Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde 01 Barnehager 1.Mål Hovedmål: – Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av det året det søkes barnehageplass, skal tilbys plass innen 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde 01 Barnehager 1.Mål Hovedmål: – Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av det året det søkes barnehageplass, skal tilbys plass innen 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programområde 01 Barnehager 1.Mål Hovedmål: – Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av det året det søkes barnehageplass, skal tilbys plass innen 3 måneder i høstsemesteret, og innen 4 måneder i vårsemesteret. – Barnehagedekningen i Drammen kommune skal ligge på snittet for ASSS- kommunene innen 2014. – Kvaliteten på tjenesten skal ligge over landsgjennomsnittet. Delmål: – Tilstrekkelig med barnehageplasser i forhold til hovedmålet om plass innen 3 måneder / 4 måneder. – Drive et aktivt rekrutteringsarbeid for å få flere barn i barnehage – Resultatet fra brukerundersøkelsene skal ligge over landsgjennomsnitt. – Pedagogdekning i perioden skal være i henhold til barnehageloven. Resultater/indikatorer: – ASSS-tall med hensyn til barnehagedekning. – Kvalitet, andel ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet.

2 Programområde 01 Barnehager 2. Situasjonsvurdering Status: – Rett til barnehageplass er innfridd. Det tildeles plass til søkere som ikke har rett til plass. – Barnehagedekning: 1-2 år 3-5 år – Brukertilfredsheten ligger under landsgjennomsnittet i kommunale barnehager – Per august er det 20 personer på dispensasjon fra utdanningskravet.

3 Programområde 01 Barnehager 20082009Gj.snitt ASSS Kr.sand 2009 Fr.stad 2009 Sandnes 2009 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 83,38587,18985,985,5 Andel 0 åringer med barnehageplass6,26,43,57,29,34,8 Andel barn med språklige minoriteter6263,154,26253,458 Andel ansatte med førskolelærerutdanning. 3831,832,641,236,327,3 Korrigerte oppholdstimer per ÅV, kommunale barnehager 120691218111799117871082112268 Korrigerte bruttoutgifter kommunale bhg per korrigerte opph.time 424448515341

4 Programområde 01Barnehager Utfordringer i planperioden: – Tilstrekkelige plasser i forhold til søkers ønsker – Rekruttere kvalifisert personale – Vekst i antall barn som får spesialpedagogiske tiltak. Risiko-analyse i forhold til målene – Overkapasitet i noen bydeler – Økt vekst i aldersgruppen 1- 5 år utover prognosen


Laste ned ppt "Programområde 01 Barnehager 1.Mål Hovedmål: – Alle barn som fyller 1 år innen utgangen av det året det søkes barnehageplass, skal tilbys plass innen 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google