Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg er ikke god nok for Gud!”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg er ikke god nok for Gud!”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg er ikke god nok for Gud!”
”Jeg er god nok for Gud!” ”Jeg er ikke god nok for Gud!” - Hvilke av disse to setningene synes du best passer med Bibelens budskap, og hvorfor?

2 ”Gud elsker meg slik jeg er.” ”Gud er fornøyd med meg.”
”God nok for Gud?” ”Gud elsker meg slik jeg er.” ”Gud er fornøyd med meg.” ”Gud aksepterer meg.”

3 ”God nok for Gud?” Romerne 7,14-24
For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er av kjøtt og blod, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i min menneskenatur, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre (fullføre) det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden (at jeg ikke kan annet enn å gjøre det onde). For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme!

4 ”God nok for Gud?” Hvor god er du, egentlig? 2. Mos.20,3-17:
* Du skal ikke ha andre guder enn meg. * Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. * Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. * Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! * Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.  * Du skal ikke slå i hjel.  * Du skal ikke bryte ekteskapet.  * Du skal ikke stjele. * Du skal ikke vitne falskt mot din neste.  * Du skal ikke begjære din nestes hus. * Du skal ikke begjære din nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe annet som hører din neste til. 

5 ”God nok for Gud?” Dagens dårlige nyhet…………….
Du er IKKE god nok for Gud.

6 Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre!
”God nok for Gud?” Romerne 7,25 Gud være takk, ved Jesus Kristus, vår Herre! Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med min menneskenatur. Romerne 8,1-3 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskenaturen, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig menneskes lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i oss.

7 ”God nok for Gud?” Romerne 8,3
”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet…”

8 ”God nok for Gud?” Romerne 8,3
”… det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet.”

9 ”God nok for Gud?” Dagens gode nyhet…………….
Jesus er god nok for Gud! Det er godt nok for Gud! Du er god nok for Gud … … i Jesus Kristus!

10 ”God nok for Gud?” Romerne 3,21-23
”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.”


Laste ned ppt "”Jeg er ikke god nok for Gud!”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google