Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Det må være i det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske domenet.

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk,

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk,

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverkkategori - forts 6) fotografiske verk, 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, 8) skulptur av alle slag, 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12) datamaskinprogrammer, 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Verksbegrepet Abstrakt –Eks: Kristin Lavrandsdatter Det må være skapt –Oppdagelser gir ikke opphavsrett Det må være frembragt –En viss ytre manifestasjon –I prinsippet reproduserbart –Ikke krav om fiksering

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Minimum skapende innsats - Originalitet Det må være resultat av opphavsmannens egen skapene innsats

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Ingen kvalitetskrav Dårlig litteratur har samme opphavsrettslige vern som god litteratur Mye stor kunst har blitt underkjent i sin samtid Domstolene er ikke egnet til å avgjøre kunstnerisk kvalitet –De prøver seg likevel – for eksempel i forhold til pornografi Vanskelig å skille originalitet i design og kvalitet

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav –Jeg må ha skapt det selv, men det kan godt være resirkulering av gamle temaer fortalt på min måte

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet

18

19

20

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Tripp Trapp

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Frie elementer Idéer er fri Fakta og kunnskap er fri Metoder og fremgangsmåter er fri –(Men kan i noen grad patentbeskyttes) Opphavsretten verner uforming, ikke innhold –Det er måten jeg presenterer og formidler innholdet som er vernet, ikke innholdet i seg selv.

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Utgangspunkt Opphavsretten er en rent juridisk konstruksjon, som ikke korresponderer med noe faktisk herredømme over rettens gjenstand Opphavsretten er positivt bestemt –I motsetning til eiendomsrett, slik den vanligvis avgrenses i Norge Opphavsmannen har de rettigheter som følger av loven - verken mer eller mindre

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Kunnskap og metoder er ikke vernet Ikke opphavsrett selv om det er klart at det er nyutviklet kunnskap om metoder man selv har utviklet Grense mot patent Særlig utfordring i forhold til datamaskinprogrammer

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet Fakta er ikke vernet

28

29

30

31 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Fakta er ikke vernet Ingen har enerett til faktiske opplysninger Eksempel: Bruk av historiske fremstillinger Faktasamlinger kan være vernet som databaser

32 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet Fakta er ikke vernet Verner utforming, ikke innhold

33 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Verksbegrepet WIPO Copyright Treaty art 2 Scope of Copyright Protection Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

34 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Verket er vernet når det oppstår Ingen krav til registrering eller andre formaliteter

35 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Verk og eksemplar Verket - den abstrakte, immaterielle frembringelse Eksemplar –Fiksering av verket –Opprinnelig eller endret skikkelse –En bok –Et bilde –En disk –…….


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google