Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HiO HiAk Prosessen. Litt historikk September 2008: Styrene ved begge institusjoner vedtar å ”utrede og klargjøre ulike sider ved at HiO og HiAk går sammen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HiO HiAk Prosessen. Litt historikk September 2008: Styrene ved begge institusjoner vedtar å ”utrede og klargjøre ulike sider ved at HiO og HiAk går sammen."— Utskrift av presentasjonen:

1 HiO HiAk Prosessen

2 Litt historikk September 2008: Styrene ved begge institusjoner vedtar å ”utrede og klargjøre ulike sider ved at HiO og HiAk går sammen til en institusjon” –Styringsgruppe nedsettes Intensjonsavtale vedtas i styrene i oktober 2008 –Likeverdige parter –Eksisterende campus videreføres og videreutvikles

3 April 2009: Innstilling fra prosjektgruppe (12 medl) nedsatt av styringsgruppe September: Høringsfrist for innstilling Oktober 2009: Vedtak i begge styrer om videre arbeid mot fusjon 1. august 2011 –Foreløpig søknad til KD –Ny styringsgruppe for prosjektet nedsettes

4 Utredningsarbeidet Styringsgruppe følger prosjektet på vegne av styrene –Prosjektsekretariat med tilsatt prosjektleder Prosjektgruppe bestående av lederne for utredningsgruppene – ledes av prosjektleder Referansegruppe – bidra til helhet og forankring av prosessen

5 Utredningsgrupper 6 utredningsgrupper –Strategi og universitetssatsing Høringsfrist 27.mai –Styring og ledelse på institusjonsnivå vedtatt mai 2010 – valgt rektor under institusjonsnivå: høringsfrist 31. oktober – tilsatte dekaner –Faglig organisering. Høringsfrist 31. oktober – 4 fakultet –Administrativ organisering. 17. des. Høringsfrist 17.2.2011 – Etterutdanning og oppdragsvirksomhet. Høringsfrist 31. oktober –IKT. Høringsfrist 17. 2. 2011

6 Administrativ organisering UADM +10 arbeidsgrupper + undergruppe 2 utviklingsprosjekter –Felles kommunikasjonsstrategi –Felles vev-løsning 3 grupper berører oss: –Bibliotek og læringssenter –Forskningsadministrasjon –Vev-gruppe. IKT – blitt egen utredningsgruppe 3 faser: 1.Driftskritiske tjenester – hva må være på plass 1.8.2011? 2.Prosessbeskrivelser – sterke/svake ledd 3.Forslag til ny organisering

7 Gruppa består av 3 bibl fra hver inst. + 2 arbeidstakerrep. (bibliotekarer) + 1 studentrepresentant + Lars Egeland (fra høst 2010) 2 undergrupper (til nå) –Kartlegge digitale abonnement/tilganger –Kartlegge reglement ift brukerne Bibliotek og læringssenter

8 Biblioteket på HiAk Bibliotek og forskningsadministrasjon 13,5 ansatte 10 bibliotek + 2 studentvakter 1 (50% + 30%+ 20%) skriftserieredaksjon 50% jurist Bibsys + Forskdok + Brage Swets som tidsskriftsleverandør

9 Læringssenteret HiO 3 læringssentre 40 tilsatte Læringsdirektør med stab –Prosjekter: LatinaLab, Skriveverksted Av-tjeneste Bibsys + Frida + Oda (eget system basert på DSpace) Ebsco som tidsskriftsleverandør

10 Driftskritiske forhold –Må være på plass 1.8.2010 Felles base i Bibsys –Felles låntakerregister og lånekort/adgangskort Navn på institusjonen/enhetene –Bør være på plass 1.8.2010 Felles Web-sider (avhengig av overordnet web) –Utsettes til 1.1.2012 Felles tilgang til e-ressurser (avhengig av budsjett)

11 Videre arbeid Bidrag til rapport om administrativ organisering –Ut på høring 17. des. Frist 17. feb.2012 –Styrebehandles april 2012 Felles personalseminar bibliotek/læringssenter i november 2010

12 Stemning på HiAk Mange muligheter for å bli bedre, dekker hele ”oslo- regionen” Men: Uungåelig fusjon Har det egentlig bra som vi har det Redde for å bli spist av HiO –Mer byråkrati –Stor og tung organisasjon

13 Høringsuttalelsen, LSB Direkte under høgskoledirektør –Fakultetsuavhengig –Gir service til kjernevirksomheten forskning og undervisning –Inkludere alle tjenestene vi har i dag (AV, LATINA, 1. bibl.prog –Ha ansvar for rapportering og kvalitetssikring i CRISTIN/NS –Videreutvikle forskningsstøtte, universitetsbibliotekarer på PhD –Campusledelse

14 Nåsituasjon Nytt navn: Læringssenter og bibliotek, LSB Felles ledermøter 2 undergrupper: Bibsys og anbud på digitale ressurser

15 Desember 2010: Endelig vedtak om fusjon og 4 fakultet: –Helsefag, Lærerutdanning, Samfunnsfag, Teknologi, kunst og design 21 institutter

16 Videre Antall administrative direktører? Styremøte 17. mars Innplassering av stillinger starter –Kartleggingssamtaler –Rettskrav på stillinger –Nærmeste leder innplasserer –Omstillingssamtaler

17 Videre Ingen endring i arbeidsforhold i høst Foreslått stillingsstopp fra 28.2.11 Virksomheten skal gå som normalt

18 HIO HiAk Omstillingsservice http://www.hiakhio.no/Omstillingsservice


Laste ned ppt "HiO HiAk Prosessen. Litt historikk September 2008: Styrene ved begge institusjoner vedtar å ”utrede og klargjøre ulike sider ved at HiO og HiAk går sammen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google