Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor Fellesforbundet er opptatt av produktiviteten i byggebransjen. Halvor Langseth forbundssekretær Fokus på PRODUKTIVITETEN I BYGGEBRANSJEN Konferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor Fellesforbundet er opptatt av produktiviteten i byggebransjen. Halvor Langseth forbundssekretær Fokus på PRODUKTIVITETEN I BYGGEBRANSJEN Konferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor Fellesforbundet er opptatt av produktiviteten i byggebransjen. Halvor Langseth forbundssekretær Fokus på PRODUKTIVITETEN I BYGGEBRANSJEN Konferanse i forbundsstyresalen, Fellesforbundet Torsdag 26. april 2007

2 2 Byggeplassen AS - for å skape verdier fortjeneste lønn og andre personalkost. utstyr, verktøy materialer mange aktører som samarbeider, men ikke i en fast organisasjon +/- 5 % fortjeneste av omsetningen +/- 50 % av omsetningen til lønn m.m. større fortjeneste er ikke det samme som økt produktivitet økt lønn og velferd forutsetter mer produsert pr arbeidet time økt lønn og velferd forutsetter mer produsert pr arbeidet time

3 3 Økt produktiviteten gjennom tidene fra håndverk til industri byggevareindustrien har utviklet produkter som har gitt mindre bearbeiding, mer montering på byggeplassene bedre verktøy og utstyr bedre verktøy og utstyr internasjonale leverandører utvikler nye produkter god utdanning – stor sjølstendighet god utdanning – stor sjølstendighet akkordtradisjonen hvor lagene har ansvaret for faglig utførelse og fremdrift, samt satsingen på fagutdanning standardisering av produksjon og organisasjon standardisering av produksjon og organisasjon boligbyggelagene og industriell trehusbygging

4 4 organisert for ansvarsfraskriving organisert for ansvarsfraskriving Men strukturen bremser utviklingen alle har en avgrenset oppgave - byggherren bærer totalansvaret liten evne til å lære av erfaringer liten evne til å lære av erfaringer informasjonen går bare en vei lite vertikalt og tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling håndverksbedrifter, en pr fag arkitektrådgiv. ingeniører overlevering

5 5 få er opptatt av byggeprosessen fokus på ”å spare”, ikke på logistikk og produksjon fokus på ”å spare”, ikke på logistikk og produksjon forretningskonseptet hvor innkjøperne skal redde bunnlinja, mens produksjonen går ”som vanlig” byggeplassledelsen har ryggen fri ved bortsetting på anbud, for ”markedet er alltid billigst” ingen næringspolitikk ingen næringspolitikk nesten ingen politisk debatt om strukturelle endringer lite forskning og innovasjon rettet mot byggeplassen

6 6 Ny struktur for samhandling og læring produksjonen i fokus – for å hindre heft og feil Lean construction – trent i samhandling ta i bruk ”gullet i arbeidernes hode” den samhandlende byggeplassen arkitektprosjektledelse konsulenter byggherre leverandører

7 7 Kunden gjør opprør forbrukerne og deres organisasjoner forbrukerne og deres organisasjoner - krever kvalitet, læring av feil og garantier - krever mer ansvar ved nye entrepriseformer totalentreprise, partnering, UBD (utvikl, bygg og drift) (men de som bygger for å selge, bryr seg lite om annet en pris) stat og kommuner er også en stor kunde stat og kommuner er også en stor kunde - politisk vilje til seriøsitet, men......... (?) - offentlige byggherrer er ”sinker” - miljøsatsingen – bare tekniske krav?

8 8 To alternative forretningskonsept ”støvsuge verdensmarkedet etter de billigste ”støvsuge verdensmarkedet etter de billigste byggevarene og underentreprenørene” byggevarene og underentreprenørene” => en konkurranse i lettvinte løsninger, sosial dumping og økonomiske kriminalitet industrialisering av byggevirksomheten industrialisering av byggevirksomheten –investere i organisasjonsmessig utvikling og læring –investere i utstyr for rasjonell produksjon / logistikk –investere i kompetanse i alle ledd

9 9 Produktivitet eller kaos – kjør debatt! tillitsvalgte tillitsvalgte –bruke Hovedavtalens § 9-3 og FOB § 1-2 –innspill til landsmøtedebatten organisasjonene i byggenæringa organisasjonene i byggenæringa –klart standpunkt for å utvikle en seriøs og høyproduktiv byggenæring sjøl om noen ”blir trødd på ømme tær” av myndighetene av myndighetene –tiltak for å utvikle en næringspolitikk for byggenæringa –tiltak mot ansvarsfraskriving og økonomisk kriminalitet


Laste ned ppt "Hvorfor Fellesforbundet er opptatt av produktiviteten i byggebransjen. Halvor Langseth forbundssekretær Fokus på PRODUKTIVITETEN I BYGGEBRANSJEN Konferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google