Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Melsom vgs!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Melsom vgs!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Melsom vgs!
Velkommen til Melsom vgs!

2 Hvem er vi? Vg1: Hvem er du som person og lærer og litt privatperson.. Kjør bli kjent øvelse. Tips finner du i heftet til Trine, styrkekort……..

3 Kontaktlærer Ansvarlig for klassen Formidle informasjon
Kontaktlærer Ansvarlig for klassen Formidle informasjon Minst 2 elevsamtaler i løpet av skoleåret Ansvarlig for kontakt skole – hjem Følge opp ditt/deres læringsutbytte Fraværsoppfølging Vurdere deg/dere i orden og atferd Ha oversikt over nødvendig informasjon om deg/dere og sørge for at denne overleveres til andre som må vite. Med mer…. FRIST Fortell kort hvem du er og hvilket ansvar du har for elevenes tid ved Melsom vgs. Presenter deg selv!

4 Skolen Medier og kommunikasjon Naturbruk
Skolen Medier og kommunikasjon Naturbruk Studiespesialisering med toppidrett hest Ca 300 elever Ca 60 ansatte FRIST: Informer kort om det tilbudet skolen har, antall ansatte og elever

5 Administrasjonen: LEDELSEN PÅ MELSOM: Rektor Roar Jenshagen
Administrasjonen: LEDELSEN PÅ MELSOM: Rektor Roar Jenshagen ELEVTJENESTEN: Studierektor Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen (rektors stedfortreder) Rådgiver Hilde Hermansen Sosialpedagogisk rådgiver Elisabeth M. Johansen Studierektor Linda Isolde Hiis (Alternativ opplæring) Studierektor Sigmund Olsen (Fellesfag, Studiespesialisering og MK) KONTORET: Torild Berentzen Studierektor Sindre Bjerkeseth (Naturbruk) Marianne Gryte IKT Servicedesk Driftssjef Ole Vetrhus (Gårdsdrift, Internat og Vedlikehold) Kontorleder Katrine Kongsteien FRIST: Hvem er hvem. Fortell kort om hvem som er hvem og hvor de holder til. Viktig å informere om kontoret og åpningstider fra 0800 – 1500 frem til 1. september. Etter 1. september 0800 – 1545.

6 Gjennomgå timeplanen Tider Midttime Fag Busstider 07.04.2017
FRIST: Del ut timeplanene. 180814 Gjennomgå: Tider Busstider. (Se VKT APP) Kontakttimen Midttime Gi den enkelte elev mulighet til en mer fleksibel bruk av skoletiden til egen læring Stimulere den enkelte elev til å ta større og mer selvstendig ansvar for eget læringsarbeid Ivareta elevenes ulike læringsbehov ved at elevene kan velge arbeidsform, nivå, bruk av veiledning og støtte Mulighet for å få ekstraundervisning i fellesfag. Må melde ønske og behov til kontaktlærer. Det er rådgiver med faglærer som avgjør. Legge til rette for mer varierte arbeidsformer ved skolen Muligheter til å få gjort lekser i skoletiden Lese fagtekster Hvilke fag de har. Utstyr KALENDEREN I ITL er arbeidsplanen din!!!!

7 Prosjekt til fordypning
Prosjekt til fordypning Hvem skal ha hva? Absolutt siste frist for å ombestemme seg er fredag 6. september!! Frist: ASAP!! Hva er prosjekt til fordypning? Skriv på oppropslisten hvilket PTF-tilbud de vil ha!

8 De første dagene…. Bøker, Pcer, IKT opplæring….. 07.04.2017
FRIST: Gå igjennom opplegget for de første dagene. IKT reglementet! Vis til dette og understrek at Pcen er skolens eie og at elevene kun leier den av oss. Det er vi som bestemmer hva den kan brukes til osv. ALLE ELEVER MÅ BRUKE BOKBIND – DET KAN BLI SVÆRT KOSTBART!

