Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring

2 Søkeren må:  Søke  Svare  Møte

3 Søkeren bør: Passe godt på brukeridentifikasjon og passord (MinID) Legge inn forhåndssvar på www.vigo.nowww.vigo.no Sjekke at det er lagt inn riktig mobilnummer og epostadresse på søknaden på vigo.no og MinID Huske å ta med brukeridentifikasjon og passord for å kunne sjekke inntaket og svare hvis man er på ferie

4 Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.novigo.no Vigo.no er åpen for søking fra ca 7. januar 2013 Logg inn med MinID Brukeridentifikasjon og passord fra MinID kommer i posten

5 Søknadsfrister 1. februar: Søknadsfrist søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars: Søknadsfrist øvrige søkere

6 Hovedprinsippene inntak Vg1 Søkeren har rett til inntak på ett av tre ulike utdanningsprogram på Vg1 Søkeren kan ønske inntil fire skoler på hvert utdanningsprogram. Inntil 2 i hver inntaksenhet Standpunkt – og eksamenskarakterer er hovedgrunnlaget for inntak

7 Søkere med manglende tallkarakterer fra grunnskolen –Inntak skjer ut fra en skjønnsmessig plassering –Skolene skal levere en vurdering av elevenes faglige forutsetninger i de fagene hvor det ikke er gitt karakterer

8  Inntak på bakgrunn av: karakterer inntaksenhet nærskole  De som ikke konkurrerer seg inn på ønsket skole vil få plass på annen skole i inntaksenheten  Finnes ikke tilbudet i inntaksenheten din, konkurrerer du på lik linje med søkere i andre inntaksenheter.

9 Inntaksenheter Trondheim: Alle fylkeskommunale skoler Malvik vgs Selbu vgs Gauldal vgs/Melhus vgs Røros vgs Oppdal vgs Meldal vgs/Orkdal vgs Hemne vgs Frøya vgs/Hitra vgs Fosen vgs/Rissa vgs/Åfjord vgs

10 Nærskole I Trondheim er nærskolen den skolen eller de skolene som ligger innenfor 6 km fra der søkeren bor i henhold til folkeregistrert bostedsadresse pr 1. mars. Hvis folkeregistrert adresse er mer enn 6 km fra alle vgs, vil nærskole defineres ut fra den grunnskolen de tilhører. Søkere som ikke kan få oppfylt ønsket idrett på nærskolen, kan søke om å få den skolen som har ønsket idrett som nærskole

11 Søkere fra Trondheim som bor innenfor 6 km fra Malvik vgs får også Malvik vgs som nærskole, hvis de har søkt Malvik vgs Søkere som har opplæring i kinesisk på Sverresborg ungdomsskole kan etter søknad få Trondheim katedralskole som nærskole, dersom de skal ha opplæring i kinesisk Du kan sjekke hva som er nærskolen i Trondheim på http://skoleskyss.stfk.no/ http://skoleskyss.stfk.no/ Utenfor Trondheim er nærskole definert ut fra kommune og poststed

12 Utdanningsprogram med inntak på ferdigheter Vg1 Idrettsfag –Husk å angi spesialidrett og om søkeren ønsker å få vurdert inntak på bakgrunn av attester og karakterer Vg1 Musikk, dans og drama –Husk å angi hovedinstrument og om søkeren ønsker opptaksprøve. –Charlottenlund vgs: Drama –Heimdal vgs og Trondheim Katedralskole: Musikk –Trondheim Katedralskole: Dans –NB! Send kopi av attestene til FVO samtidig med søknaden

13 Søke læreplass Det er mulig å starte opplæring i bedrift direkte fra grunnskolen Ta kontakt med Fagenhet for videregående opplæring for nærmere informasjon

