Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-c Britt Unni Wilhelmsen 2004-1 DET NYTTER Å FOREBYGGE Dr.philos Britt Unni Wilhelmsen Høgskolen i Bergen Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-c Britt Unni Wilhelmsen 2004-1 DET NYTTER Å FOREBYGGE Dr.philos Britt Unni Wilhelmsen Høgskolen i Bergen Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-1 DET NYTTER Å FOREBYGGE Dr.philos Britt Unni Wilhelmsen Høgskolen i Bergen Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken

2 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-2 FMR 100 år i 2004 AGENDA Målgrupper og arena for tiltak Strategi for tiltak Erfaringer Anbefalinger

3 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-3 Målgrupper Det er viktig å være i forkant. Vi må nå – Barn og unge som ikke har hatt sin alkoholdebut – Unge som har begynt å eksperimentere med alkohol

4 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-4 Hovedarena for tiltak I skolen når vi hele alderskull. Viktige primære målgrupper er barn/unge på – Mellomtrinnet (5.-7.klasse) – Ungdomstrinnet (8.-10.klasse)

5 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-5 Strategi for tiltak Påvirke årsaker til debut ved å bruke – Aktive læringsformer – Lokaltilpassing – Ansvar – Sosialisering – Samarbeid

6 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-6 1. Aktive læringsformer Engasjerer og motiverer målgruppen Lar målgruppen være aktiv i læringsarbeidet - stille kritiske spørsmål og vurdere løsninger lokalt Bruker gruppeledere/ smågrupper Lar lærere være veiledere Fokuserer på læringsprosesser som det viktige

7 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-7 2. Lokaltilpassing Rusatferd foregår lokalt – ”Unge og rus” lar de unge - gripe fatt i lokale problemer - problematisere lokale forhold - utvikle sosialt støttende miljø

8 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-8 3. Ansvar Tiltaket ”Unge og rus” gir unge ansvar - ved smågruppearbeid/ gruppeledere - gjennom utvikling av ’vår mening’ -gjennom formidling av ’vår mening’ til en valgt målgruppe

9 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-9 4. Sosialisering ”Unge og rus” har som mål å la det bli ’in’ å være restriktiv til bruk av alkohol - utsette debut - redusere eksperimentering

10 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-10 5. Samarbeid ”Unge og rus” forutsetter at gjennomføringen av tiltaket skjer i et samarbeid mellom skole og foreldre/ foresatte - to foreldremøter - kontrakt som utvikles i samarbeid (foreldre-foreldre og foreldre-barn)

11 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-11 Erfaringer Ansvar på kommune- og skolenivå Opplæring av lærere og gruppeledere Ressurser til kvalitetssikring av tiltak: – opplæring – evalueringer og videreutvikling

12 -c Britt Unni Wilhelmsen 2004-12 Anbefalinger Vi må kvalitetssikre rusforebyggende tiltak – teoretisk grunnlag for valg av tiltak – strategi for gjennomføring av tiltak Vi må forplikte oss på – sentralt, regionalt og kommunalt nivå – utdanningsnivå


Laste ned ppt "-c Britt Unni Wilhelmsen 2004-1 DET NYTTER Å FOREBYGGE Dr.philos Britt Unni Wilhelmsen Høgskolen i Bergen Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google