Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS
Miljøfyrtårn Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS

2 Starten Tor Jusnæs i HANSEN & JUSTNÆS AS MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET
“Jeg har noen miljøsvin på skogen, hva gjør jeg nå ? “ “Når jeg har “ryddet opp” vil jeg ha et synlig bevis på dette !” MILJØFYRTÅRN - SERTIFIKATET

3 Historikk 1996: LA-21 prosjekt i Kristiansand kommune
1997: Miljøfyrtårn markedsføres på Landsbasis 1999: Tilskudd fra SFT – muliggjør videre satsing 2000: Etablert som Nasjonalt program. Støttes av MD : Programmet høster stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt 2003: Anerkjent som nasjonal miljøsertifiseringsordning 2004: Nasjonal stiftelse 2007: Skal drives uten driftsstøtte

4 Aktørar Verksemder Kommunene Konsulentar Miljøfyrtårnkontoret
Sertifisering, oppfølging av verksemder, marknadsføring Konsulentar Miljøanalyse - pådrivar marknadsføring Verksemder Tiltak før sertifisering og vedikehald av system Miljøfyrtårnkontoret Utvikling og drift. Vegleiing og kurs. Nasjonal markedsføring. Styret i Stiftelsen Miløfyrtårn: NHO, LO, Bedriftsforbundet, HSH, KS, kommunar Organiseringa av arbeidet fordelt på dei ulike aktørane. Miljøfyrtårn sentralt: Utvikling og drift av ordninga. Kurs og godkjenning av sertifisørar og konsulentar Konsulentar: Guidar verksemdene fram til sertifisering. Kommunar: Sertifiseringsmyndigheit og lokal adminsitrator Fylkeskommunen har kome inn i fjor og er pådrivar overfor mindre kommunar og er sertifiseringsmyndigheit for kommunale verksemder. Verksemder: Gjennomgang av veksemd og oppfylling av bransjekrav. Vedlikahalde systemet og stadig forbetring

5 Miljøfyrtårn og HMS Miljøfyrtårn Avfall Innkjøp Energi HMS-systemet
Miljøfyrtårn bygger på bedrifta sitt HMS-system Tre pilarar, avfall, energi og innkjøp som er stommen i Miljøfyrtårn

6 Miljøfyrtårn er miljøstyring
ISO Store verksemder Minstekrav - Lova Resertifisering kvart år Krav til stadig forbetring Ca 750 Miljøfyrtårn Minstekrav - Bransjekrav Små og mellomstore verksemder Miljørapport Resertifisering kvart 3. år Nesten 3000 Miljøfyrtårn er Miljøstyring Dei to store i Norge er ISO og Miljøfyrtårn

7 Sertifiseringsstigen
Miljøprestasjon Omfattande Enkel EMAS/ ISO14001 Miljøfyrtårn HMS, Internkontroll Yterligare miljøforbetringar Ulike kontrollsysem i forhold til miljøprestasjon og omfattning

8 Kva er miljøstyring Eit konsernovergripande redskap for å hjelpa verksemder til å arbeide meir systematisk med miljøforbedringar Mål: realistisk måloppnåing og kontinuerlig forbetring Forventa resultat: redusert belasting på miljøet, driftskostnadar og sjukefråvær Når målsettingene er oppnådd, set ein nye målsettingar for å bli enda bedre Sertifisering – tredjeparts bevis på måloppnåelse Miljøfyrtårn er Miljøstyring Dei to store i Norge er ISO og Miljøfyrtårn

9 Praktiske konsekvensar
Ressurs- og energibruk: bruke mindre og følge opp bruken Miljøhensyn ved innkjøp: sette miljøkrav og påvirke leverandører HMS: fokus på arbeidsmiljø, inneklima og nærvær Avfall: Kildesortering og minimering av avfall Resultat: auka trivsel, bedre økonomi og bedre miljø Praktiske konsekvensar av å innføre miljøledelse

10 Avfallsminsking

11 Miljøfyrtårn i Bergen Stor oppsving i interesset. 40 nye Miljøfyrtårn i Bergen 2009. Endå større auke neste år pga. sertifisering av kommunale einingar. Ca 60 stk (totalt 160 på to år) og truleg endå fleire private enn i fjor.

12 Miljøfyrtårn i Norge Når det gjeld for heile Norge ser ein og at det er blitt ein reel oppsving i 2009 sjølv om stigninga her har vore litt meir stabil over tid. Fordobling frå 2008 til 2009.

13 Miljøstyring i Bergen Bystyret vedtok å innføre miljøstyring i heile organisasjonen. Miljøfyrtårn ISO 1400, Grønt flagg Dette skal bidra til at miljøhensyn systematisk blir ivaretatt og rapportert gjennom kommunens sitt ledelses- og rapporteringsverktøy - balansert målstyring. Kva trur vi blir resultatet 7 av 10 ansatte i Bergen kommune vil arbeide for å miljøsertifisere egen avdeling (opinion 2005) Bystyret vedtok å innføre miljøledelse i hele kommunens organisasjon ved at alle kommunale enheter miljøsertifiseres Ved å innføre miljøledelse skal kommunen sikre at miljøhensyn systematisk blir ivaretatt og rapportert gjennom kommunens eget ledelses- og rapporteringsverktøy - balansert målstyring. Miljøsertifisering bidrar positivt til kommunens omdømmebygging og reduserer miljøbelastingen av kommunens egen drift, samt være et positivt bidrag til å redusere både sykefravær og driftskostnader. 7 av 10 ansatte i Bergen kommune vil arbeide for å miljøsertifisere egen avdeling (opinion 2005)

14 Resultat Rådhuset miljøfyrtårn 17.desember
20 skular som er blitt grønt flagg

15 ”Når resultat i fellseskap!”
Visjon ”Når resultat i fellseskap!”

16 Ytterligare informasjon
Andre informative nettsteder:


Laste ned ppt "Nasjonal sertifiseringsordning med basis i HMS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google