Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

2

3

4 Mål for undervisningen • Å få kjennskap til lovligheten rundt nedlasting og deling av opphavsrettslig beskyttet materiale • Å kjenne til kilder hvor elever i skoleverket kan laste ned innhold • Å kunne forstå hva elever snakker om når de nevner PirateBay, torrent, Spotify og Wimp

5

6 Hva vi gjennomgår og ikke Dette blir gjennomgått • Kort historikk rundt deling av filer over Internett • Nye og gamle prinsipper rundt fildeling • Lovligheten rundt fildeling • Parter i saken • Praktisk bruk og nedlasting – Musikk – Film – Annet Dette blir ikke gjennomgått • Historiske strømninger om kunnskapsfellesskap • Teknisk gjennomgang av hvordan fildelingssystemene fungerer • Grundige årsaksforklaringer til partenes forskjellige standpunkt

7 Begreper til modning • P2P: Peer to Peer • Fildeling • Streaming tjeneser: Wimp og Spotify • Napster, LimeWire, BitTorrent, BearShare • DVD-R, mp3, DivX • DRM • Piratkopiering

8 Tradisjonell (analog) formidling • Kunstner laget et åndsverk, publisert gjennom plateselskap, agent eller lignende • Forbruker kjøpte en kopi av åndsverket, for eksempel kassett, LP eller CD • Forbruker hadde egen fysisk kopi • Eventuell kopiering foregikk i liten skala – var avhengig av 1-til-1-kopiering mellom familie, venner etc.

9 Moderne (digital) formidling • Kunstner lager et åndsverk, publisert gjennom plateselskap, agent eller lignende • Forbruker kjøper en kopi av åndsverket • Forbruker besitter enten en digital eller fysisk kopi av originalen • Eventuell kopiering kan skje ved et par museklikk, og hele verden er like nært som familie og venner

10 Opphavsrettslige utfordringer • Tankelek: Hvis alle har tilgang til Internett, trenger kun en person kjøpe ett fysisk eksemplar som gjøres digitalt, og resten av verden kan motta det helt gratis • Mottrekk: Hvis opphavsrettslig side kan begrense bruken av digitale eksemplarer ved hjelp av elektroniske sperrer, vil situasjonen bli som den var.

11 Piratkopiering og fildeling • Eksempel: Ratatouille (utgitt 2007) • Pirataktører kopierer filmen fra en eller flere kilder, trykker opp omslag, pakker det så likt som originalen som mulig og tar seg betalt for produktet • Fildelere kopierer filmen enten fra kinolerret eller andre kilder, tilpasser den til digital distribusjon og tilgjengeliggjør den for nedlasting uten vederlagtilgjengeliggjør den for nedlasting

12 Hva sier Åndsverksloven? § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. • Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som… http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#1

13 Hva er beskyttet under loven? • 4) musikkverk, med eller uten tekst • 5) filmverk • 6) fotografiske verk • 12) datamaskinprogrammer http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#1

14 Hva er opphavsrett? • § 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#2 Kjetils utheving av tekst

15 Hvordan forholder vi oss til dette? • § 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. http://lovdata.no/all/hl-19610512-002.html#12 utheving av tekst

16 Hvordan forholder vi oss til dette? • § 53a. Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk. http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-045.html http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-045.html utheving av tekst

17

18

19 Hva er DRM? http://no.wikipedia.org/wiki/DRM Digital Rights Management (DRM) eller Digital rettighetsadministrasjon (DRA) er en samlebetegnelse for ulike digitale teknologier som har som mål å administrere rettighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon.opphavsrettsbeskyttet DRM-systemer er mest kjent for at de vanligvis tvinger brukeren å følge de restriksjoner som følger det opphavsrettsbeskyttede materialet, ved å legge tekniske føringer på hvordan materialet kan benyttes. Eksempler på føringer kan være kopibeskyttelse eller -reduksjon, utskriftsperre eller -reduksjon og begrensninger i antall ganger man kan åpne/kjøre materialet. I tillegg bør/skal DRM-systemer inneholde en lisens som beskriver rettighetene som følger materialet, samt en beskyttelse av denne lisensen. Motstandere av DRM har foreslått å endre navnet til Digital Restrictions Managment (Digital restriksjonsadministrasjon), fordi de mener at DRM er mer knyttet opp mot restriksjoner enn rettigheter [1]. [1]

20 Fildeling før Napster ( - 2002)

21 Fildeling etter Napster (2002 - )

22 Peer to Peer – P2P • Ingen sentral tjener hvor opphavsbeskyttede filer er lagret • Brukerne lagrer og deler filene de laster ned • BitTorrent er basert på opplasting under nedlasting • Enkelte tjenester påbyr opplasting for å kunne laste ned – Man deler opphavsrettsbeskyttet innhold

23 Programmer for fildeling • Vi kommer til å bruke: – BitTorrent – LimeWire – Songr • Utfordringer vi kan støte på: – Brannmurer som stanser trafikk – Falske filer – Pornografisk innhold

24 Streaming (media) Streaming er nedlasting ("en-til-en") av data, bilder eller lyd fra en sender til bare en mottaker (nedlaster). Det motsatte er kringkasting ("en-til-mange") hvor dataene distribueres fra en sender og mottas samtidig av mange mottakere. Med streaming kan man se eller høre innholdet når man selv vil, mens kringkasting foregår i sanntid. kringkastingsanntid http://no.wikipedia.org/wiki/Streaming

25 Programmer for Streaming • Vi kommer til å bruke: • Andre eksempler:

26 Linker • http://thepiratebay.org/ http://thepiratebay.org/ • http://www.utorrent.com/ http://www.utorrent.com/ • http://www.limewire.com/ http://www.limewire.com/ • http://songr.co.cc/ http://songr.co.cc/ • http://www.spotify.com/ http://www.spotify.com/ • http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/ • http://spotify.mikromann.net/ http://spotify.mikromann.net/ • http://www.wimp.no http://www.wimp.no

27 Opphavsrett: • https://docs.google.com/present/edit?id=0AW z87XOoWGXpZGZiOGRxajVfMjByNXg3bTZkaw https://docs.google.com/present/edit?id=0AW z87XOoWGXpZGZiOGRxajVfMjByNXg3bTZkaw

28


Laste ned ppt "Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google