bedriften: Egen tidEgen tidEgenandel min. 25% Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk

6 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Hvor finnes informasjoner om aktuelle bedrifter? Kjenner bedrifter i egen region Institutter / forskere Etablere og bruke nettverk mot organisasjoner, etc. –Innovasjon Norge –Regionale avdelinger av NHO, bransjeforeninger (TBL) –Næringssjefer – fylkeskommune / kommuner –Næringshager / Næringsforeninger

7 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Hvor finnes informasjoner om bedrifter (forts.) Føringer fra strategisk næringsplan for regionen Databaser –Gule sider –Market Select – er et helt uvurderlig og nødvendig verktøy for å søke etter bedrifter i bransjer / kommuner / fylkesvis Internet / søkemotorer –Google

8 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Case: Søke etter bedrifter i Market Select –Fylke –Kommune –Bransje Hente tilleggsinformasjoner fra Internet Oppfølging i TEFT-databasen

9 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Hvordan ta første kontakt? E-post / brev Sende informasjon om programmet – med forslag om besøk Følge opp med telefonhenvendelse i ettertid for å avtale besøk eller Telefonhenvendelse for å informere og avtale besøk

10 www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Eksempler Informasjon om bedrift (Båsum Boring) –Market select –Internett –Beskrivelse av TP. Prosjekt med direkte tilknytning til Nydalen: Teknologievaluering og - utvikling for energibrønner Arbeidsplan


Laste ned ppt "Www.rf.no Erfaringssamling Forskningsbasert Kompetansemegling Planlegging av bedriftsbesøk Erfaringer fra TEFT v/Kjell Molven RF - Rogalandsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google