Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en foreldrekontakt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en foreldrekontakt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en foreldrekontakt?
Mange er usikre på hvilken rolle de har som foreldrekontakt. Foreldrekontaktene velges på et foreldremøte og ”jobber” på klasse/gruppenivå. Det er på dette nivået grunnlaget for et godt hjem-skole-samarbeid legges. Det er ingen regler for hvor mange foreldrekontakter som skal velges, men det anbefales å velge to foreldrekontakter og to vara. Velg både mødre og fedre og foreldre til jenter og gutter. Arbeidet er mye lettere hvis disse fire jobber sammen som et team. Foreldrekontaktene har taushetsplikt. Se §13 i forvaltningsloven.

2 Foreldrekontakten Har en to-delt rolle:
Være en pådriver og tilrettelegger av foreldresamarbeidet i klassen i samarbeid med kontaktlærer Være foreldrenes tillitsvalgte –representere alle foreldre ”Foreldrekontakten er lærerens viktigste samarbeidspartner” Som foreldrekontakt er det viktig at dere ikke skal gjøre alt, men koordinere det dere har blitt enige om å gjøre. Bruk tid sammen med kontaktlærer og snakk om roller og forventniger. Selv om dere skal være en representant for alle foreldrene, er det ikke nødvendig at alle er enige om hvilke saker dere skal jobbe med. Lag en prioriteringsliste på foreldremøtet, og få de foreldrene som har foreslått tiltak til å ta ansvar. Lag en foreldrebank i samarbeid med kontaktlæreren.

3 Spørsmål til diskusjon i grupper
Hva forventer jeg som foreldrekontakt av skolen? Hva kan skolen forvente av meg? Hva forventer de andre foreldrene av meg/oss og hva forventer jeg/vi av dem? Noter det dere kommer frem til på en flip-over, på en overhead, transparent eller på pc’en. Bruk det som et utgangspunkt for en diskusjon på et foreldremøte.

4 Hva? Lage en plan for hjem-skole-samarbeidet i samarbeid med kontaktlæreren Sørge for god informasjonsflyt og samarbeid med FAU Planlegge og organisere foreldremøtene i samarbeid med kontaktlæreren Planlegge og organisere sosiale aktiviteter i samarbeid med elevrådsrepresentanten Start skoleåret med et møte med kontaktlærer og bli enige om hva dere skal gjøre i løpet av skoleåret. Ta utgangspunkt i skolens årshjul og klassens/gruppens behov. Læreren har god kunnskap om elevene og foreldrene i klassen, og dere kan sikkert fylle ut med den kunnskapen dere har. Foreldremøtene skal være preget av dialog, bli enig med kontaktlæreren om innholdet. For tips om gjennomføring av foreldremøtene, se heftet ”Foreldremøter” som kan bestilles på

5 Hvordan? Sørge for god informasjonsflyt mellom foreldrekontaktene og de andre foreldrene i gruppen/klassen Sørge for samarbeid om læringsmiljøet i gruppen/klassen E-postadresser Tlf. og adresse til både mor og far Det er viktig at kommunikasjonen ikke bare går fra foreldrekontaktene til de andre foreldrene, men at foreldrene tar kontakt med foreldrekontaktene hvis det er noe de vil ta opp. Ha en lav terskel for kontakt.

6 Hva? Bidra til at nye foreldrekontakter blir valgt
Informere nye foreldrekontakter i samarbeid med FAU/skolen Ta kontakt med nye foreldre Skolen må ha rutiner for å informere foreldrekontaktene når de får informasjon om en ny elev i klassen slik at foreldrekontaktene kan ta kontakt.

7 Hvordan? Alle skoler bør ha en plan for hjem-skole-samarbeidet
Informasjonsflyten mellom de ulike partene og samarbeidsorganene i skolen er viktig Rektor presenterer skolens plan


Laste ned ppt "Hva er en foreldrekontakt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google