Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftsøkonomi Bedrifter kan ikke overleve uten at de skaper verdier for markedet og kundene Verdiene må skapes til lavere kostnader enn konkurrentene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftsøkonomi Bedrifter kan ikke overleve uten at de skaper verdier for markedet og kundene Verdiene må skapes til lavere kostnader enn konkurrentene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftsøkonomi Bedrifter kan ikke overleve uten at de skaper verdier for markedet og kundene Verdiene må skapes til lavere kostnader enn konkurrentene Verdier må skapes gjennom produkter og tjenester som er annerledes og bedre enn hos konkurrentene

2 Effektivitet Med effektivitet mener vi produktet eller tjenestens verdi eller nytte for brukeren Indre effektivitet: de indre forholdene i en virksomhet. Dette kan være bedrifter som bruker beste tilgjengelige teknologi eller med kompetansenivå som er godt tilpasset de oppgaver den skal utføre Ytre effektivitet er knyttet til virksomhetens markedsside. Bedrifter har stor ytre effektivitet dersom markedet verdsetter bedriftens produkter og tjenester gjennom å betale en god pris for dem

3 Produktivitet Produktivitet er knyttet til produksjonsmengde i forhold til ressursforbruket, for eksempel Produksjonsmengde pr arbeidstime Omsetning pr kvm gulvflate Avkastning på investert kapital

4 Ledelsens hovedoppgaver
En leders hovedoppgaver er firedelt 1) Planlegging 2) Organisering 3) Gjennomføring 4) Oppfølging og kontroll

5 Valg av selskapsform Selskapsform er er viktig virkemiddel for å nå bedriftens mål Næringslivsledere legger spesielt vekt på At de pådrar seg minst mulig økonomisk risiko At de pådrar seg minst mulig skatt Eksempler Enkelpersonsforetak Ansvarlige selskaper (ANS/DA) Aksjeselskap (AS og ASA)

6

7 Bedrifters regnskap Regnskapet er uten tvil den viktigste informasjonskilde når det gjelder økonomiske forhold i en bedrift De viktigste delregnskapene er: Balanse Resultatregnskap

8 Balanse – hva har man brukt pengene til og hvor kommer de fra?

9 Resultatregnskap

10 Analyse av regnskap Ut fra balansen og resultatregnskapet kan vi ofte si noe om den bakenforliggende økonomiske situasjonen i bedriften: Rentabilitet – er lønnsomheten tilfredsstillende? Likviditet – er vår betalingsevne tilfredsttilende? Soliditet – har bedriften evne til å bære tap før den går konkurs?

11 Rentabilitet To størrelser er spesielt aktuelle:

12 Totalrentabilitet

13 Egenkapitalens rentabilitet

14 Likviditet

15 Soliditet

16 APlussB Dental AS

17

18

19 Kapittel 3

20 APlussB Dental AS

21 APlussB Dental og Tannlab AS http://www. proff

22 Tannlab AS og AplussB AS


Laste ned ppt "Bedriftsøkonomi Bedrifter kan ikke overleve uten at de skaper verdier for markedet og kundene Verdiene må skapes til lavere kostnader enn konkurrentene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google