Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Punktlighet og maskintilgjengelighet UkeKranTruckTerm trReach 1410094100 1510098100 16100 171009991100 UkeKlart fra terminal 1489 1597 1694 1794.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Punktlighet og maskintilgjengelighet UkeKranTruckTerm trReach 1410094100 1510098100 16100 171009991100 UkeKlart fra terminal 1489 1597 1694 1794."— Utskrift av presentasjonen:

1 Punktlighet og maskintilgjengelighet UkeKranTruckTerm trReach 1410094100 1510098100 16100 171009991100 UkeKlart fra terminal 1489 1597 1694 1794

2 Status ulike aktiviteter vår 2007  Kvalitetsprosjektet Alnabru Vedlikehold maskiner og infrastruktur, vedlikeholdskompetanse inn i terminal Skifting, arbeidsmøter sammen med Jernbaneverket, nytt møte 23 mai Depothåndtering, konkret sak med NorCargo, går mot løsning Vognvedlikehold, arbeidsmøte avholdt, arbeidsmøter pågår  Bemanning Sykefraværsoppfølging - tiltak belastingsskader arbeidsgruppe etableres uke 17 Nye tjenestelister fra høsten, arbeidsgruppe nedsatt Erstatte personer som har sagt opp 4 samt erstatninger for de som begynner på lok opplæring Herav 2 lærlinger med start 20 august 2007  Kvalitetshåndtering av lastbærere. Arbeidsbeskrivelse for mottakskontroll Opplæring av inngangskontroll/ekspedisjon Kunder informeres om krav til lastbærer i kundemøter

3 Forslag til tiltak fra arbeidsgruppe Pemro  Salting på terminal, fra 2006 til 2007 er saltmengdene sterkt redusert ( 30% av nivået før) spyling av overganger er satt i system.  Avvikshåndtering behandles på daglig driftsmøte  Kommunikasjonskanaler mellom skiftere og txp. Lok klar til hver togstamme på sporplan Fortsettelse med at gr. leder er m på driftsmøte hver uke Frigi spor C10 og C11 for lokbevegelser, skifting fra syd.

4 Alnabru utvikling 2007 til 2009 Mai /juni 2007 Beslutningspunkt-12 mnd ledetid for maskiner og ressurser  Resterende 2007 fra 23 tog ut/inn til 27 tog ut/inn Bemanning som i dag, utnytte skifteressurser Markedskommunikasjon, hente ut og levere til tog Endre produktbeskrivelser Samarbeid med jernbaneverket om omforent utbygging  Omlegging sporendring 2008 ny modell med 27 tog ut/inn Investeringer 2 trucker og 1 reachstracker og investering for slitasje x antall Personellressurser opplæres Reserve blokker på plass Forutsigbarhet for vognsituasjonen  Innfasing nye tog medio sommer 2008 32 tog ut/inn Maskiner og personell på plass  Vår 2009 fullt utbygd modell Alnabru 33 tog ut/inn Tilsvarer 3200 løft pr døgn mot dagens 2000 løft pr døgn.

5 Forbedring fra 2006 til 2007 klart fra terminal 7% Klart fra Terminal Stilt til lossing OktoberMål/BudsjettPr.oktoberMål/Budsjett 89928392 90 8790

6 Rammene for vinterproduksjon Alnabru  Beredskapsspor C2 og C3 fra 6.januar  Nytt turnussystem fra 20.januar, mer robust bemanningssituasjon  Utvikler klare kjøreregler for avvikshåndtering i ny sporplan  Øket tid lok til togstamme til klart fra terminal fra 30 til 40 min  3 komplette vognstammer i reserve for å klare turneringen  Felles leverandør for terminal og semivogn snømåking  Avklart forventninger til Jernbaneverket, R-spor,5 cm tiltaksgrense  Luften trekkes av på alle tog, avklart med vedlikehold  Fylling av Kemetyl iht prosedyre  Tetthetskontroll på vogner spesielt ARE.

7 Status før vinteren 2008  Hjulslag - 25 % reduksjon i relativ andel  Verkstedskiftinger - 400 mot 600 i 2007  Tilgjengelighet vogner – 95 %  Avgangspunktlighet – 80 % per 1 minutt  Leveringspunktlighet (klar til lossing) – 85 % per 15 min  Raskere responstid, korrektive tiltak – ikke satt noe konkret mål  Sykefravær – 20 % reduksjon  Overtid – 20 % reduksjon

8 Utsnitt av ny sporplan fra 6 januar 2008


Laste ned ppt "Punktlighet og maskintilgjengelighet UkeKranTruckTerm trReach 1410094100 1510098100 16100 171009991100 UkeKlart fra terminal 1489 1597 1694 1794."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google