14 Søkere til utdanningsprogram 2012-2013 UTDANNINGSPROGRAMPLASSERSØKEREOVERSØKING ANDEL AV TOT. ANT. SØKERE Studiespesialisering1 4011 410100,60 %33,50 % Studiespesialisering m/FO302583,30 %0,60 % Musikk, dans og drama112174155,40 %4,10 % Idrettsfag26022887,70 %5,40 % Bygg- og anleggsteknikk32027385,30 %6,50 % Design og håndverk13313097,70 %3,10 % Elektrofag279357128,00 %8,50 % Helse- og oppvekstfag46745898,10 %10,90 % Medier og kommunikasjon217327150,70 %7,80 % Naturbruk11210492,90 %2,50 % Restaurant og matfag15714290,40 %3,40 % Service og samferdsel226234103,50 %5,60 % Teknikk og industriell produksjon36334394,50 %8,20 % SUM4 0774 205103,10 %100,00 % Andel studieforberedende44,20 %43,70 % Andel yrkesfag55,80 %56,30 %

15 Svar på søknaden Ca 10. juli Inntaket er klart. Gå inn på søknaden på vigo.no for å svare på tilbud om plass/ventelisteplass Søkerne får en påminnelse på SMS når inntaket er klart Det er ikke mulig å svare på SMS

16 Svar på søknaden Hvis søkeren har fått tilbud om plass på sitt andre eller tredje ønske: 1)ønsker å ta imot tilbudet og vil ikke konkurrere på høyere ønske; svare ja til plass og nei til ventelisteplass 2)ønsker å stå på venteliste til høyere ønske; svare ja til plass og ja til ventelisteplass

17 HUSK: Svar alltid til plass!

18 Tidsplan for inntaket 1.Søknadsfrister 1. februar – søkere med særskilte tilretteleggingsbehov 1. mars – øvrige/alle andre 2.Opptaksprøver på Vg1 musikk, dans og drama er i april/mai 3.Siste frist for ettersending av informasjon 1. juni Flyttemeldinger og annen dokumentasjon 4.Førsteinntaket 10. juli 5.Svarfrist 19. juli 6.Andreinntaket ca 7. august 7.Svarfrist andreinntaket ca 12. august 8.Inntaket avsluttes fra skolene ei uke etter skolestart

19 Nyttige lenker www.vilbli.no www.vigo.no www.udir.no www.stfk.no www.facebook.com www.facebook.com Søke videregående opplæring i Sør- Trøndelag www.minid.difi.no

20 Ved spørsmål Kontakt Fagenhet for videregående opplæring Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim inntak@stfk.no tlf 73 86 63 40

21

22 Søkergrupper 1. februar Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova §§ 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering skjema 1A og 1B eller 1C)§§ 5-14-2 Søkere til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg 1, opplæringslova § 3-1 og§ 3-1 forskrift § 6-18 til § 6-21 (sakkyndig vurdering skjema 2)6-18 til § 6-21 Søkere med behov for utvidet opplæringstid, Opplæringslova § 3-1, femte ledd (sakkyndig vurdering skjema 3)§ 3-1 Søkere til opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, opplæringslova § 3-9 og§ 3-9 forskrift §§ 6-30 til 6-36 (sakkyndig vurdering skjema 4A)6-306-36 Søkere til punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, opplæringslova § 3-10 (sakkyndig vurdering skjema 5)§ 3-10 Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten tolk (skjema 4B)

23 1.februar: Inntak på bakgrunn av karakterer På våren kjøres prøveinntak på grunnlag av 1.terminkarakterer. Søkerne blir innkalt til en samtale på den skolen som har utdanningsprogrammet de har konkurrert seg inn på. Dette opplæringstilbudet kan de takke ja til. Dersom søkerne ikke takker ja, konkurrerer de på grunnlag av standpunktkarakter i de ordinære inntakene i juli og august. Søkere som kommer inn på førsteønsket i prøveinntaket får samme tilbud i de ordinære inntakene.


Laste ned ppt "Orientering om søking til skole og læreplass 2013 - 2014 Informasjon ved overgang grunnskole – videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google