Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagene – det første og viktigste skritt i oppvekstspolitikken Statssekretær Lisbet Rugtvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagene – det første og viktigste skritt i oppvekstspolitikken Statssekretær Lisbet Rugtvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagene – det første og viktigste skritt i oppvekstspolitikken Statssekretær Lisbet Rugtvedt

2 2 Utdannings- og forskningsdepartementet Barnehagene – fundament for livslang læring Fra Soria Moria-erklæringen: ”Vi vil bygge ut rimelige barnehageplasser med god kvalitet til alle” Stikkord: Full barnehagedekning, høy kvalitet og lav pris Barnehagens samfunnsmandat: ”Barnehagens skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for livslang læring.”

3 3 Utdannings- og forskningsdepartementet Mål for barnehagepolitikken opprettholde bemanningsnormer og krav til kompetanse blant ledelse og ansatte i barnehagene videreføre arealnormer arbeide for likeverdige lønns- og arbeidsforhold for ansatte i private og kommunale barnehager lage en tiltaksplan for å øke antallet førskolelærere

4 4 Utdannings- og forskningsdepartementet Mål for barnehagepolitikken, forsett. prioritere kvalitet og innhold og tenke helhetlig om utdanning, og samtidig ivareta barnehagens pedagogikk og tradisjon sette ned foreldrebetalingen og øke antall plasser slik at barnehagetilbudet blir tilgjengelig for alle

5 5 Utdannings- og forskningsdepartementet 2006 – merkeår for barnehagene Bevilgningen foreslås økt med 1,3 mrd kroner utover forrige regjerings budsjettforslag Maksimalpris kr 2 250,- 11 000 nye heltidsplasser Ny barnehagelov Revidert rammeplan for barnehagen Plan for kompetanseutvikling for barnehage- sektoren Veiledningsmateriell til loven og temahefter Flere menn inn i barnehagen

6 6 Utdannings- og forskningsdepartementet Nøkkeltall 215 800 barn i barnehage En økning på 2 860 barn i forhold til KOSTRA- rapporteringen 15.12.04 Ca 17 000 barn på venteliste, men stigende etterspørsel Prognoser: Kommunene rapporterer om 5 500 nye heltidsplasser ut året Klar sammenheng mellom andelen barn på venteliste og kommunestørrelse

7 7 Utdannings- og forskningsdepartementet Analyse av barnehagetall per 20.09.2005 Kilde: Asplan Viaks undersøkelse

8 8 Utdannings- og forskningsdepartementet Forventede nye plasser høsten 2005 mot antall barn på venteliste, vist fylkesvis Kilde: Asplan Viaks undersøkelse

9 9 Utdannings- og forskningsdepartementet Kartlegging barnehageutbygging: Hva hindrer kommunen i å oppnå full behovsdekning i løpet av 2006? Reguleringsarbeid tar tid. Underbemanning i plan/teknisk avdelinger Vanskeligheter med å finne egnede tomter til barnehageutbyggingen Til og fraflytting fra kommunene gjør planleggingen vanskelig Stor mangel på plasser for barn under 3 år Store svingninger i barnetallet i kommunene Variasjon i tilbud og etterspørsel. Det en ledige plasser enkelte steder, og ventelister andre Lav prioritert i enkelte kommuner pga. økonomi


Laste ned ppt "Barnehagene – det første og viktigste skritt i oppvekstspolitikken Statssekretær Lisbet Rugtvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google