Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSDAG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSDAG."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSDAG

2 INNTAK 2011/2012 Lite endringer i tilbudene for skoleåret 2011/2012
Nye utlysninger i forhold til 2010/2011 Vg2 matfag ved Verdal vg. skole Vg3 naturbruk (studieforb.)Grong vgs Vg2 Skiskyting LL Meråker vg. skole Vg1 studiespesialisering organisert som forskerlinje Ole Vig vg. skole Vg1 studiespesialisering ved Ole Vig forskerlinje, ikke fylkeslinje. Merk av på søknaden, ikke sikkert tilbudet kommer i gang. Forberedende møte var – vedtaksmøte

3 Tilbud som legges ned Vg2 laboratoriefag ved Levanger vg. skole
Vg2 treteknikk ved Steinkjer vg. skole Vg2 industriell møbel ved Steinkjer vg. skole Vg2 design og trearbeid ved Steinkjer vg. skole Vg1 service og samferdsel ved Grong vg. skole Strukturen vil legges ut på vilbli etter endelig vedtak 23/11.

4 Tilbud som ikke lyses ut
Tilbud som ikke lyses ut i forhold til 2010/2011: Vg2 Helsearbeider Inderøy vg. skole Vg2 Barne- og ungdomsarb. Inderøy vg. skole Vg3 Interiør Steinkjer vg. skole

5 Tilbud som ikke lyses ut
Vg1 Studiespes. m/formgiving Olav Duun vg. skole Vg2 Bilskade/lakk/karosseri Olav Duun vg. skole

6 AOS/Vg3 i skole Søkere til læreplass som ikke får tilbud om lærekontrakt. Mange slutter/ikke består fagprøve Utvikle kompetanse om organisering og opplæring ved å konsentrere opplæringen ved en eller to tyngdepunktskoler. Tidligere oppstart Forslag på Steinkjer og Verdal. Egen statistikk i saken,

7 Struktur fram til 2020 Forventet endringer i årgangstall fram mot skoleåret 2014/2015 og videre mot 2020, må det igangsettes et arbeid med å utrede en strategi for hvordan en skal møte denne utfordringen. Nedgang i antall avgangselever på i fylker. Hvordan ser dette ut i regionene? Struktur i forhold til dette?

8 INNTAKSREGLER INNTAKSPOENG Består av flere deler + karakterpoeng
Alle fra Nord-Trøndelag får 400 fylkespoeng på alle tilbud på skoler i Nord-Trøndelag.

9 Nærskolepoeng Nærskolepoeng, nærskole er den skolen som ligger i inntaksområde du bostedmessig tilhører (200 poeng). Fylket er delt inn i 4 inntaksområder Nærskolen er den skolen som ligger i det inntaksområde du bostedsmessig tilhører.

10 Nærskolepoeng For tilbud som finnes i bare 3 av de 4 inntaksområdene, vil søkere fra det område som mangler tilbudet bli likestilt med lokale søkere til det enkelte tilbud. Finnes tilbudet bare i 1–2 inntaksområder, vil alle søkere konkurrere på likt grunnlag. fylkeslinjer (kun 400 poeng og karakterpoeng).

11 Nærskolepoeng Tabell ligger i www.vilbli.no Merknader, unntak
Vis i Vilbli

12 Landslinje Unntak landslinjer, der alle i hele landet konkurrer likt med kun karakterpoeng. Dette tilbudet må prioriteres blant de andre ønskene på søknaden til hjemfylke. Svar blir gitt fra skolefylke. Søkerne må svare i det fylket de har søkt landslinje, i tillegg til eget fylke. Søkere til landslinje kan få flere tilbud om skoleplass hvis de har søkt flere fylker.

13 Trøndertilbud Trøndertilbud, tilbud gis i Nord og Sør-Trøndelag(se egen liste alle trøndere konkurrerer likt på tilbudene med 400 fylkespoeng og karakterpoeng. Vis oversikt i Vilbli Klar etter sør-trøndelag har sin struktur vedtatt )13. des.

14 Regionale tilbud Regionale tilbud, tilbud Nord-Trøndelag kjøper plasser i andre fylker (ORN: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark). Eks. Vg2 Brønnteknikk. Kjøper Nord-Trøndelag 2 plasser, konkurrer alle nordtrøndere som har søkt dette tilbudet med 400 fylkespoeng og karakterpoeng. Opplæringsregion Nord

15 Regionale tilbud Dette tilbudet må prioriteres blant de andre ønskene på søknaden til hjemfylke. Svar blir gitt fra hjemfylke.

16 IDRETTSFAG Idrett fylkeslinje, selv om tilbudet finnes i flere inntaksområder (Vg1 og Vg2). Vg3 er trøndertilbud.

17 KULTRUPROFIL Inderøy videregående skole har kulturprofil innenfor helse og sosialfag. Alle får nærskolepoeng ved dette tilbudet hvis dette skrives i merknadsfeltet på søknaden (fylkestilbud).

18 MERÅKER Meråker videregående skole, alle som ønsker å gå studiespesialisering får nærskolepoeng ved skolen (fylkestilbud).

19 Eksempel Søker fra Vikna til Vg1 Skole Programområde Poeng 1 Narvik
Vg1 Idrett landslinje alpint 35 p. 2 Steinkjer Vg1 Idrett 435 p. 3 Inderøy Vg1 musikk 635 p. 4 Ytre Namdal Vg1 Bygg og anleggsteknikk 5 Olav Duun 6

20 Eksempel Søker fra Vikna til Vg2, har gått Vg1 på Olav Duun bygg og anleggsteknikk. Skole Programområde Poeng 1 Olav Duun Vg2 byggteknikk 645 2 Ytre Namdal 3 Steinkjer 445 4 Solør Vg2 anleggsteknikk - LL 45 5 Åfjord Vg2 anleggsteknikk - TT 6 Vg2 IKT – servicefag X-løp

21 AVGIVERSKOLEPOENG Ønske 1, selv om søkeren har tilbudet i egen region vil han få nærskolepoeng ved Olav Duun på grunn av at elever som har gått ved en skole får konkurrere på lik linje med elever fra regionen på Vg2. Søker han Vg1 helse og sosialfag vil han ikke få nærskolepoeng ved Olav Duun, kun innenfor vifta/strukturkart.

22 (ETTER 1. MAI ENDRING KUN MED SAKKYNDIG VURDERING
ENDRING AV SØKNAD ENDRING AV SØKNAD FRIST 1. MAI (ETTER 1. MAI ENDRING KUN MED SAKKYNDIG VURDERING ETTER SØKNADSFRIST)

23 SKOLEÅR OVER 2 ÅR Egen rutine
Gjelder ikke elever med behov for spesialundervisning. Rutiner deles ut.

24 PÅBYGGING MED FAG-SVENNEBREV
Påbygging til generell studiekompetanse for søkere med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse Ungdommer med fag-/svennebrev og/eller yrkeskompetanse har nå en rett til å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.  Tilbudet gis til de som har gått Vg3 yrkesfag eller tatt fag-/svennebrev etter Kunnskapsløftet. Tilbudet gis ved levanger vg. skole og Verdal vg. skole. Kan søke alle påbyggingstilbud.


Laste ned ppt "INFORMASJONSDAG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google