Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avgangspunktlighet Alnabru

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avgangspunktlighet Alnabru"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avgangspunktlighet Alnabru
Oppsummering dataanalyser

2 Analysene er delt i fire hoveddeler
1:Forsinkelser og kapasitet over døgnet 2:Årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru 3:Effekten forsinkelser fra Alnabru har på ankomstpunktlighet 4:Underveisanalyse av godstog på Dovrebanen

3 Data og tidsperiode i årsaksanalyse
Tid: august – desember 2006 Data: månedsrapporter (rådata) Fokusert på hovedårsak

4 Oversikt over prosesser og målepunkt
TIOS CN TIOS CN TIOS CN CN CN TIOS Ankomst Alnabru Vedlikehold togstamme Klar terminal Avgang Fra hoved- spor Til hoved- Vognstamme Gods

5 Årsaksanalyse - nøkkeltall
Måned Avganger (Antall) Sene avganger (antall) Forsinkelse totalt (min) Avgangs-punktlighet (%) Gj. snitt forsinkelse (min) August 567 51 1611 91 32 September 542 54 1384 90 26 Oktober 571 102 3135 82 31 November 145 5220 74 36 Desember 553 143 5913 41 Sum 2800 495 17263 Snitt 560 99 3453 33 Data for avgangspunktlighet fra Alnabru fra august til desember 2006 Sene avganger betyr mer enn 1 minutt forsinket.

6 Antall forsinkede avganger fordelt over døgnet

7 Årsaker til forsinkede avganger
Vi mener en grovt kan dele årsaker til forsinkede avganger fra Alnabru inn i tre kategorier: Diverse poster som ikke forteller noe om grunnårsaker. Vi tenker her spesielt på postene ”mangler registreringsskjema fra lokfører” og omprioriteringer v. opphopning/ forskyvninger”. Konkrete forhold der som det virker mulig å innføre tiltak og få målt effekt av tiltak. Eksempel: feil ved kran/truck. Ytre forhold/ følgeforsinkelser der terminalen ikke har direkte påvirknings mulighet. Eks: fra forsinket tog.

8 Hovedårsak til forsinkelsene – målepunkt

9 Hovedårsak - målepunkt

10 Årsaker: ”Ankomst togstamme”
Aug Sep Okt Nov Des Total 280 (Mangler reg.skjema fra lokfører) 7 5 18 15 9 54 231 (Feil på lok oppdaget v. uttak) 3 4 6 23 221 (Lok fra forsinket tog) 1 2 260 (Innestengt for utkjøring) 210 (Feil på tjenesteliste) 8 250 (Feil på lok til togstamme) 212 (Fra tjeneste i forsinket tog) 261 (Øvrig toggang) 213 (Fra reise i forsinket tog) 211 (Feil avløsersted) 240 (Lokfører mangler reg.skjema) 270 (Stopp i signal) 272 (Manglende skiftepersonale) 281 (Stopp i signal)

11 Årsaker: ”klar fra terminal”
Aug Sep Okt Nov Des Total 322 (Omprioritering v.opphopning/forskyvninger) 5 6 14 24 12 61 320 (Feil på kran/truck) 1 11 8 33 58 321 (Mangelfull bemanning) 2 10 30 48 311 (Fra forsinket tog) 4 3 25 331 (Feil på vogn) 7 333 (Utskifting av vogn) 335 (Lossing/retting av usikker last) 336 (Feil på GTS) 9 324 (Vekt og godstype avviker fra bestilling) 337 (Venter på vognopptak) 312 (Innsetting av annen vogntype) 330 (Feil på lastbærer) 323 (Vær- og føreforhold) 332 (Feil på lok) 310 (Feil på vogn) 313 (Mangler skiftepersonale)

12 Årsaker: ”avgang” Årsak Aug Sep Okt Nov Des Total 441 (Øvrig toggang)
3 1 5 7 17 442 (Strømbrudd, ledningsfeil- /fall) 10 15 443 (Skifting) 2 4 11 440 (Mangler signal/ signalfeil) 444 (Solslyng)

13 Forslag 1: Videre arbeid
Fokus på konkrete forhold: feil på lok feil på kran/ truck mangelfull bemanning feil på tjenesteliste feil på GTS feil på vogn Definere problem, innføre tiltak (prosedyrer, investeringer, vedlikeholdsaktiviteter), måle effekt av tiltak.

14 Forslag 2: Videre arbeid
Utføre analyser av de prosesser som skjer på terminalen under lasting med tilhørende ressurser spesielt knyttet til belastningstoppene.

15 Forslag 3: Videre arbeid
Kartlegge alle aktiviteter og prosedyrer som skjer med lokene fra de blir hentet ut fra vedlikehold og til de ankommer til togstammen Se på samspillet/vekselvirkning/ ansvarsfordeling mellom verksted, lokfører, terminal og txp. Sette trykk på å få lokfører til å fylle ut registreringsskjema


Laste ned ppt "Avgangspunktlighet Alnabru"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google