9 Informasjon fra skolekontoret
Informasjon fra skolekontoret Lånekassen Skolebevis FRIST:

10 Skolejakke Se bestillingsskjema for informasjon. Deles ut til elevene. Frist for bestilling står på skjema.

11 Påbud om bruk av sikkerhetsutstyr i undervisning med hest
Påbud om bruk av sikkerhetsutstyr i undervisning med hest Del ut eget brev fra rektor. Kopi av brevet er også i brosjyren. Frist

12 Diverse skjema De som ikke har sendt inn div. skjema må henvende seg til skolekontoret snarest. Ingen får utlevert Pcer og bøker før papirene er levert Kontaktlærer gir beskjed til de dette gjelder. Del ut ufullstendig utfylte skjema til de dette gjelder. FRIST:

13 Parkering/ røyking/ snusing
Parkering/ røyking/ snusing Elever skal kun parkere på plasser som er avsatt til formålet Røyking og snusing er forbudt på skolens eiendom. Frist:

14

15 Orden i klasserommet Ordensansvarlig Bokskap
Orden i klasserommet Ordensansvarlig Bokskap 100 kroner pr år, må betales kontant på kontoret. leies på kontoret. Egen avtale må signeres før du tar et skap. Du må ha din egen hengelås Kontrakt fåes på kontoret eller finnes på hjemmesiden- Frist: LAG LISTE OVER ORDENSANSVARLIGE ELEVER OG HENG OPP LISTE I KLASSEROMMET!

16 FRAVÆR OG MOBIL SKOLE FRIST:

17 Midt i første halvår, til jul og midt i andre halvår vil vi kåre klassen med minst udokumentert fravær og færrest anmerkninger. PREMIE: Kino og pizza på alle i klassen. Frist:

18 Utdeling av informasjon om kartlegging i matematikk, lesing og engelsk
Utdeling av informasjon om kartlegging i matematikk, lesing og engelsk (Kun vg1) FRIST: Del ut brev fra direktoratet og be elevene ta dette med hjem til foresatte

19 Startsamtalen Vi vil bli kjent med deg! 07.04.2017 FRIST:
Skjema finnes på skolens hjemmeside

20 Kontakttimen Fravær Hva skjer’a de neste ukene? Elevrådets saker
Kontakttimen Fravær Hva skjer’a de neste ukene? Elevrådets saker Saker fra kontaktlærermøtet Læringsmiljøet Undervisningen Andre saker fra elevene i klassen FRIST: Første kontakttime Når er kontakttimen. Understreke at dette handler om elevmedvirkning og egeninteresse.

21 Elevrådet Hva jobber elevrådet med? Valg av elevrådsrepresentant.
Elevrådet Hva jobber elevrådet med? Valg av elevrådsrepresentant. Frist: Første kontakttime. Frist for valg av tillitsvalgt og vara er 5. september. (Endelig.) Elevrådsvalget er mandag 8. september.

22 Se på skoleruta og aktivitetsplanen
Se på skoleruta og aktivitetsplanen Viktige datoer Høstferie Juleferie Vinterferie Påskeferie FRIST: Første kontakttimen

23 Stryking av fravær fra vitnemålet og kompetansebeviset
Stryking av fravær fra vitnemålet og kompetansebeviset Kun fravær etter den tredje dagen du er fraværende kan strykes Du må søke og dokumentere fraværet umiddelbart etter at fraværet har vært. Bruk skjema du finner på kontoret. Lever utfylt skjema med vedlegg til kontaktlærer Du kan kun få strøket 10 dager fravær pr skoleår. Frist: Frist før høstfeire Tilpassing for toppidrettselever

24 SKOLEJAKKE 07.04.2017 Frist: Første kontakttime.
Frist for valg av tillitsvalgt og vara er 5. september. (Endelig.) Elevrådsvalget er mandag 8. september.

25 BOKSKAP 07.04.2017 Frist: Første kontakttime.
Frist for valg av tillitsvalgt og vara er 5. september. (Endelig.) Elevrådsvalget er mandag 8. september.


Laste ned ppt "Velkommen til Melsom vgs!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google