Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring og samarbeid i byggenæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring og samarbeid i byggenæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring og samarbeid i byggenæringen

2 Senter for byggenæringen
Opprettet i 2005 på initiativ fra næringen selv 3 hovedområder: Bidra til å øke forståelsen av næringens samfunnsøkonomiske betydning Bidra med forskning på bedriftsrelaterte prosesser Bidra med kompetanseutvikling og utdanning Ledet av Lena E. Bygballe 3 stipendiater som er knyttet til senteret: Anna Svärd om ulike kontraktsformer Sigrun Gabrielsen om læringsprosesser Marianne Broch om innovasjonssystemer Andre faglige på BI, for eksempel Torger Reve

3 Forskningsprosjekt I på læring Plain building – plain sailing?
Samarbeidsprosjekt med Nifu Step, BNL og Veidekke, samt representanter fra rådet for regionale verneombud Finansiert av NFR og bedriftene Problemstilling: Hvorfor anvendes ikke eksisterende kunnskap selv i situasjoner der ”alle” kunne hatt nytte av det? 2 doktorgradsprosjekter og del-prosjekter Paper om hvordan å forstå kunnskapsanvendelse og læringsprosesser i byggeprosessen ved å bruke et situert læringsperspektiv (Lena og Finn Ø til CIB 2010)

4 Læring og samarbeid i byggenæringen
2 årig prosjekt finansiert av Byggekostnadsprogrammet og Senteret Problemstilling: Hvordan kan tettere samarbeid føre til læring og verdiskaping i byggenæringen? Teoretisk basert på industriell nettverksperspektiv og situert læringsperspektiv Kvalitativ case studie av St. Olavs hospital 40 intervjuer av ulike aktører involvert i prosjektet Spørsmål om relasjoner (koblinger mellom aktører og deres aktiviteter og ressurser) og læringsprosesser (etablering av rutiner, endringer og forbedringer i løsninger og prosesser, drivere, fremmere og barrierer)

5 Resultater: Samarbeide for å lære og lære å samarbeide
Tettere samarbeid slik som partnering og trimmet bygging er drevet av behovet for forbedringer – først og fremst rettet mot produktivitet og ikke så mye innovasjon Resultatet av samarbeidet er også først og fremst knyttet til produktivitet – sikre fremdrift Den nye samarbeidsformen er imidlertid et resultat av innovative og eksplorerende læringsprosesser – krever endring i eksisterende verdier, normer og forretningsmodeller ”Fremmere”: Samlokalisering, møteplasser – først og fremst uformelle - sterk involvering fra byggherre, ønske og motivasjon til å lære fra deltakerne, insentivsystemer Barrierer: Eksisterende kunnskaps- og maktstrukturer, mangel på absorbativ kapasitet (forberedelse), mangel på ”slack”, mangel på dokumentasjon av erfaringer

6 Formidling av resultater
Bruke eksempler fra prosjektet som undervisningscases både på BIs ordinære MSc programmer og MMg program Strategisk ledelse i bygg- og anleggsnæringen Sluttrapport til BKP – både utviklingen av MMg programmet og prosjektet Artikkelskriving Følge resultatet av prosjektet videre – et ”momentum”-prosjekt


Laste ned ppt "Læring og samarbeid i byggenæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google