Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra ord til liv April 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra ord til liv April 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra ord til liv April 2010

2 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“ (Joh. 11,25).

3 Jesus uttalte disse ordene da Lasarus fra Betania var død og gjenoppstod på den fjerde dag.

4 Lasarus hadde to søstre, Marta og Maria
Lasarus hadde to søstre, Marta og Maria. Straks Marta så Jesus komme, løp hun ham i møte og sa til ham: “Herre, hvis du hadde vært her, var ikke min bror død!”

5 Og Jesus forkynte: “Jeg er oppstandelsen og livet: Den som tror på meg, skal leve, selv om han dør; og enhver som lever og tror på meg, skal aldri dø”.

6 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“

7 Jesus vil få folk til å forstå hvem han er
Jesus vil få folk til å forstå hvem han er. Han eier det mest verdifulle gode: Livet, det Livet som ikke dør.

8 I Johannesevangeliet sier Jesus likeledes: “Likesom Faderen har Liv i seg selv, har han gitt Sønnen å ha Liv i seg” (Joh. 5,26) Og Jesus, som eier Livet, kan formidle det.

9 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“

10 Også Marta tror på oppstandelsen: “Jeg vet at han skal oppstå på den siste dag”.

11 Jeg er Oppstandelsen og Livet” lar Jesus henne forstå at hun ikke må vente på fremtiden for å håpe på oppstandelsen fra de døde.

12 Allerede nå er han, for alle troende, dette guddommelige Livet, som ikke kan uttrykkes i ord, det evige Livet som aldri dør.

13 Hvis Jesus er i dem, hvis han er i deg, skal du ikke dø
Hvis Jesus er i dem, hvis han er i deg, skal du ikke dø. I den troende har dette Livet, som er helt forskjellig fra våre menneskelige kår, den samme natur som hos den oppstandne Jesus.

14 Og dette guddommelige Livet, som allerede eksisterer i deg, vil åpenbare seg til fulle på den siste dag, da du skal delta med hele ditt vesen i oppstandelsen.

15 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“

16 Disse ord fra Jesus motsier visserlig ikke at den fysiske død er en realitet, men denne fører ikke til at man taper det virkelige Livet. Døden fortsetter å være, for deg som for alle, et enestående møte, sterkt og kanskje skremmende. Men den tilsier ikke lenger at tilværelsen er meningsløs, den betyr ikke lenger at livet er absurd, et nederlag, enden på din eksistens. Døden vil ikke lenger være en virkelig død for deg.

17 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“

18 Og dette Livet som ikke dør, når ble så det født i deg
Og dette Livet som ikke dør, når ble så det født i deg? I dåpens øyeblikk. Det mottok du det udødelige Livet av Kristus, til tross for at du er en menneskelig skapning som er kalt til å dø. Faktisk mottok vi gjennom dåpen Den hellig ånd som oppreiste Jesus fra de døde.

19 Vilkåret for å motta dette sakramentet er din tro, som du har erklært, personlig eller representert ved dine faddere.I episoden om Lasarus`oppstandelse presiserte Jesus da han snakket til Marta: “Den som tror på meg, skal leve selv om han dør ... Tror du det?” (Joh.11,26)

20 Svaret på dette spørsmålet, “tro”, er av stor betydning: Det vil ikke bare si at man godtar sannhetene Jesus åpenbarer, men at man slutter seg til dem med hele sitt vesen.

21 For å eie dette livet må du derfor si ditt ja til Kristus
For å eie dette livet må du derfor si ditt ja til Kristus. Det vil si slutte deg til hans ord, hans bud, leve etter dem. Jesus har fastslått: “Den som holder fast på mitt ord, skal aldri i evighet kjenne døden” (Joh.8,51).Og Jesu lærdom finnes oppsummert i kjærligheten. Det er derfor ikke mulig at du ikke blir lykkelig: Livet er i deg!

22 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“

23 I denne perioden da vi forbereder oss på å feire påske, la oss anstrenge oss for å vende om og uten opphør fornye oss, søke henimot kjærligheten som fører til at vi dør for oss selv, slik at Kristus, den Oppstandne, kan leve i oss fra nå av.

24 “Jeg er Oppstandelsen og Livet.“(Joh. 11,25).
“Fra Ord til liv”, månedlig utgave av Focolare bevegelsen. Tekst: Chiara Lubich, Løyout: Anna Lollo i samarbeid med don Placido D’Omina (Sicilia - Italia) Teksten til «fra ord til liv» blir oversatt til over 96 språk og dialekter og spres verden over.   På internet: Oversatt i forskjellige språk:


Laste ned ppt "Fra ord til liv April 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google