Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Metodikk for utvikling av nye standarder Av Annebeth Askevold Brukerforum Oslo 21. April.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Metodikk for utvikling av nye standarder Av Annebeth Askevold Brukerforum Oslo 21. April."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Metodikk for utvikling av nye standarder Av Annebeth Askevold Brukerforum Oslo 21. April 2005

2 Informasjonsutveksling - prinsippskisse ebXML rammeverk Generell dialogmelding Administrativ informasjon Generell journalstandard EPJ - innhold Fagspesifikk informasjon Teknisk standard for informasjonsinnhold, Pleie og omsorg Labsvar Henvisning Epikrise Tilbakemelding på henvisning Rekvisisjon PLO-anvendelser Overførings- rapport (Inn- og utskrivning) inkl. medikament- opplysninger) Søknad om kommunale tjenester - Henvisning til kommunale tjenester - Tidlig melding Medisinerings- melding Fagrapport (Fysioterapi etc.) Melding om: - innlagt pasient - utskrivningsklar pasient - utskrevet pasient Avmelding av utskrivningsklar pasient Dokumentasjon av forskriving og administrering av legemidler mv. Applikasjonskvittering Sikker og pålitelig transport og adressering PKI HER Generelle anvendelser Kan benyttes alene Må benyttes sammen med Generell dialogmelding

3 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Nye standarder Utvikles i nært samarbeid med brukere og leverandører Gjenbruke mest mulig God kobling mot EPJ Begynne med det dagens behov – skissere muligheter - utvide etter hvert Fase 1– vil dekke informasjonen slik den finnes i avsender og mottagersystemet Utvide med mer strukturert overføring i samme takt som journalsystemene utvikles Inkludere brukerbehov også på presentasjonssiden etter mal fra ”Den gode epikrise” Inkludere funksjonskrav i forhold til brukervennlighet etter mal fra ELIN, ELIN-kommune, ELIN-helseforetak Godkjenning av implementasjoner

4 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 REUMS Referansemodell for etablering og utbredelse av meldingsstandarder Etablering av prøvestandarder Utviklingsprosjekter i samarbeid med aktuelle brukermiljøer, IT og helsefaglig kompetansemiljøer og eventuelt leverandører. Pilottesting av prøvestandarder Pilotprosjekter av mindre skala, samordnet med og som regel som en naturlig forlengelse av utviklingsprosjekter i forrige fase. Fastsettelse av standarder Omfattende høringer av standardene i impliserte bruker- og leverandørmiljøer, hos helsemyndigheter, etc., eventuelt kun med godkjenning hos helsemyndigheter der fase 1 og 2 har involvert tilstrekkelig bredde i impliserte bruker- og leverandørmiljøer. Utbredelse av standarder Implementerings- og innføringsprosjekter (f.eks. i regi av nasjonale/regionale/lokale EDI-prosjekter).

5 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Hvordan en standard blir til Faser for utvikling og utbredelse av meldingsstandarder:

6 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Felleskomponenter Gjenbruke samme XML-struktur i flere meldinger Pasient Medikamenter Cave Avsender Mottager Organisasjon

7 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Levende standarder En standard må være levende Men revideres etter fastsatte rutiner Standarder må utvikles sammen med brukere Erfaringer ved bruk må tilbakeføres Kodeverk må være levende og oppdateres ved behov Tilpasning av brukerbehov, lovverk, nasjonale og internasjonale retninger

8 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Informasjon ”Administrative” kodeverk i meldinger Vedlikeholdes på www.volven.nowww.volven.no Meldingsnytt Nyhetsbrev relatert til meldingsutvikling E-postliste som man melder seg på

9 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Utfordringer Korte tidsfrister Mange prosjekter som jobber med de samme tingene med ulik finansiering og ulik innfallsvinkel Ulike aktører har ulike informasjonsbehov Samordning krever innsats og tid Men kan gi store gevinster

10 Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Gjensidig informasjon Oppdatert informasjon om tilgjengelige meldinger, inkludert status Utarbeide gode veiledninger tilpasset spesifikk bruk Viktig å involvere KITH ved spørsmål Ikke lag egne tolkninger av standarden uten å involvere KITH


Laste ned ppt "Brukerforum 21. april 2005  Annebeth Askevold HelsIT, 5.09.2003 Metodikk for utvikling av nye standarder Av Annebeth Askevold Brukerforum Oslo 21. April."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google